Fără categorie

Agenda digitală: Comisia ia măsuri împotriva Lituaniei și României pentru a asigura imparțialitatea reglementării în domeniul telecomunicațiilor

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE în legătură cu nerespectarea, de către Lituania, a normelor UE care prevăd o separare clară între factorii de decizie din domeniul telecomunicațiilor și furnizorii de servicii de telecomunicații. În paralel, Comisia a adresat o cerere oficială României prin care îi solicită acesteia să se conformeze acelorași norme. Această separare este esențială pentru păstrarea imparțialității autorităților naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, garantându-se astfel o reglementare echitabilă pentru consumatori și pentru întreprinderi, precum și menținerea concurenței. Cererea adresată României ia forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor în constatarea încălcării dreptului UE. Dacă România nu se conformează în termen de două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție în acest sens.

Lituania

Conform normelor UE în domeniul telecomunicațiilor (Directiva 2002/21/CE), departamentele g…

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE în legătură cu nerespectarea, de către Lituania, a normelor UE care prevăd o separare clară între factorii de decizie din domeniul telecomunicațiilor și furnizorii de servicii de telecomunicații. În paralel, Comisia a adresat o cerere oficială României prin care îi solicită acesteia să se conformeze acelorași norme. Această separare este esențială pentru păstrarea imparțialității autorităților naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, garantându-se astfel o reglementare echitabilă pentru consumatori și pentru întreprinderi, precum și menținerea concurenței. Cererea adresată României ia forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor în constatarea încălcării dreptului UE. Dacă România nu se conformează în termen de două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție în acest sens.

Lituania

Conform normelor UE în domeniul telecomunicațiilor (Directiva 2002/21/CE), departamentele guvernamentale care au sarcini de reglementare nu pot fi implicate, în același timp, în deținerea și controlul companiilor de telecomunicații de stat. Acesta este un principiu fundamental care permite garantarea independenței și imparțialității autorităților naționale de reglementare, asigurând astfel o reglementare echitabilă în interesul consumatorilor și o concurență eficace.

În Lituania, Ministerul Comunicațiilor este responsabil de hotărârile de guvern prin care se aprobă alocarea frecvențelor radio la nivel național și normele privind serviciul universal. Acest minister controlează și compania de stat „Lietuvos radijo ir televizijos centras” (centrul lituanian de radio și televiziune), care oferă servicii de telecomunicații, cum ar fi accesul la internet în bandă largă fără fir.

Ca urmare a avizului motivat trimis de Comisie în iunie 2009 (IP/09/1040), autoritățile lituaniene au atribuit funcția de reglementare Ministerului Afacerilor Interne, care însă controlează și el un furnizor de servicii în domeniul telecomunicațiilor. După ce Comisia a solicitat clarificări suplimentare, guvernul lituanian a reatribuit respectiva funcție de reglementare Ministerului Comunicațiilor . Întrucât Lituania nu a respectat cerințele normative ale UE privind separarea structurală, Comisia a decis astăzi să sesizeze curtea de Justiție a UE în acest sens.

România

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din România exercită competențe de reglementare, precum alocarea și atribuirea frecvențelor radio (de exemplu, adoptarea planului național de frecvențe și elaborarea hotărârilor de guvern privind gestionarea spectrului de frecvențe radio) și, în același timp, are drept de proprietate și control asupra activităților a două companii furnizoare de rețele și/sau servicii de telecomunicații (Romtelecom S.A. și S.N.R. S.A. – „Radiocom”). În pofida discuțiilor purtate periodic pe această temă, România nu și-a modificat încă normele privind separarea structurală, astfel încât Comisia a decis să trimită țării respective un aviz motivat, cerându-i să rezolve această problemă.

Comisia a decis să închidă o procedură separată în constatarea încălcării dreptului UE, lansată în ianuarie 2009 din cauza lipsei de independență a autorității naționale de reglementare, ca urmare demiterii președintelui acesteia în 2008 (IP/10/519). Parlamentul României a adoptat un nou cadru juridic care consolidează independența autorității de reglementare în domeniul telecomunicațiilor.

Context

Aceste proceduri în constatarea încălcării dreptului UE se înscriu în cadrul eforturilor Comisiei Europene de a asigura independența autorităților naționale de reglementare. Articolul 3 alineatul (2) din Directiva-cadru 2002/21/CE prevede că statele membre care păstrează proprietatea sau controlul asupra unor întreprinderi care furnizează rețele și/sau servicii de telecomunicații trebuie să asigure separarea structurală efectivă a funcției de reglementare de activitățile legate de proprietate sau control. În plus, aceste norme prevăd obligația statelor membre de a se asigura că autoritățile naționale de reglementare își exercită competențele în mod imparțial și transparent.

Normele în domeniul telecomunicațiilor adoptate în noiembrie 2009 (a se vedea MEMO/09/513) au consolidat și mai mult independența autorităților naționale de reglementare, prin interzicerea amestecului politic în activitățile cotidiene ale autorităților respective și prin introducerea unor noi mecanisme de protecție împotriva demiterilor arbitrare ale președinților acestora. În temeiul acestor noi norme, care trebuie implementate de statele membre cel târziu până la 25 mai 2011, președintele autorității naționale de reglementare nu va putea fi demis decât în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile prestabilite în legislația națională. În plus, deciziile de acest tip trebuie să conțină o motivare și să fie publicate în momentul demiterii.

O prezentare detaliată a procedurilor în constatarea încălcării dreptului UE în domeniul telecomunicațiilor este disponibilă aici 

Pentru mai multe informații privind procedurile în constatarea încălcării dreptului UE a se vedea MEMO/10/605.

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top