Fără categorie

Simplificarea regulilor de acces la fondurile europene

Simplificarea regulilor de acces la fondurile europene
Simplificarea regulilor de acces la fondurile europene

În luna iunie 2010, UE a adoptat noi măsuri în vederea simplificării normelor de gestiune a fondurilor structurale şi de coeziune. Modificările ar trebui să contribuie la facilitarea accesului la fonduri şi să accelereze fluxurile de investiţii într-o perioadă în care bugetele publice se află sub presiune.

Cele mai importante măsuri cu caracter legislativ adoptate vizează simplificarea unor cerinţe privind managementul financiar, prin modificarea Regulamentului 1083/2006, şi extinderea eligibilităţii acţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) la intervenţiile privind locuinţele din comunităţile marginalizate, prin modificarea Regulamentului 1080/2006.

Pentru a creşte gradul de absorbţie al fondurilor structurale şi a veni în sprijinul beneficiarilor, noul regulament 1083/2006 prevede printre altele introducerea unui plafon unic de 50 milioane EUR cu caracter general, destinat tuturor tipurilor de proiecte majore care solicită aprobarea Comi…

Simplificarea regulilor de acces la fondurile europene

În luna iunie 2010, UE a adoptat noi măsuri în vederea simplificării normelor de gestiune a fondurilor structurale şi de coeziune. Modificările ar trebui să contribuie la facilitarea accesului la fonduri şi să accelereze fluxurile de investiţii într-o perioadă în care bugetele publice se află sub presiune.

Cele mai importante măsuri cu caracter legislativ adoptate vizează simplificarea unor cerinţe privind managementul financiar, prin modificarea Regulamentului 1083/2006, şi extinderea eligibilităţii acţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) la intervenţiile privind locuinţele din comunităţile marginalizate, prin modificarea Regulamentului 1080/2006.

Pentru a creşte gradul de absorbţie al fondurilor structurale şi a veni în sprijinul beneficiarilor, noul regulament 1083/2006 prevede printre altele introducerea unui plafon unic de 50 milioane EUR cu caracter general, destinat tuturor tipurilor de proiecte majore care solicită aprobarea Comisiei, dar şi posibilitatea de a finanţa proiecte majore prin intermediul mai multor programe: de exemplu construirea unui tronson important de autostradă care traversează diferite regiuni poate acum să fie cofinanţat de mai multe programe regionale.

Totodată modificările Regulamentului vor conduce la simplificarea procedurii de revizuire a programelor în vederea unei adaptări mai rapide la provocările actuale precum şi a normelor privind proiectele „generatoare de venituri”: pentru a reduce sarcina administrativă a statelor membre, veniturile vor fi în prezent monitorizate numai până la încheierea programului respectiv.

O altă măsură prevăzută de noul regulament prevede posibilitatea de a crea sisteme de împrumut pentru a stimula cheltuielile în domeniul eficienţei energetice şi al energiilor regenerabile la nivelul locuinţelor şi orientarea unor avansuri suplimentare în valoare de 775 milioane EUR (4% din FSE şi 2% din Fondul de coeziune) către state membre care au primit un împrumut în cadrul sistemului FMI al balanţei de plăţi sau care au înregistrat o scădere mai mare de 10% a PIB: aplicarea acestor două criterii priveşte România, alături de Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria.

Modificările aduse Regulamentului 1083/2006 au în vedere inclusiv flexibilizarea regulii de dezangajare automată (obligaţia statelor membre de a restitui sumele necheltuite). Astfel, în prezent, dacă fondurile alocate în 2007 nu au fost cheltuite până la sfârşitul anului 2009, acestea se întorc automat la bugetul UE. Modificările vor permite ca fondurile angajate pentru 2007 să fie cheltuite de-a lungul unei perioade mai îndelungate.

Cealaltă modificare legislativă importantă face posibilă utilizarea FEDER pentru îmbunătăţirea locuinţelor din comunităţile marginalizate în toate statele membre. Legislaţia privind fondurile structurale a fost anterior foarte restrictivă în materie de investiţii în locuinţe, eligibilitatea fiind limitată la cele douăsprezece noi state membre ale UE şi la renovarea locuinţelor colective existente în zonele urbane. Intervenţiile în afara zonelor urbane sau cele care vizau înlocuirea locuinţelor vechi cu unele noi nu puteau fi eligibile. Noile prevederi pot contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale categoriilor defavorizate, ele vizând în special comunitatea roma din Europa Centrală şi de Est.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top