Fără categorie

Telecomunicații: Comisia solicită mai multe informații României cu privire la independența autorității de reglementare

Comisia Europeană a decis să trimită României o a doua solicitare oficială de informații cu privire la independența autorității de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații). Solicitarea Comisiei este justificată de temerea că, potrivit informațiilor de care dispune Comisia, în România nu există încă o lege care să garanteze independența autorității de reglementare și că guvernul poate face apel la legislația emisă în regim de urgență pentru restructurarea acestui organism. Solicitarea de informații se face sub forma unei a doua scrisori de punere în întârziere, în temeiul procedurii privind încălcarea dreptului UE prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii

Europene (articolul 258 din TFUE). Se află în curs o procedură separată împotriva României privind încălcarea dreptului UE în materie de independență a autorității de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, referitoare la separarea …

Comisia Europeană a decis să trimită României o a doua solicitare oficială de informații cu privire la independența autorității de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații). Solicitarea Comisiei este justificată de temerea că, potrivit informațiilor de care dispune Comisia, în România nu există încă o lege care să garanteze independența autorității de reglementare și că guvernul poate face apel la legislația emisă în regim de urgență pentru restructurarea acestui organism. Solicitarea de informații se face sub forma unei a doua scrisori de punere în întârziere, în temeiul procedurii privind încălcarea dreptului UE prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii

Europene (articolul 258 din TFUE). Se află în curs o procedură separată împotriva României privind încălcarea dreptului UE în materie de independență a autorității de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, referitoare la separarea între organismele publice de supraveghere a operatorilor de telecomunicații și cele care furnizează servicii de telecomunicații (a se vedea IP/09/1624).

 

Normele UE de instituire a pieței europene unice a telecomunicațiilor impugn independența și imparțialitatea autorităților naționale de reglementare, astfel încât să se asigure că normele din domeniul telecomunicațiilor se aplică în practică de o manieră corectă, obiectivă și nediscriminatorie.

Comisia a decis să transmită României o a doua scrisoare de punere în întârziere, fiind preocupată de faptul că este posibil ca România să nu poată garanta independența autorității de reglementare, așa cum o cer normele UE în domeniul telecomunicațiilor. Comisia este preocupată în special de două aspecte:

          absența unui cadrul legislativ stabil care să garanteze independența autorității

române de reglementare

          faptul că situația autorității de reglementare depinde în mare măsură de guvern,

care poate adopta, așa cum a adoptat în trecut, diferite ordonanțe de urgență de restructurare a autorității de reglementare.

Comisia a exprimat aceste preocupări legate de independența autorității române de reglementare in domeniul telecomunicațiilor într-o primă scrisoare de punere în întârziere transmisă la 29 ianuarie 2009 (IP/09/165). Trimiterea acestei scrisori a fost determinată adoptarea unei ordonanțe de urgență a guvernului, în luna septembrie 2008, prin care s-a restructurat autoritatea de reglementare și a fost demis președintele acesteia. Aceste acțiuni au fost puse în aplicare în pofida unei hotărâri judecătorești prin care se suspenda decizia de revocare din funcție. În ultimii cinci ani, autoritatea națională de reglementare în domeniul telecomunicațiilor a fost restructurată de patru ori de către guvern prin ordonanțe de urgență, în timp ce un departament guvernamental exercită activități de control în cadrul companiilor care rețele și/sau servicii de telecomunicații.

În luna aprilie 2009, autoritățile române au informat Comisia că guvernul a adoptat un nou act în regim de urgență (Ordonanța de Urgență nr. 22/2009) prin care reorganiza autoritatea națională de reglementare în domeniul telecomunicațiilor sub forma Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM. Totuși, din informațiile pe care le deține Comisia, acest act legislativ nu a fost încă aprobat de Parlamentul național. Acest lucru creează incertitudine în privința autorității de reglementare și lasă sub semnul întrebării independența autorității naționale de reglementare din România, ceea ce a determinat Comisia să trimită o a doua scrisoare de punere în întârziere. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde solicitării de informații din partea Comisiei Europene. Dacă în acest termen autoritățile române nu răspund preocupărilor Comisiei, Comisia poate trimite României o solicitare oficială, sub

forma unui aviz motivat, în temeiul procedurii prevăzute de TFUE în situații de încălcare a dreptului UE, de a-și modifica legislația astfel încât să garanteze independența autorității de reglementare în domeniul telecomunicațiilor în conformitate cu normele UE în materie.

Context

Acest caz se bazează pe transpunerea și aplicarea incorectă a Directivei 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru). Normele UE în materie de telecomunicații adoptate în noiembrie 2009 (MEMO/09/513), care trebuie aplicate pe deplin până în luna mai 2011, consolidează independența autorităților naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor impunând statelor membre să elimine orice interferență politică în îndeplinirea sarcinilor curente ale acestora și prin întărirea protecției împotriva demiterii arbitrare a conducerii autorității naționale de reglementare.

Un caz separat de încălcare a dreptului comunitar legat de independența autorității de reglementare în domeniul telecomunicațiilor a fost inițiat de Comisie împotriva României în octombrie 2009 (IP/09/1624) din cauza nerespectării normelor UE care cer statelor membre să separe organismele publice de supraveghere a operatorilor de telecomunicații de cele care furnizează servicii de telecomunicații (așa-numita separare structurală).

În afară de cazurile privind România, Comisia a lansat mai multe cazuri referitoare la independența autorităților naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor (Slovacia IP/09/775, Slovenia IP/10/321) sau la separarea structurală efectivă (Lituania IP/09/1040, Letonia IP/09/569, IP/10/321). Aceste cazuri sunt pendinte. O prezentare detaliată a procedurilor privind încălcarea dreptului UE în domeniul telecomunicațiilor este disponibilă pe site-ul:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

SURSA: COMISIA EUROPEAN

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top