Fără categorie

Agenda digitală: consultări publice privind accesul la rețelele de telecomunicații

 

Bruxelles, 3 octombrie. Comisia Europeană a lansat două consultări publice privind accesul operatorilor alternativi la rețelele de telefonie fixă și la rețelele în bandă largă ale operatorilor recunoscuți. Consultările fac parte din eforturile Comisiei de a stimula piața internă a serviciilor de telecomunicații, prin asigurarea unor abordări consecvente și coerente ale activității de reglementare a rețelelor de telefonie și a rețelelor în bandă largă din toate statele membre.

Prima consultare se referă la accesul nediscriminatoriu pentru operatorii alternativi la infrastructura și serviciile operatorilor de telecomunicații dominanți. Cea de-a doua se referă la modul în care autoritățile naționale de reglementare calculează prețurile pe care operatorii trebuie să le plătească pentru accesul cu ridicata (măsurile corective de tarifare în funcție de costuri). Rezultatele vor ajuta Comisia să elaboreze recomandări pentru o aplicare consecventă, favorabilă investițiilor, a măsur…

 

Bruxelles, 3 octombrie. Comisia Europeană a lansat două consultări publice privind accesul operatorilor alternativi la rețelele de telefonie fixă și la rețelele în bandă largă ale operatorilor recunoscuți. Consultările fac parte din eforturile Comisiei de a stimula piața internă a serviciilor de telecomunicații, prin asigurarea unor abordări consecvente și coerente ale activității de reglementare a rețelelor de telefonie și a rețelelor în bandă largă din toate statele membre.

Prima consultare se referă la accesul nediscriminatoriu pentru operatorii alternativi la infrastructura și serviciile operatorilor de telecomunicații dominanți. Cea de-a doua se referă la modul în care autoritățile naționale de reglementare calculează prețurile pe care operatorii trebuie să le plătească pentru accesul cu ridicata (măsurile corective de tarifare în funcție de costuri). Rezultatele vor ajuta Comisia să elaboreze recomandări pentru o aplicare consecventă, favorabilă investițiilor, a măsurilor corective de nediscriminare și de control al prețurilor.

Neelie Kroes, vicepreședinta Comisei Europene responsabilă cu Agenda digitală, a afirmat: „avem nevoie de consecvența reglementărilor din toate statele membre pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe întreg teritoriul UE, astfel încât concurența și investițiile să înflorească. Astfel vom da asigurări piețelor că investițiile în rețelele de fibră optică sunt sigure și profitabile”.

Consecvența cadrelor de reglementare este esențială pentru a garanta că operatorii de telecomunicații se bucură de previzibilitate și de reglementări clare, în special ținând cont de investițiile pe scară largă necesare pentru instalarea rețelelor ultrarapide de fibră optică în bandă largă (a se vedea MEMO/10/424). Aceste rețele „de nouă generație” sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivului Agendei digitale pentru Europa de a asigura accesul fiecărui cetățean european la rețele rapide și ultrarapide în bandă largă până în 2020 (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). Consecvența îi ajută, de asemenea, pe operatorii de telecomunicații să fie activi în mai multe state membre. Consultarea privind tarifarea cu ridicata analizează în special modul în care relația dintre tarifele de acces la rețelele pe bază de cupru, respectiv de fibră optică, poate afecta stimulentele pentru investițiile în noi rețele pe bază de fibră optică.

Comisia examinează aceste aspecte deoarece autoritățile naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor aplică în prezent abordări diferite atunci când aleg modul în care reglementează aceste domenii.

Atunci când va fi aplicată de autoritățile naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, orientarea Comisiei va asigura faptul că operatorii pot achiziționa produse de acces la rețelele în bandă largă, cum ar fi accesul necondiționat la buclele locale sau de tip „bitstream”, în mod similar pe întreg teritoriul UE. Acest lucru le va permite operatorilor, în ultimă instanță, să le ofere consumatorilor propriile servicii competitive de vânzare cu amănuntul, în condiții echivalente.

Ambele consultări sunt deschise tuturor operatorilor de telecomunicații, organizațiilor consumatorilor, autorităților naționale de reglementare, statelor membre și altor părți interesate, până la 28 noiembrie 2011.

Context

În temeiul normelor UE privind telecomunicațiile, autoritățile naționale de reglementare pot solicita operatorilor dominanți să nu îi discrimineze pe concurenții lor în favoarea propriilor lor societăți de vânzare cu amănuntul, împiedicându-i în acest fel să abuzeze de poziția dominantă pe care o dețin pe piață. În ultimii opt ani, Comisia a evaluat propunerile autorităților naționale de reglementare privind operatorii dominanți în cadrul procedurii de consultare stabilite la articolul 7 din Directiva cadru a UE privind comunicațiile electronice (2002/21/CE) (a se vedea MEMO/10/226). Comisia a constatat că autoritățile naționale de reglementare interpretează în mod diferit sfera exactă de aplicare a „obligației de nediscriminare”; de asemenea, modul de monitorizare și punere în aplicare diferă.

Autoritățile naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor aplică abordări foarte diferite la stabilirea în funcție de costuri a tarifelor pe care trebuie să le plătească operatorii alternativi pentru a avea acces la infrastructura de telecomunicații. Chiar și atunci când autoritățile naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor aplică aceeași metodă de calculare a tarifelor pentru aceleași produse de acces, există diferențe semnificative în ceea ce privește modul de punere în aplicare. Acest lucru conduce la variații considerabile ale tarifelor în Europa (de exemplu, de la 5,21 EUR/lună în Lituania la 12,41 EUR pe lună în Irlanda pentru accesul cu ridicata la bucla locală). Comisia nu consideră că aceste diferențe majore de la o țară la alta pot fi explicate în totalitate prin prisma variațiilor costurilor aferente.

Cadrul de reglementare rezultat nu face doar să pericliteze investițiile atât de necesare în noile tehnologii, dar împiedică și evoluția pieței unice europene a telecomunicațiilor și dezvoltarea operatorilor paneuropeni. De aceea, Comisia a anunțat în Agenda digitală pentru Europa că intenționează să acorde prioritate elaborării de orientări privind aceste aspecte, destinate autorităților naționale de reglementare.

Etapele următoare

Normele UE revizuite în domeniul telecomunicațiilor, în vigoare de la 25 mai 2011, acordă Comisiei noi competențe pentru a asigura aplicarea consecventă a normelor respective (a se vedea MEMO/11/321). În special, în cazul în care Comisia constată că există divergențe în ceea ce privește modul în care autoritățile naționale de reglementare pun în aplicare normele în domeniul telecomunicațiilor, ceea ce ar putea crea o barieră în calea pieței unice, Comisia poate, ținând cont în cea mai mare măsură de opinia OAREC (Organismul Autorităților Europene de Reglementare) să emită mai întâi o recomandare. În temeiul normelor UE în domeniul telecomunicațiilor, autoritățile naționale de reglementare trebuie să țină seama „în cea mai mare măsură” de recomandările Comisiei. După cel puțin doi ani de la adoptarea unei recomandări, Comisia poate adopta o decizie cu forță obligatorie privind aplicarea armonizată a prevederilor cadrului, inclusiv măsurile corective impuse operatorilor dominanți (acei operatori care se bucură de o putere semnificativă pe piață).

Dacă, pe baza rezultatelor consultărilor, Comisia decide să emită orientări sub forma unei recomandări privind unul sau ambele subiecte, aceasta ar urma mai întâi să solicite avize din partea OAREC, în temeiul articolului 19 din Directiva cadrul privind comunicațiile electronice (2002/21/CE), și din partea Comitetului pentru comunicații (COCOM), un comitet consultativ compus din reprezentanți ai statelor membre.

Documentul referitor la consultare este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Pagina web dedicată Agendei digitale: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Pagina web a comisarului Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

 

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top