Fără categorie

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 12 iulie 2010

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 12 iulie 2010
Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 12 iulie 2010

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene, desfăşurată în data de 12 iulie, la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), a avut ca subiecte principale:pregătirea Consiliului Afaceri Economice şi Sociale (ECOFIN) din această săptămână şi o serie de iniţiative recente ale Comisiei Europene, precum dezbaterea publică la nivel european cu privire la viitorul pensiilor şi lansarea negocierilor oficiale pentru aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Marţi, 13 iulie, va avea loc la Bruxelles prima reuniune a Consiliului ECOFIN din mandatul Preşedinţiei belgiene a UE. Discuţiile de la sediul DAE au vizat pregătirea poziţiei naţionale cu privire la aspectele aflate pe agenda întâlnirii, care include, între altele, proiectul de Regulament privind înfiinţarea Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) şi proiectul de Regulament privind înfiinţarea Autorităţii Bancare Europene. Printre activităţile non-legislati…

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 12 iulie 2010

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene, desfăşurată în data de 12 iulie, la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), a avut ca subiecte principale:pregătirea Consiliului Afaceri Economice şi Sociale (ECOFIN) din această săptămână şi o serie de iniţiative recente ale Comisiei Europene, precum dezbaterea publică la nivel european cu privire la viitorul pensiilor şi lansarea negocierilor oficiale pentru aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Marţi, 13 iulie, va avea loc la Bruxelles prima reuniune a Consiliului ECOFIN din mandatul Preşedinţiei belgiene a UE. Discuţiile de la sediul DAE au vizat pregătirea poziţiei naţionale cu privire la aspectele aflate pe agenda întâlnirii, care include, între altele, proiectul de Regulament privind înfiinţarea Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) şi proiectul de Regulament privind înfiinţarea Autorităţii Bancare Europene. Printre activităţile non-legislative se numără dezbaterea publică pe marginea programului Preşedinţiei belgiene şi adoptarea orientărilor generale de politică economică. Reuniunea de la Bruxelles va aborda şi aspecte privind Pactul de Stabilitate şi Creştere.

Executivul comunitar a lansat la data de 7 iulie, prin intermediul unei cărţi verzi, dezbaterea publică la nivel european privind modul în care UE poate asigura pensii adecvate, viabile şi sigure şi poate sprijini cel mai bine eforturile depuse la nivel naţional în acest sens. Îmbătrânirea populaţiei în toate statele membre constituie o provocare serioasă pentru sistemele de pensii, iar criza economică şi financiară este de natură să intensifice această presiune.

Cartea verde trece în revistă într-o manieră integrată cadrul european al pensiilor şi se bazează pe sinergiile existente între politica economică şi cea socială şi pe reglementarea pieţei financiare. Documentul tratează un număr important de subiecte dintre cele mai diverse, cum ar fi perioadele mai îndelungate de activitate, piaţa internă pentru pensii, mobilitatea pensiilor pe teritoriul Uniunii, lacunele legislaţiei UE, viitorul regim de solvenţă pentru fondurile de pensii, riscul insolvenţei angajatorului.

În esenţă, documentul abordează aspecte precum: asigurarea unor niveluri adecvate ale pensiilor şi crearea condiţiilor ca sistemele de pensii să fie viabile pe termen lung; atingerea echilibrului corect între muncă şi pensie şi facilitarea unei vieţi active mai îndelungate; înlăturarea obstacolelor aflate în calea persoanelor care muncesc în diferite state membre ale UE şi în calea pieţei interne pentru produse de pensie; asigurarea unor pensii mai sigure atât în prezent, cât şi pe termen lung, în condiţiile actualei crize economice, şi asigurarea unei mai mari transparenţe a pensiilor.

Perioada de consultare se va încheia la data de 15 noiembrie 2010. Toţi cei interesaţi îşi pot exprima punctul de vedere accesând site-ul creat special în acest scop, la următoarea adresă – click aici.

În cadrul reuniunii de coordonare, DAE a invitat Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţei Sociale să faciliteze accesul tuturor părţilor interesate la consultarea publică.

În data de 7 iulie, Comisia Europeană şi Consiliul Europei au început negocierile oficiale privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului(CEDO).

Aderarea UE la CEDO va plasa Uniunea pe picior de egalitate cu statele membre în ceea ce priveşte sistemul de protecţie a drepturilor fundamentale, a căror respectare este monitorizată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. În acelaşi timp, aderarea va face auzită vocea Uniunii în cauzele care ajung pe rolul Curţii. De asemenea, UE va deveni cel de al 48-lea semnatar al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi va avea propriul său judecător la Curte.

Nu în ultimul rând, aderarea va oferi cetăţenilor o nouă posibilitate de recurs. Aceştia vor putea – după epuizarea tuturor căilor de atac pe plan naţional – să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului asupra cazurilor de presupusă încălcare a drepturilor omului de către diferite instituţii ale UE.

Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi pot accesa următoarea pagină de internet – click aici.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top