Fără categorie

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 29 noiembrie 2010

Comitetul de coordonare în domeniul afacerilor europene a abordat, în reuniunea de luni, 29 noiembrie, desfăşurată la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), o serie de iniţiative recente ale Comisiei Europene, precum şi pregătirea participării României la formaţiunile Consiliului UE din perioada 2-3 decembrie.

Pe agenda reuniunii de coordonare, s-au aflat două iniţiative lansate recent de Comisia Europeană: Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă şi Noul set de măsuri menite să protejeze mai bine cetăţenii UE.

Comisia Europeană a lansat, marţi, 23 noiembrie, Comunicarea „O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: o contribuţie europeană către ocuparea deplină a forţei de muncă”, prin care propune un set de acţiuni şi măsuri care să ducă la crearea de noi locuri de muncă, dar şi la ocuparea forţei de muncă disponibile pe pieţele din UE.

Iniţiativa emblematică a Comisiei (COM) este parte a Strategiei Europa 2020 pentru o creştere …

Comitetul de coordonare în domeniul afacerilor europene a abordat, în reuniunea de luni, 29 noiembrie, desfăşurată la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), o serie de iniţiative recente ale Comisiei Europene, precum şi pregătirea participării României la formaţiunile Consiliului UE din perioada 2-3 decembrie.

Pe agenda reuniunii de coordonare, s-au aflat două iniţiative lansate recent de Comisia Europeană: Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă şi Noul set de măsuri menite să protejeze mai bine cetăţenii UE.

Comisia Europeană a lansat, marţi, 23 noiembrie, Comunicarea „O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: o contribuţie europeană către ocuparea deplină a forţei de muncă”, prin care propune un set de acţiuni şi măsuri care să ducă la crearea de noi locuri de muncă, dar şi la ocuparea forţei de muncă disponibile pe pieţele din UE.

Iniţiativa emblematică a Comisiei (COM) este parte a Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, şi reprezintă contribuţia COM la îndeplinirea obiectivului UE de a se atinge până în 2020 un nivel de angajare a forţei de muncă de 75% la bărbaţi şi femei în mod egal, pe un eşantion de vârstă cuprins între 20 şi 64 de ani.

Comunicarea conţine un set acţiuni-cheie, care vizează crearea de noi locuri de muncă, reformarea pieţelor muncii, îmbunătăţirea competenţelor şi adaptarea acestora la cererea de pe piaţă, pentru a creşte şansele obţinerii sau schimbării unui loc de muncă, precum şi pentru ameliorarea condiţiilor şi a calităţii locurilor de muncă.

Europa a pierdut 5,6 milioane de locuri de muncă din momentul începerii crizei economice, în anul 2008. La nivelul întregii UE, există în prezent 23 de milioane de şomeri, reprezentând aproximativ 10% din populaţia activă, ceea ce este de natură să afecteze grav creşterea economică şi stabilitatea sistemelor de securitate socială din Europa.

Mai multe detalii privind Agenda COM pentru noi competenţe şi locuri de muncă găsiţi aici.

Totodată, Comitetul de coordonare în domeniul afacerilor a discutat si despre noua strategie lansată de Comisie, marţea trecută, privind instituirea unor noi măsuri menite să protejeze mai bine cetăţenii.

Strategia de securitate internă a UE în acţiune: Cinci paşi către o Europă mai sigurăpropune realizarea a cinci obiective strategice, care presupun o serie de 41 de acţiuni pentru perioada 2011 – 2014. Acestea  vizează o protecţie mai mare a cetăţenilor faţă de cele mai urgente ameninţări la adresa securităţii cu care se confruntă Europa: criminalitatea organizată, terorismul şi criminalitatea cibernetică.

Cele cinci obiective strategice propuse de Comisie sunt: destrămarea reţelelor infracţionale internaţionale; prevenirea terorismului şi combaterea radicalizării şi a recrutării; creşterea nivelului de securitate pentru cetăţeni şi întreprinderi în spaţiul cibernetic; consolidarea securităţii prin mai buna gestionare a frontierelor şi, respectiv, creşterea capacităţii de răspuns al Europei la crize şi dezastre.

Noua strategie a Comisiei este o componentă esenţială a „Programului Stockholm” privind Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. În februarie 2010, preşedinţia spaniolă a UE a evidenţiat provocările cu care se confruntă UE în strategia de securitate internă şi a invitat Comisia să propună acţiuni concrete pentru punerea ei în aplicare.

Comisia are obligaţia de a prezenta, anual, Parlamentului European şi Consiliului un raport privind progresele înregistrate şi de a susţine, în special, activităţile Comitetului permanent pentru cooperarea Operaţională în materie de Securitate Internă (COSI), organism cu un rol-cheie în punerea în aplicare a Strategiei europene.

Mai multe informaţii privind „Strategia de securitate internă a UE în acţiune” găsiţi aici.

Comitetul de coordonare a mai abordat o serie de subiecte legate de pregătirea participării României la reuniunea Consiliului Transport, Telecomunicaţii, Energie, care va avea loc în perioada 2-3 decembrie, şi a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, din aceeaşi perioadă, precum şi aspecte ce ţin de transpunerea şi implementarea dreptului european.

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top