Fără categorie

Sprijin pentru acţiunile de informare privind politica agricolă comună

A fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pe 27 august 2010, comunicarea privind procedura administrativă pentru Cereri de propuneri „Sprijin pentru acţiunile de informare privind politica agricolă comună” Realizarea unor acţiuni de informare finanţate din linia bugetară 05 08 06 pentru anul 2011 (2010/C 231/05).

Prezenta cerere de propuneri urmăreşte încurajarea elaborării de propuneri pentru finanţarea, din creditele bugetare aferente exerciţiului financiar 2011, a unor acţiuni de informare, în sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 814/2000 al Consiliului.

Acţiunile de informare propuse vor contribui la explicarea corectă şi cât mai detaliată a propunerilor Comisiei de reformă a Politicii Agricole Comune, care vor fi prezentate Consiliului şi Parlamentului European în 2011.

Prin cererile de propuneri, Comisia doreşte să acorde prioritate acţiunilor prin care:

  • să se explice, să se dezbată împreună cu publicul larg şi, în speci…

A fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pe 27 august 2010, comunicarea privind procedura administrativă pentru Cereri de propuneri „Sprijin pentru acţiunile de informare privind politica agricolă comună” Realizarea unor acţiuni de informare finanţate din linia bugetară 05 08 06 pentru anul 2011 (2010/C 231/05).

Prezenta cerere de propuneri urmăreşte încurajarea elaborării de propuneri pentru finanţarea, din creditele bugetare aferente exerciţiului financiar 2011, a unor acţiuni de informare, în sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 814/2000 al Consiliului.

Acţiunile de informare propuse vor contribui la explicarea corectă şi cât mai detaliată a propunerilor Comisiei de reformă a Politicii Agricole Comune, care vor fi prezentate Consiliului şi Parlamentului European în 2011.

Prin cererile de propuneri, Comisia doreşte să acorde prioritate acţiunilor prin care:

  • să se explice, să se dezbată împreună cu publicul larg şi, în special, cu publicul urban tânăr şi să se evidenţieze rolul şi utilitatea unei politici solide, durabile şi echilibrate, definită şi gestionată la nivelul Uniunii Europene, care să urmărească: menţinerea capacităţii de producţie pentru asigurarea securităţii alimentare; amenajarea teritoriului; dinamismul socio-economic al zonelor rurale; conservarea teritoriului, a patrimoniului rural, a mediului natural şi a biodiversităţii; combaterea schimbărilor climatice.
  • să se examineze şi să se dezbată împreună cu părţile interesate din sectorul agricol, din restul lanţului de aprovizionare alimentară şi din zonele rurale, noile orientări ale Politicii Agricole Comune, în special în ceea ce priveşte ajutoarele directe; pieţele, respectiv, orientarea producţiei agricole către piaţă, combinată cu mecanisme moderne; politica de dezvoltare rurală pentru a răspunde noilor provocări economice şi de mediu; politica UE în domeniul calităţii produselor agricole.

Bugetul total al UE pentru acţiunile de informare este de 3.250.000 de euro, sumă care va fi repartizată între propunerile considerate ca fiind cele mai bune, conform criteriilor stabilite de UE. Criteriile de selecţie ţin cont atât de capacităţile tehnice, cât şi de cele financiare ale solicitanţilor, dar şi de pertinenţa şi gradul de interes general al acţiunii, impactul acesteia şi politica de diseminare adoptată.

Contribuţia Comisiei Europene la propunerile selectate se limitează la 50 la sută din costurile totale eligibile şi vizează acţiunile de informare a căror realizare (inclusiv pregătirea, executarea, monitorizarea şi evaluarea) se desfăşoară în perioada 01 mai 2011 – 30 aprilie 2012.

Valoarea subvenţiei solicitate Comisiei se situează între 20.000 Euro şi 300.000Euro.

Beneficiarii sprijinului financiar sunt persoanele juridice legal constituite într-un stat membru de cel puţin doi ani. Acestea pot fi organizaţii de fermieri sau organizaţii de dezvoltare rurală, asociaţii de consumatori, asociaţii pentru protecţia mediului, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice din statele membre, mass-media, instituţii şcolare şi universitare.

Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanţii trebuie să trimită la Comisia Europeană cererile de propuneri complete până la 05 noiembrie 2010, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (ştampila poştei de pe plic constituie dovada datei de trimitere).

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top