Fără categorie

Agenda digitală: Comisia îşi întăreşte angajamentul de a garanta aplicarea în practică a principiilor internetului deschis

Printr-un raport adoptat astăzi, Comisia Europeană a subliniat nevoia de a garanta cetăţenilor şi întreprinderilor un acces facil la un internet deschis şi neutru. Comisia va veghea ca noile norme ale UE în domeniul telecomunicaţiilor referitoare la transparenţă, calitatea serviciilor şi la capacitatea de a schimba operatorul, care urmează să intre în vigoare la 25 mai 2011, să fie astfel aplicate încât să garanteze respectarea în practică a principiilor unui internet deschis şi neutru. De exemplu, Comisia va acorda o atenţie deosebită existenţei restricţiilor generalizate în ceea ce priveşte serviciile şi aplicaţiile licite şi se va asigura că viteza conexiunilor de bandă largă de care beneficiază cetăţenii şi întreprinderile din UE corespunde cu viteza anunţată prin publicitatea furnizorilor de servicii internet. Comisia a solicitat Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) să întreprindă o anchetă amănunţită în ceea ce priveşt…

Printr-un raport adoptat astăzi, Comisia Europeană a subliniat nevoia de a garanta cetăţenilor şi întreprinderilor un acces facil la un internet deschis şi neutru. Comisia va veghea ca noile norme ale UE în domeniul telecomunicaţiilor referitoare la transparenţă, calitatea serviciilor şi la capacitatea de a schimba operatorul, care urmează să intre în vigoare la 25 mai 2011, să fie astfel aplicate încât să garanteze respectarea în practică a principiilor unui internet deschis şi neutru. De exemplu, Comisia va acorda o atenţie deosebită existenţei restricţiilor generalizate în ceea ce priveşte serviciile şi aplicaţiile licite şi se va asigura că viteza conexiunilor de bandă largă de care beneficiază cetăţenii şi întreprinderile din UE corespunde cu viteza anunţată prin publicitatea furnizorilor de servicii internet. Comisia a solicitat Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) să întreprindă o anchetă amănunţită în ceea ce priveşte aspecte esenţiale pentru asigurarea unui internet deschis şi neutru, cum ar fi barierele în calea schimbării operatorilor, blocarea sau strangularea traficului pe internet (de exemplu, în cazul serviciilor de telefonie prin internet – VoIP), transparenţa şi calitatea serviciilor. Până la sfârşitul anului, Comisia va publica rezultatele anchetei OAREC, semnalând orice eventuale cazuri de blocare sau de strangulare a anumitor tipuri de trafic. Dacă din constatările OAREC sau din alte informaţii rezultă existenţa unor probleme nerezolvate, Comisia va evalua necesitatea adoptării de măsuri mai stricte.

Neelie Kroes, vicepreşedinte al Comisiei Europene responsabil cu Agenda digitală, a declarat: „Sunt hotărâtă să mă asigur că cetăţenii şi întreprinderile din UE se pot bucura de beneficiile unui internet deschis şi neutru, fără restricţii ascunse şi la vitezele promise de furnizorii lor de servicii. Cred cu fermitate în principiile concurenţei, care stau la baza noilor norme consolidate din domeniul telecomunicaţiilor referitoare la transparenţă, calitatea serviciilor şi la capacitatea de a schimba operatorul cu uşurinţă. Pe parcursul următoarelor câteva luni, în strânsă cooperare cu autorităţile de reglementare din statele membre, voi monitoriza îndeaproape respectarea noilor norme ale UE, pentru a mă asigura că acestea garantează un internet deschis. La sfârşitul anului 2011, voi da publicităţii rezultatele, semnalând orice eventuale cazuri de blocare sau de strangulare a anumitor tipuri de trafic. Dacă nu voi fi mulţumită, nu voi ezita să propun măsuri mai stricte, eventual sub forma unor orientări sau chiar a unor măsuri legislative cu caracter general, astfel încât consumatorii să poată beneficia aşa cum se cuvine de avantajele concurenţei şi de opţiuni variate. Dacă acest lucru se dovedeşte a fi insuficient, sunt pregătită să interzic blocarea serviciilor sau a aplicaţiilor licite.”

 Deşi nu s-a stabilit o definiţie a „neutralităţii internetului”, începând de la 25 mai 2011, autorităţile de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor din statele membre vor trebui să promoveze, conform unor dispoziţii legislative ale UE, capacitatea utilizatorilor de internet „de a accesa şi distribui orice informaţii sau utiliza aplicaţii şi servicii la alegerea acestora” [articolul 8 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2002/21/CE (Directivă-cadru), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE].

Alte norme cu implicaţii directe în ceea ce priveşte neutralitatea internetului şi care intră în vigoare la 25 mai, ca parte a noilor norme ale UE în domeniul telecomunicaţiilor, includ cerinţe referitoare la:

transparenţă (de exemplu, orice fel de restricţii care limitează accesul la servicii sau aplicaţii, vitezele de conectare)

 calitatea serviciilor (autorităţile de reglementare pot stabili niveluri minime de calitate) şi

capacitatea de a schimba operatorul (în termen de o zi lucrătoare).

Transparenţa serviciilor

Consumatorii au dreptul de a-şi alege furnizorul de internet în cunoştinţă de cauză, pe baza unor informaţii adecvate referitoare la eventuale restricţii privind accesul la anumite servicii, viteza reală de conectare şi posibile limitări ale vitezei pe internet. În conformitate cu noile norme ale UE în domeniul telecomunicaţiilor, furnizorii de servicii de telecomunicaţii vor avea obligaţia, începând de la 25 mai 2011, să informeze consumatorii – înainte de semnarea unui contract – cu privire la natura exactă a serviciilor la care se abonează, inclusiv în ceea ce priveşte tehnicile de gestionare a traficului şi impactul acestora asupra calităţii serviciilor, precum şi orice alte limitări (cum ar fi limitarea lărgimii de bandă sau viteza de conectare disponibilă). Conform rapoartelor OAREC, majoritatea autorităţilor naţionale de reglementare din statele membre au primit plângeri cu privire la discrepanţele dintre viteza anunţată şi viteza reală a conexiunilor la internet.

Blocarea sau strangularea traficului licit pe internet

Blocarea poate însemna fie îngreunarea accesului la anumite website-uri sau servicii internet, fie restricţionarea acestuia. De exemplu, anumiţi operatori de internet mobil blochează serviciile de telefonie prin internet (VoIP). Strangularea, care este utilizată pentru gestionarea traficului Internet şi pentru reducerea congestionării, poate fi utilizată pentru a încetini anumite tipuri de trafic, afectând astfel calitatea conţinutului (de exemplu în cazul video streaming-ului furnizat consumatorilor de către un concurent). Raportul de astăzi arată că au existat unele cazuri de tratament inegal al datelor din partea anumitor operatori. Deşi de cele mai multe ori aceste situaţii au fost rezolvate în mod voluntar, deseori în urma intervenţiei autorităţilor naţionale de reglementare (ANR) din statele membre, sunt necesare informaţii mai precise pentru a putea distinge blocarea contractuală sau „de facto” de cazul în care accesul la anumite servicii este supus unei tarifări suplimentare, precum şi pentru a determina măsura extinderii – izolate sau generalizate – a practicilor de blocare constatate.

Gestionarea traficului pe internet

Majoritatea utilizatorilor de internet pot accepta faptul că un e-mail are nevoie de câteva secunde pentru a ajunge la destinatar, dar o întârziere similară în cazul chatului vocal sau al chatului video online este perturbatoare. Raportul de astăzi scoate în evidenţă consensul general referitor la necesitatea gestionării traficului pentru asigurarea unui flux neîntrerupt al traficului pe internet, în special în momentele când reţelele devin congestionate, garantând astfel în mod constant buna calitate a serviciilor. Există un acord larg referitor la faptul că operatorilor ar trebui să li se permită stabilirea propriilor modele şi acorduri comerciale. Cu toate acestea, unele părţi sunt preocupate de potenţiala gestionare abuzivă a traficului, de exemplu pentru a acorda tratament preferenţial unor servicii în detrimentul altora. Comisia şi OAREC monitorizează această situaţie.

Schimbarea furnizorilor de servicii internet

Raportul Comisiei a confirmat că este esenţial să se garanteze consumatorilor posibilitatea de a schimba cu uşurinţă operatorul. În acest sens, se vor dovedi utile noile norme din domeniul telecomunicaţiilor referitoare la portabilitatea numerelor, conform cărora consumatorii trebuie să poată schimba operatorul păstrându-şi în acelaşi timp numărul de telefon în termen de o zi lucrătoare. Noile norme garantează totodată condiţii de încetare a contractului care nu reprezintă un factor descurajant în ceea ce priveşte schimbarea operatorului. Comisia şi OAREC vor examina modul în care schimbarea are loc în practică.

Context

Raportul privind neutralitatea internetului urmează unui angajament de a prezenta un raport Parlamentului European şi Consiliului, luat de Comisie cu ocazia adoptării pachetului de reforme în domeniul telecomunicaţiilor din UE şi reflectă comentariile făcute în timpul unei consultări publice (IP/10/860) care a atras peste 300 de răspunsuri (IP/10/1482), precum şi ample discuţii cu părţile interesate, inclusiv în cadrul unui summit organizat împreună cu Parlamentul European.

Comunicarea privind neutralitatea internetului – click aici

Website-ul Agendei digitale:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website-ul comisarului Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriţi activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top