Fără categorie

Telecomunicații: Raportul Comisiei constată creşterea concurenţei pe pieţele naţionale, dar piaţa unică rămâne un deziderat

Un raport al Comisiei Europene dat publicităţii astăzi arată că pieţele de telecomunicaţii din UE au devenit mai competitive datorită îndrumărilor Comisiei în cadrul procedurii de consultare şi de analiză denumită „Articolul 7″, care prevede obligaţia autorităţilor naţionale de reglementare din telecomunicaţii de a informa Comisia în prealabil atunci când intenţionează să reglementeze diferite segmente ale pieţelor naţionale respective. Cetăţenii şi întreprinderile beneficiază astfel de o gamă mai largă de servicii și de preţuri mai mici. Raportul evidențiază însă că proiectata piață unică de telecomunicaţii a UE este încă departe de a se materializa. Este motivul pentru care, prin intermediul Agendei digitale pentru Europa (IP/10/581), Comisia solicită aplicarea promptă şi coerentă a normelor existente din domeniul telecomunicațiilor şi îşi exprimă intenţia de a propune măsuri adecvate pentru reducerea costurilor generate de lipsa unei pieţe unice a serviciilor de telecomunicaţii. Una…

Un raport al Comisiei Europene dat publicităţii astăzi arată că pieţele de telecomunicaţii din UE au devenit mai competitive datorită îndrumărilor Comisiei în cadrul procedurii de consultare şi de analiză denumită „Articolul 7″, care prevede obligaţia autorităţilor naţionale de reglementare din telecomunicaţii de a informa Comisia în prealabil atunci când intenţionează să reglementeze diferite segmente ale pieţelor naţionale respective. Cetăţenii şi întreprinderile beneficiază astfel de o gamă mai largă de servicii și de preţuri mai mici. Raportul evidențiază însă că proiectata piață unică de telecomunicaţii a UE este încă departe de a se materializa. Este motivul pentru care, prin intermediul Agendei digitale pentru Europa (IP/10/581), Comisia solicită aplicarea promptă şi coerentă a normelor existente din domeniul telecomunicațiilor şi îşi exprimă intenţia de a propune măsuri adecvate pentru reducerea costurilor generate de lipsa unei pieţe unice a serviciilor de telecomunicaţii. Una dintre probleme se datorează modurilor diferite în care autorităţile naţionale de reglementare abordează aspectele concurenţiale, cum ar fi reglementarea accesului la reţelele de fibră optică. Raportul de astăzi avertizează, de asemenea, că incertitudinile legate de reglementare ar putea afecta materializarea unor proiecte de infrastructură care implică investiţii considerabile, cum ar fi reţelele de acces de nouă generaţie (Next Generation Access – NGA), unul din proiectele cheie ale Agendei digitale pentru Europa.

„Indicațiile transmise de Comisie autorităților naționale de reglementare în telecomunicații au garantat un grad de coerență și de previzibilitate care dă încredere investitorilor”, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, responsabilă cu agenda digitală. „Avem însă nevoie de reglementări mai bine coordonate pentru a asigura implementarea armonizată și buna funcționare a unei pieței unice a telecomunicațiilor în UE.”

Joaquín Almunia, vicepreședintele Comisiei care răspunde de concurență, a declarat: „Raportul relevă că, aplicând normele UE în telecomunicații sub supravegherea Comisiei, autoritățile naționale de reglementare în domeniu au promovat concurența pe piețele de telecomunicații, oferind cetățenilor și întreprinderilor din UE prețuri mai mici și o mai mare varietate de opțiuni.”

Raportul prezentat astăzi de Comisie schițează principalele tendințe și probleme generate în ultimii doi ani de procedura „Articolul 7″. În ansamblu, această procedură de notificare a permis o reglementare mai redusă și mai adecvată pe piețele de telecomunicații. Totuși, autoritățile naționale de reglementare continuă să aplice soluții diferite în cazuri în care problemele de concurență sunt asemănătoare. Printre acestea se numără: 

  • Tratarea produselor de acces prin fibră optică în piețele de gros de bandă largă: de exemplu, într-o serie de cazuri, deși fibra optică era inclusă în definiția pieței, autoritățile de reglementare au propus neimpunerea unor măsuri de reglementare corective sau limitarea acestora la rețelele de fibră optică.

 

  • Aplicarea unor modalități diferite de calculare a tarifelor la care operatorii pun la dispoziție o parte din rețeaua lor (acces) sau transferă apeluri pentru alți operatori (interconectare). La calcularea tarifelor de terminare a apelurilor, o serie de autorități de reglementare continuă să includă elemente de cost care nu au nicio legătură cu serviciul, cum ar fi costurile spectrului de frecvențe, ceea ce duce la umflarea tarifelor.

 

  • Moduri de reglementare diferite în cazurile în care operatorii de telecomunicații separă serviciile furnizate altor operatori de telecomunicații de cele oferite beneficiarilor finali (separare funcțională).

 

Începând din mai 2011, normele UE revizuite în domeniul telecomunicațiilor vor conferi Comisiei răspunderi suplimentare în ceea ce privește impunerea și implementarea unor măsuri corective prin intermediul autorităților naționale de reglementare (vezi MEMO/09/513 și anexa de mai jos). Comisia s-a angajat să asigure aplicarea coerentă a normelor UE în materie de telecomunicații, în strânsă cooperare cu Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC – a se vedea SPEECH/10/15), și să promoveze în continuare răspândirea serviciilor de bandă largă de mare viteză, așa cum prevede Agenda digitală pentru Europa (IP/10/581).

În prezent, Comisia lucrează la finalizarea unei recomandări privind accesul reglementat la rețelele de acces de nouă generație, bazată pe indicațiile furnizate până acum autorităților în cadrul analizării piețelor naționale de bandă largă. Totodată, împreună cu OAREC, Comisia examinează posibilitatea de a furniza autorităților de reglementare noi instrucțiuni privind implementarea coerentă a angajamentelor de separare și a măsurilor corective.

Context

Procedura introdusă de articolul 7 din Directiva 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru) a permis identificarea domeniilor în care Comisia, împreună cu OAREC, trebuie să acționeze pentru promovarea pieței unice de comunicații electronice.

În conformitate cu această procedură, autoritățile naționale de reglementare trebuie să transmită Comisiei analizele lor de piață înainte de a trece la adoptarea unor decizii finale pentru consolidarea pieței interne de telecomunicații. De la instituirea procedurii „Articolul 7″, autoritățile naționale de reglementare au înaintat Comisiei spre examinare peste 1 000 de proiecte de măsuri.

Pentru raportul integral asupra analizelor de piață în urma aplicării Directivei-cadru, precum și pentru deciziile Comisiei și măsurile aferente notificate conform procedurii prevăzute la articolul 7 –  click aici.

  

Sursa:CE

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top