Fără categorie

Strategia post-Copenhaga iniţiată de Comisia Europeană şi propunerea acesteia privind asigurarea dreptului la un proces echitabil în UE, pe agenda reuniunii Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 15 martie

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene, organizată la 15 martie de Departamentul Afacerilor Europene, a abordat, printre altele, măsura legislativă propusă de Comisia Europeană cu privire la asigurarea dreptului la un proces echitabil în UE, propunerea de înfiinţare a Mărcii patrimoniului european, şi strategia post-Copenhaga propusă de executivul comunitar pentru revigorarea măsurilor întreprinse pe plan global în sensul combaterii schimbărilor climatice, precum şi pregătirea Consiliului ECOFIN din această săptămână.

 

            La 9 martie, Comisia Europeană a propus o măsură legislativă menită să ajute cetăţenii să îşi exercite dreptul la un proces echitabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene atunci când nu pot înţelege limba în care se judecă procesul. <span lang=”IT”

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene, organizată la 15 martie de Departamentul Afacerilor Europene, a abordat, printre altele, măsura legislativă propusă de Comisia Europeană cu privire la asigurarea dreptului la un proces echitabil în UE, propunerea de înfiinţare a Mărcii patrimoniului european, şi strategia post-Copenhaga propusă de executivul comunitar pentru revigorarea măsurilor întreprinse pe plan global în sensul combaterii schimbărilor climatice, precum şi pregătirea Consiliului ECOFIN din această săptămână.

 

            La 9 martie, Comisia Europeană a propus o măsură legislativă menită să ajute cetăţenii să îşi exercite dreptul la un proces echitabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene atunci când nu pot înţelege limba în care se judecă procesul. Statele membre vor fi obligate să furnizeze persoanei acuzate servicii complete de interpretare şi traducere. Costurile aferente vor fi suportate de statul membru şi nu de către persoana acuzată – indiferent de sentinţa finală.

            Aceasta este prima etapă dintr-o serie de măsuri prin care se vor stabili standarde comune la nivelul UE în procesele penale. Noul Tratat de la Lisabona permite Uniunii să adopte măsuri pentru de consolidare a drepturilor cetăţenilor UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

 

Propunerea consolidează dreptul cetăţenilor la interpretare şi traducere în trei moduri:

  • prin asigurarea de servicii de interpretariat pentru comunicarea cu avocaţii, pe parcursul anchetelor – de exemplu la interogatoriile efectuate de poliţie – şi la proces;
  • pentru a se asigura că procesele sunt echitabile, propunerea vizează traducerea în scris a tuturor documentelor esenţiale, precum ordinul de reţinere, actul de acuzare ori rechizitoriul sau a unor probe;
  • cetăţenii trebuie să aibă dreptul la consiliere juridică înainte de a renunţa la dreptul la interpretare şi traducere. Aceştia nu ar trebui să facă obiectul presiunilor pentru a fi obligaţi să renunţe la drepturilor lor, cu excepţia cazului în care au discutat cu un avocat.

 

            Informaţii suplimentare pot fi găsite aici.

 

 

            La data de 9 martie, Comisia Europeană a propus şi înfiinţarea „Mărcii patrimoniului european”, iniţiativă având ca obiectiv să evidenţieze siturile care sărbătoresc şi simbolizează integrarea, idealurile şi istoria Europei. Decizia privind înfiinţarea Mărcii va fi prezentată spre aprobare Consiliului de Miniştri al UE şi Parlamentului European şi ar putea intra în vigoare în 2011 sau 2012.

 

            Propunerea Comisiei are la bază un proiect interguvernamental din 2006 la care au participat 17 state membre. Transformarea Mărcii patrimoniului european într-o iniţiativă a Uniunii Europene îi va conferi acesteia o mai mare credibilitate, vizibilitate şi prestigiu. Pe baza sistemului existent, 64 de situri au primit această marcă, în urma selecţiilor efectuate în mod individual de statele membre. Noul sistem propus prevede că fiecare dintre cele 27 de state membre ar putea propune până la două situri pe an care să primească noua Marcă a patrimoniului european. Un grup de experţi independenţi vor evalua propunerile şi vor alege în fiecare ţară maximum un sit pe an.

            În privinţa schimbărilor climatice, Comisia Europeană a prezentat, la 9 martie, o strategie menită să contribuie la menţinerea ritmului susţinut al eforturilor globale de combatere a schimbărilor climatice. Comunicarea propune ca UE să înceapă imediat implementarea Acordului de la Copenhaga, încheiat în decembrie 2009, şi în special a mecanismului de asistenţă financiară iniţială rapidă pentru ţările în curs de dezvoltare. Totodată, UE trebuie să militeze în continuare pentru un acord global solid şi obligatoriu din punct de vedere juridic, care să permită participarea efectivă a tuturor ţărilor la acţiunile de combatere a schimbărilor climatice. Va fi esenţial ca UE să iniţieze acţiuni de cooperare, pentru a asigura astfel sprijinul necesar negocierilor din cadrul ONU, această responsabilitate urmând să revină Comisiei, în strânsă colaborare cu Consiliul UE şi beneficiind de sprijinul Parlamentului European.

            Comunicarea propune o foaie de parcurs pentru procesul de negocieri din cadrul ONU care va fi reluat în aprilie. UE ar fi pregătită să ajungă la un acord global obligatoriu din punct de vedere juridic la conferinţa ONU privind clima de la Cancun (Mexic), programată la sfârşitul acestui an, însă Comisia recunoaşte că divergenţele de opinii dintre ţări ar putea duce la întârzierea adoptării unui acord până în 2011.

            Comisia propune ca UE să înceapă implementarea Acordului de la Copenhaga şi susţine că o concretizare urgentă a angajamentului UE de a acorda anual ţărilor în curs de dezvoltare o asistenţă financiară iniţială rapidă de 2,4 de miliarde EUR în perioada 2010-2012 este esenţială pentru consolidarea atât a credibilităţii UE, cât şi a capacităţilor statelor beneficiare de a face faţă schimbărilor climatice.

            Informaţii suplimentare despre acest subiect puteţi găsi aici.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top