Fără categorie

Studiile arată că impozitul pe profit variază considerabil de la o ţară la alta

Există în prezent deosebiri imense între ţări în privinţa nivelului impozitelor pe profit, potrivit reţelei internaţionale de contabilitate şi consultanţă UHY.

Impozitul aplicat profiturilor din afaceri poate fi de mai mult de trei ori mai ridicat în ţările cu cele mai mari impozite prin comparaţie cu ţările cu cele mai mici impozite – subliniind cât de mare este discrepanţa dintre ţările emergente cu nivel redus de impozitare şi majoritatea ţărilor dezvoltate cu nivel ridicat de impozitare.

Spre exemplu, analizând companiile extrem de profitabile (definite ca fiind cele care obţin un profit statutar înainte de impozitare de 100 milioane USD anual), diferenţa privind nivelul impozitelor colectate între ţara cu cel mai mare nivel de impozitare (Japonia) şi ţara cu cel mai scăzut nivel de impozitare (Irlanda) este de 29.5 milioane de USD, ceea ce înseamnă că aceeaşi companie din Japonia ar plăti un impozit de peste trei ori mai mare decât o companie echivalentă din Irlanda.

Potrivit…

Există în prezent deosebiri imense între ţări în privinţa nivelului impozitelor pe profit, potrivit reţelei internaţionale de contabilitate şi consultanţă UHY.

Impozitul aplicat profiturilor din afaceri poate fi de mai mult de trei ori mai ridicat în ţările cu cele mai mari impozite prin comparaţie cu ţările cu cele mai mici impozite – subliniind cât de mare este discrepanţa dintre ţările emergente cu nivel redus de impozitare şi majoritatea ţărilor dezvoltate cu nivel ridicat de impozitare.

Spre exemplu, analizând companiile extrem de profitabile (definite ca fiind cele care obţin un profit statutar înainte de impozitare de 100 milioane USD anual), diferenţa privind nivelul impozitelor colectate între ţara cu cel mai mare nivel de impozitare (Japonia) şi ţara cu cel mai scăzut nivel de impozitare (Irlanda) este de 29.5 milioane de USD, ceea ce înseamnă că aceeaşi companie din Japonia ar plăti un impozit de peste trei ori mai mare decât o companie echivalentă din Irlanda.

Potrivit profesioniştilor în domeniul fiscal din UHY, multe ţări şi-au redus cotele de impozit pe profit, în încercarea de a deveni mai competitive şi de a atrage afaceri multinaţionale extrem de mobile. Cercetarea subliniază nevoia unor ţări de a se strădui mai mult să devină mai atractive pentru companii, care acum sunt din ce în ce mai mobile şi mai puţin limitate de spaţiul geografic decât în orice moment din istorie.

Există de asemenea un număr din ce în ce mai important de economii, cum ar fi Dubai (UAE), care nu aplică impozit pe profit.

Profesioniştii în domeniul fiscal din UHY au studiat informaţii fiscale din 21 de ţări din reţeaua internaţională UHY, incluzând toţi membrii G8, precum şi economii-cheie emergente. Profesioniştii în domeniul fiscal din fiecare ţară au calculat profiturile după impozitare pentru companiile care înregistrează profituri statutare anuale de 100.000 de USD, 1 milion de USD şi 100 milioane USD.

Ţările G8 Impozitul pe profit datorat pe ţară în USD                                                         (de la cel mai ridicat la cel mai scăzut)

Impozit datorat

Impozit datorat

Impozit datorat

(presupunând un profit înainte de impozitare de 100.000 USD)

(presupunând un profit înainte de impozitare de 1 milion USD)

(bazat pe un profit statutar înainte de impozitare de 100 milioane USD)

Germania

32.450 $

32%

Japonia

419.900 $

42%

Japonia

41.990.000 $

42%

Italia

31.400 $

31%

SUA

340.000 $

34%

SUA

35.000.000 $

35%

Japonia

31.106 $

31%

Franţa

333.333 $

33%

Franţa

34.397.363 $

34%

Franţa

23.350 $

23%

Germania

324.500 $

32%

Germania

32.450.000 $

32%

SUA

22.250 $

22%

Italia

314.000 $

31%

Italia

31.400.000 $

31%

Rusia

20.000 $

20%

Marea Britanie

238.337 $

24%

Canada

29.187.384 $

29%

Marea Britanie

20.000 $

20%

Canada

223.781 $

22%

Marea Britanie

26.000.000 $

26%

Canada

15.500 $

16%

Rusia

200.000 $

20%

Rusia

20.000.000 $

20%

 

John Wolfgang, preşedintele UHY, comentează: “Diferenţa dintre ţări cu privire la nivelul impozitului aplicat profiturilor companiilor este destul de surprinzătoare. Va şoca mulţi lideri de companii faptul că, printre ţările G8, atât SUA, cât şi Japonia aplică unor companii impozite pe profit mai mari decât ţări UE cum sunt Franţa şi Germania, care sunt considerate în mod tradiţional economii cu un nivel ridicat de impozitare.”

“Majoritatea ţărilor din afara G8 aplică acum o cotă unică de impozitare, indiferent de profitul generat. Cea mai mare parte a ţărilor din G8 – excepţiile sunt Germania, Italia şi Rusia – au modele progresive de impozitare, cota efectivă a impozitului crescând odată cu profitul. În timp ce aceasta le permite să ajute companiile mai mici să crească, le face sistemul de impozitare mai complex.

 “Impozitele pe profit ridicate pot împiedica investiţiile în mediul de afaceri, ceea ce poate frâna creşterea economică. În ultimul deceniu, multe ţări din UE au redus impozitele pe profit, lăsând unele naţiuni din BRIC, cum ar fi Brazilia şi India, cu impozite surprinzător de ridicate prin comparaţie.”

El adaugă: “Companiile sunt din ce în ce mai mobile şi îşi pot schimba domiciliul fiscal relativ uşor. Această stare de fapt a pus guvernele în dilemă, deoarece urmăresc să crească veniturile fiscale pentru a consolida finanţele publice. Multe ţări au optat să rezolve această problemă prin creşterea impozitelor pe veniturile persoanelor fizice concomitent cu reducerea cotelor impozitului pe profit. Cu toate acestea, când o mare economie reduce cotele de impozit pe profit, pune presiune asupra altora să ia măsuri similare pentru a rămâne competitive.”

Teruo Kawakami, Directorul UHY Tax Corporation, membru al UHY în Japonia, care are cea mai mare cotă de impozit pe profit din grupul G8, spune: “O prevedere de a reduce cota de impozit pe profit a fost inclusă iniţial în Reforma Fiscală din 2011 ca parte a măsurilor de a reduce nivelul de impozitare a companiilor, dar ulterior a fost lăsată deoparte. Cota efectivă a impozitului pe profit în Japonia va scădea cu aproximativ 5% când aceasta modificare va fi aprobată .”

Alan Farrelly, partener al UHY Farrelly Dawe White Limited, membru al UHY în Irlanda – care are una dintre cele mai scăzute cote ale impozitului pe profit dintre ţările investigate – spune: “Este improbabil să crească această cotă redusă a impozitului pe profit, în ciuda nevoii de a consolida finanţele publice în Irlanda. Cota redusă este considerată o strategie-cheie de a menţine competitivitatea în zona Euro, în special dat fiind climatul economic din UE. Strategia Irlandei ar putea fi văzută drept o măsură în raport cu care alte economii se vor autoevalua atunci când dezvoltă un răspuns la criza economică.”

Diego Moreira, director tehnic al UHY Moreira-Auditores din Brazilia, membru al UHY, comentează: “Cota de impozit pe profit a Braziliei este substanţial mai ridicată decât a oricărei alte naţiuni BRIC (Brazilia, Rusia, India şi China). Este şi mai ridicată decât a majorităţii ţărilor dezvoltate, ceea ce este surprinzător. Poate o cotă de impozitare mai competitivă ar ajuta ca mai multe companii internaţionale să fie atrase să-şi restabilească sediul în Brazilia.”

Studiul UHY arată că (exceptând Dubaiul şi Estonia, care nu aplică deloc impozit pe profit), pentru companiile cu profituri de 100,000 USD pe an, diferenţa privind nivelul impozitului colectat între ţara cu cel mai ridicat nivel de impozitare (Brazilia) şi ţara cu cel mai scăzut nivel de impozitare (Irlanda) este de 21,500 USD, ceea ce înseamnă că o companie în Brazilia ar plăti aproape de trei ori mai mult impozit pe profit decât o companie echivalentă din Irlanda.

 

 

Toate cele 21 ţări UHY incluse în studiu Impozit pe profit datorat pe ţară în USD                                                       (de la cel mai ridicat la cel mai scăzut)

Impozit datorat

Impozit datorat

Impozit datorat

(presupunând un profit înainte de impozitare de 100,000 USD)

(presupunând un profit înainte de impozitare de 1 milion USD)

(bazat pe un profit statutar înainte de impozitare de 100 milioane USD)

Brazilia

34.000 $

34%

Japonia

419.900 $

42%

Japonia

 41.990.000 $

42%

Germania

32.450 $

32%

SUA

340.000 $

34%

SUA

35.000.000 $

35%

Italia*

31.400 $

31%

Brazilia

340.000 $

34%

Franţa

34.397.363 $

34%

Japonia

31.106 $

31%

Franţa

333.333 $

33%

Brazilia

34.000.000 $

34%

India

30.900 $

31%

Germania

324.500 $

32%

Germania

32.450.000 $

32%

Mexic

30.000 $

30%

India

324.450 $

32%

India

32.445.000 $

32%

Australia

30.000 $

30%

Italia*

314.000 $

31%

Italia*

31.400.000 $

31%

China

25.000 $

25%

Australia

300.000 $

30%

Australia

30.000.000 $

30%

Malaezia

25.000 $

25%

Mexic

300.000 $

30%

Mexic

30.000.000 $

30%

Spania

25.000 $

25%

Spania

278.571 $

28%

Spania

30.000.000 $

30%

Israel

24.000 $

24%

China

250.000 $

25%

Canada

29.187.384 $

29%

Franţa

23.350 $

23%

Malaezia

250.000 $

25%

Marea Britanie

26.000.000 $

26%

SUA

22.250 $

22%

Israel

240.000 $

24%

China

25.000.000 $

25%

Olanda

20.000 $

20%

Marea Britanie

238.337 $

24%

Malaezia

25.000.000 $

25%

Rusia

20.000 $

20%

Olanda

235.714 $

24%

Olanda

24.342.857 $

24%

Marea Britanie

20.000 $

20%

Canada

223.781 $

22%

Israel

24.000.000 $

24%

România

16.000 $

16%

Rusia

200.000 $

20%

Rusia

20.000.000 $

20%

Canada

15.500 $

15,5%

România

160.000 $

16%

România

16.000.000 $

16%

Irlanda

12.500 $

12,5%

Irlanda

125.000 $

12,5%

Irlanda

12.500.000 $

12,5%

Dubai, UAE

0 $

0%

Dubai, UAE

0 $

0%

Dubai, UAE

0 $

0%

Estonia

0 $

0%

Estonia

X $

0%

Estonia

0 $

0%

* Pentru Italia, cota de impozitare raportată a fost determinată pornind de la premise simplificate; cota efectivă a impozitului poate fi mai ridicată decât cea teoretică indicată mai sus.

 

Calculele pornesc de la premisa că au fost luate în considerare toate veniturile şi cheltuielile extraordinare, precum şi aspecte precum dobânda, costul opţiunilor pe acţiuni şi amortizarea fondului comercial. Tabelele de mai sus clasifică ţările pornind de la impozitul cel mai ridicat până la impozitul cel mai scăzut.

 

 

 

FINAL

Note pentru Editori

 

Pentru mai multe informaţii despre serviciile şi capacităţile pe care le poate oferi UHY AUDIT CD SRL, vă rugăm să o contactaţi pe doamna CAMELIA DOBRE, MANAGING PARTNER, la [email protected].

 

Despre UHY AUDIT CD SRL*

 

UHY AUDIT CD SRL este membru UHY, o reţea internaţională de societăţi independente de contabilitate şi consultanţă cu birouri în centre de afaceri importante din întreaga lume. Informaţii suplimentare pot fi găsite lahttp://www.uhy-ro.com/ro.

 

 

Informaţii pentru presă: MIHAELA MOCANU                                                                    

UHY AUDIT CD SRL                                                                                      

Tel: +40 07 3643 0531                                                                                      

 

Pentru UHY, reţeaua internaţională

Dominique Maeremans                                                                 

+44 20 7767 2621, or email:[email protected]

 

Paul Arvanitopoulos or Nick Mattison

Mattison Public Relations

+44 20 7645 3636 [email protected]

Mobile: + 44 7941 943960

Despre UHY

În 2011, UHY îşi sărbătoreşte a douăzeci şi cincea aniversare. Înfiinţată în 1986 şi având sediul în Londra, Marea Britanie, UHY este o reţea de firme independente de contabilitate şi consultanţă cu birouri în aproximativ 240 de centre de afaceri importante din 78 de ţări. Cei peste 6.300 de angajaţi au obţinut un venit cumulat de 583 de milioane USD în anul 2010, plasând UHY pe locul 23 în topul celor mai mari reţelele internaţionale de contabilitate şi consultanţă. Fiecare membru al UHY este o societate independentă şi separată din punct de vedere juridic. Informaţii suplimentare privitoare la UHY şi societăţile-membre individuale, inclusiv cele menţionate în comunicatul de mai sus, pot fi obţinute accesândwww.uhy.com. UHY este un membru cu drepturi depline al Forum of Firms, o asociaţie de reţele internaţionale de societăţi de contabilitate. Pentru informaţii suplimentare privitoare la Forum of Firms, vizitaţiwww.forumoffirms.org.

 

Pentru mai multe informaţii despre UHY, vă rugăm să o contactaţi pe Dominique Maeremans, marketing & business development manager, UHY International, Quadrant House, 4 Thomas More Square, London E1W 1YW, UK.  Tel: +44 20 7767 2621, sau email:[email protected]

 

 

FINALUL NOTELOR

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top