Fără categorie

Strategia Uniunii Europene pentru vehicule nepoluante şi proiectul bugetului comunitar pentru 2011, pe agenda reuniunii din 3 mai 2010 a Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene

Reuniunea săptămânală a Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene a avut în atenţie, printre altele, strategia europeană pentru vehicule curate şi eficiente şi adoptarea de către Comisia Europeană a normelor revizuite în materie de concurenţă pentru distribuţia bunurilor şi serviciilor. Reuniunea a prilejuit de asemenea o informare din partea Departamentului pentru Afaceri Europene asupra proiectului bugetului Uniunii Europene pentru anul 2011, adoptat recent de Comisia Europeană.

            Executivul comunitar a lansat, în data de 28 aprilie, comunicarea „O strategie Europeană pentru vehicule curate si eficiente”, care urmăreşte să încurajeze trecerea la o nouă generaţie de vehicule care să nu polueze mediul înconjurător şi să aibă un consum diminuat de energie. Propunând o abordare neutră din punct de vedere tehnologic, documentul subliniază rolul pe care aceste vehicule îl pot avea în atingerea priorităţilor strategiei „Europa 2020″ privind dezvoltarea unei ec…

Reuniunea săptămânală a Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene a avut în atenţie, printre altele, strategia europeană pentru vehicule curate şi eficiente şi adoptarea de către Comisia Europeană a normelor revizuite în materie de concurenţă pentru distribuţia bunurilor şi serviciilor. Reuniunea a prilejuit de asemenea o informare din partea Departamentului pentru Afaceri Europene asupra proiectului bugetului Uniunii Europene pentru anul 2011, adoptat recent de Comisia Europeană.

            Executivul comunitar a lansat, în data de 28 aprilie, comunicarea „O strategie Europeană pentru vehicule curate si eficiente”, care urmăreşte să încurajeze trecerea la o nouă generaţie de vehicule care să nu polueze mediul înconjurător şi să aibă un consum diminuat de energie. Propunând o abordare neutră din punct de vedere tehnologic, documentul subliniază rolul pe care aceste vehicule îl pot avea în atingerea priorităţilor strategiei „Europa 2020″ privind dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare.

În acest context, scopul Strategiei pentru vehicule curate şi eficiente este să promoveze cercetarea, stabilirea de standarde comune şi dezvoltarea infrastructurii necesare pentru a susţine transferul către o economie cu emisii reduse de carbon şi eficientă în ce priveşte utilizarea resurselor.

DAE a invitat instituţiile participante la reuniune cu responsabilităţi în domeniu să analizeze conţinutul Comunicării pentru a identifica impactul propunerilor Comisiei asupra sectoarelor relevante din economia românească, în vederea fundamentării poziţiei României în conformitate cu interesele naţionale în domeniu.

      Textul integral al comunicării poate fi accesat aici.

            Reuniunea Comitetului de Coordonare a prilejuit totodată schimburi de opinii ale participanţilor cu privire la adoptarea de către Comisia Europeană a unui Regulament care prevede exceptarea de la cadrul juridic aplicabil domeniului antitrust a anumitor categorii de acorduri încheiate între producători şi distribuitori pentru vânzarea de bunuri şi servicii.

Regulamentul şi orientările de însoţire iau în considerare evoluţiile din ultimii zece ani în ceea ce priveşte internetul ca factor de stimulare a vânzărilor, în general, şi a comerţului transfrontalier, în particular. Comisia consideră că acest Regulament va contribui la multiplicarea opţiunilor la îndemâna consumatorilor şi, pe cale de consecinţă, la creşterea concurenţei, cu efecte benefice în ceea ce priveşte reducerea preţurilor. Distribuitorii agreaţi pot comercializa pe internet bunuri şi servicii, fără limitări în ceea ce priveşte cantitatea, amplasarea clienţilor sau stabilirea preţurilor.

Cu noile norme în vigoare, comercianţii dispun acum de un temei clar şi de stimulente în vederea dezvoltării activităţii online pentru a ajunge la clienţi şi a fi găsiţi de clienţii de pe întreg teritoriul UE, putând astfel beneficia pe deplin de avantajele pieţei interne. Noile norme vor intra în vigoare în iunie 2010 şi vor fi valabile până în 2022, cu o fază tranzitorie de un an.

Departamentul pentru Afaceri Europene a invitat instituţiile participante cu responsabilităţi în domeniu să analizeze conţinutul Regulamentului pentru a identifica impactul acestuia asupra vânzărilor de bunuri şi servicii pe teritoriul României.

            Textul noului regulament este disponibil aici.

În cadrul reuniunii, Departamentul pentru Afaceri Europene a informat instituţiile participante cu privire la propunerea executivului european de buget al Uniunii pentru anul 2011. Printre priorităţi se numără sprijinirea redresării economice, precum şi creşterea investiţiilor în pregătirea tinerilor europeni şi în dezvoltarea infrastructurilor viitorului (energetice, în domeniul internetului în bandă largă etc.).Dintr-un total de 142,6 miliarde de euro, aproximativ 64,4 miliarde de euro sunt destinate acţiunilor întreprinse pentru redresarea economică (o creştere de 3,4% faţă de 2010). În plus, fondurile consacrate iniţiativelor emblematice ale strategiei Europa 2020(„O Uniune a inovării”, „Tineretul în mişcare”, „O agendă digitală pentru Europa”, „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, „O politică industrială adaptată erei globalizării”, „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” şi „Platforma europeană de combatere a sărăciei”) reprezintă aproximativ 57,9 miliarde de euro (circa 40% din buget).

Proiectul bugetului european pentru 2011 prevede, de asemenea, creşterea investiţiilor consacrate cercetării, dezvoltării şi inovării, infrastructurii şi capitalului uman, precum şi investiţii menite să îi ajute pe tineri să se pregătească pentru cariera profesională.

Consiliul îşi va face publică poziţia cu privire la proiectul de buget în iunie, iar Parlamentul European, în octombrie. În cazul unui dezacord între cele două instituţii, Comisia Europeană va iniţia procedura de conciliere, asumându-şi rolul de mediator imparţial. Se estimează că PE va adopta bugetul final pentru 2011 în luna noiembrie a acestui an.

Departamentul pentru Afaceri Europene a invitat instituţiile participante să analizeze conţinutul propunerii de buget pentru a identifica din timp impactul acesteia asupra domeniilor şi proiectelor care prezintă interes pentru România.

Agenda reuniunii a cuprins, totodată, subiecte precum: pregătirea participării României la reuniunea extraordinară a Consiliului Transporturi al UE (4 mai), consacrată unor dezbateri politice referitoare la consecinţele economice ale valului de cenuşă generat de erupţia vulcanului islandez asupra sectorului aviatic european, lansarea de către Comisia Europeană a liniei de asistenţă telefonică pentru a sprijini statele membre în punerea în aplicare a metodologiei de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi invitaţia adresată României de a participa la Forumul European pentru Energie Nucleară, care va avea loc la Bratislava, în perioada 25-26 mai 2010.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top