Fără categorie

„Tabloul de bord” al Pieţei Interne (Internal Market Scoreboard)– reflecţie asupra transpunerii şi aplicării regulilor Pieţei Interne

Comisia Europeană monitorizează funcţionarea Pieţei Interne şi controlează îndeplinirea obligaţiilor statelor membre în ceea ce priveşte transpunerea corectă şi completă a legislaţiei comunitare, la termenele de transpunere stabilite.

„Tabloul de bord” al Pieţei Interne reprezintă un raport semestrial al Comisiei Europene, în scopul de a evalua diferite aspecte ale aplicării normelor în această materie, care vizează promovarea ocupării forţei de muncă, a competitivităţii şi a dezvoltării durabile în cadrul Uniunii Europene. Prin reunirea celor mai importanţi indicatori ai scoreboard-ului, cum ar fi deficitul de transpunere, numărul de cazuri nesoluţionate de încălcare a dreptului UE şi perioada medie necesară statelor membre pentru a soluţiona un caz de încălcare a dreptului UE, tabelul oferă o imagine generală mai elaborată a gradului de conformitate a statelor membre cu normele de implementare şi de aplicare a legislaţiei referitoare la piaţa internă.

La data de 23…

Comisia Europeană monitorizează funcţionarea Pieţei Interne şi controlează îndeplinirea obligaţiilor statelor membre în ceea ce priveşte transpunerea corectă şi completă a legislaţiei comunitare, la termenele de transpunere stabilite.

„Tabloul de bord” al Pieţei Interne reprezintă un raport semestrial al Comisiei Europene, în scopul de a evalua diferite aspecte ale aplicării normelor în această materie, care vizează promovarea ocupării forţei de muncă, a competitivităţii şi a dezvoltării durabile în cadrul Uniunii Europene. Prin reunirea celor mai importanţi indicatori ai scoreboard-ului, cum ar fi deficitul de transpunere, numărul de cazuri nesoluţionate de încălcare a dreptului UE şi perioada medie necesară statelor membre pentru a soluţiona un caz de încălcare a dreptului UE, tabelul oferă o imagine generală mai elaborată a gradului de conformitate a statelor membre cu normele de implementare şi de aplicare a legislaţiei referitoare la piaţa internă.

La data de 23 septembrie 2010, Comisia Europeană a dat publicităţii Scoreboard-ulpentru semestrul I 2010. Documentul cuprinde evaluarea situaţiei transpunerii şi aplicării legislaţiei comunitare din domeniul Pieţei Interne în raport de situaţia notificării de către statele membre a măsurilor de transpunere la data de 10 mai 2010.

Deficitul mediu de transpunere a legislaţiei în cauză în statele membre  a crescut pentru prima oară din mai 2007, de la 0,7% la 0,9%, Comisia Europeană atragând atenţia asupra tendinţei de creştere a numărului de Directive netranspuse. România se menţine, în rândul celor 18 SM care reuşesc să se menţină sub ţinta de deficit de 1%, făcând demersuri pentru transpunerea, în termen cât mai scurt, a celor 10 directive netranspuse încă în legislaţia naţională.

 În ce priveşte perioada de întârziere a transpunerii actelor Uniunii Europene, România este pe primul loc între Statele Membre, cu cea mai mică durată de preluare în legislaţia naţională, de aproximativ două luni de la expirarea termenului de transpunere. Această performanţă se datorează într-o măsură semnificativă şi sistemului de avertizare timpurie, instituit începând cu anul 2009, prin intermediul căruia Departamentul pentru Afaceri Europene informează lunar Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii obligaţiei de transpunere şi notificare a directivelor, crescând cu până la trei luni intervalul de urmărire a expirării termenelor de transpunere prevăzute în directivele comunitare.

Referitor la situaţia cazurilor de nerespectare a legislaţiei europene, România continuă să se claseze printre statele membre cu cele mai puţine asemenea cazuri, deşi înregistrează o uşoară creştere faţă de scoreboard-ul anterior (26 directive şi 8 alte cazuri). Din evaluarea situaţiei procedurilor de infringement prezentată de Scoreboard reiese că la nivel european cele mai multe abateri sunt constatate în domeniile „impozitare şi uniune vamală” şi „mediu”.

Evaluarea Comisiei Europene mai conţine o analiză separată asupra transpunerii şi implementării Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, având în vedere importanţa deosebită pe care aceasta o are pentru funcţionarea Pieţei Interne. Din cauza faptului că au fost constatate dificultăţi semnificative în procesul de transpunere şi implementare la nivelul statelor membre, Comisia Europeană intenţionează să realizeze o evaluare extinsă a aplicării dispoziţiilor directivei, iar în cazul în care se va dovedi necesar, vor fi propuse în cursul anului 2012 soluţii în acest sens.

Pentru informaţii suplimentare – click aici

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top