Fără categorie

75858-Achizitia de mobilier

Bucureşti – 31 octombrie 2011 - 1. SC MEDIAFAX SA din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, organizează la punct de lucru in Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, procedura de cercetare a pietei- studiu al pietei pentru achizitia de mobilier, conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1.

2…

Bucureşti – 31 octombrie 2011 - 1. SC MEDIAFAX SA din România în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Bucureşti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, organizează la punct de lucru in Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, procedura de cercetare a pietei- studiu al pietei pentru achizitia de mobilier, conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1.

2. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/106/5.1/G/75858. Titlul proiectului:”Jurnalism cetăţenesc – Şansa pentru ocupare-JETOP”

3. Specificatii tehnice minime:
Achizitionarea de mobilier respectiv, 5 scaune pentru birou si 5 birouri se va realiza conform specificatiilor tehnice din documentatia anexata prezentului anunt.

4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 04.11.2011, ora 16:00
Clarificari privind achizitia sau documentatia pentru ofertanti, pot fi obtinute la urmatoarea adresa a achizitorului din Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu Nr 62-66, etaj 1, camera 20, sector 2, sau prin mail [email protected]

5. Limba de redactare a ofertei: limba romana

6. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
Pretul ofertei este ferm in RON.
NU se accepta actualizarea pretului contractului.

7.Valabilitatea ofertei: 45 zile

8.Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi “pretul cel mai scazut“.

9. Oferta se depune la registratura SC Mediafax S.A. situata in Bucuresti, strada Aurel Vlaicu 62-66, parter, sector 2. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura.

10. Data limita pentru depunerea ofertei : 07.11.2011, ora 12:00

11. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor : 07.11.2011 ora 13:00 la punctul de lucru al achizitorului

12. Data publicarii anuntului : 31.10.2011

Documentatia se descarca mai jos:

Cuvinte cheie:  MEDIAFAX  anunţ  achiziţie 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top