Fără categorie

Raportul de convergență 2010 al Comisiei evaluează stadiul de pregătire al statelor membre ale UE din afara zonei euro în vederea adoptării monedei unice și propune ca Estonia să se alăture zonei euro în 2011

Comisia Europeană și-a prezentat astăzi raportul de convergență 2010. Acesta evaluează progresele înregistrate în direcția convergenței în țările care au derogare de la aderarea la zona euro. Evaluarea are loc pe fondul crizei financiare globale, care a afectat perspectivele convergenței nominale. Cele nouă state membre care beneficiază de așa-numita „derogare” au realizat progrese inegale în direcția adoptării monedei unice, iar opt dintre ele nu îndeplinesc încă toate condițiile pentru adoptarea acesteia. Estonia se detașează însă de restul grupului, îndeplinind criteriile în mod clar, ca urmare a eforturilor ferme și eficiente întreprinse de guvernul și poporul estonian. Prin urmare, Comisia a concluzionat că Estonia îndeplinește criteriile pentru adoptarea monedei euro și a înaintat Consiliului o propunere în acest sens. Consiliul miniștrilor de finanțe din UE (ECOFIN) va lua decizia finală privind adoptarea monedei euro în Estonia în iulie, după avizul Parlamentului și după ce șef…

Comisia Europeană și-a prezentat astăzi raportul de convergență 2010. Acesta evaluează progresele înregistrate în direcția convergenței în țările care au derogare de la aderarea la zona euro. Evaluarea are loc pe fondul crizei financiare globale, care a afectat perspectivele convergenței nominale. Cele nouă state membre care beneficiază de așa-numita „derogare” au realizat progrese inegale în direcția adoptării monedei unice, iar opt dintre ele nu îndeplinesc încă toate condițiile pentru adoptarea acesteia. Estonia se detașează însă de restul grupului, îndeplinind criteriile în mod clar, ca urmare a eforturilor ferme și eficiente întreprinse de guvernul și poporul estonian. Prin urmare, Comisia a concluzionat că Estonia îndeplinește criteriile pentru adoptarea monedei euro și a înaintat Consiliului o propunere în acest sens. Consiliul miniștrilor de finanțe din UE (ECOFIN) va lua decizia finală privind adoptarea monedei euro în Estonia în iulie, după avizul Parlamentului și după ce șefii de stat și de guvern din UE vor dezbate acest subiect în cadrul summitului din luna iunie.

Estonia a atins un nivel înalt de convergență economică durabilă și este pregătită să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2011.Felicităm Estonia pentru angajamentul său de durată în adoptarea de politici prudente. Pentru a garanta o trecere reușită la moneda euro, Estonia trebuie să depună în continuare eforturi pentru a menține o orientare prudentă a politicilor fiscale. De asemenea, Estonia trebuie să rămână vigilentă și să reacționeze din timp și în mod decisiv în cazul în care ar apărea semne ale producerii unor dezechilibre macroeconomice și/sau a unor pierderi de competitivitate. Ea trebuie să accelereze pregătirile practice pentru a garanta că trecerea se realizează fără incidente„, a afirmat Olli Rehn, Comisarul UE pentru afaceri economice și monetare.

Acesta a adăugat: „Evaluarea și propunerea noastră constituie totodată un semnal puternic despre zona euro și despre UE în general. Ele subliniază rolul monedei euro ca ancoră a politicilor pe termen mediu și confirmă faptul că eforturile susținute în materie de politici, precum și recurgerea sistematică la politici de stabilitate duc la rezultate concrete”.

Cele nouă state membre ale UE care fac obiectul raportului sunt Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România și Suedia1. Conform tratatului, Comisia elaborează un raport asupra acestui subiect o dată la doi ani. Criteriile pentru adoptarea monedei euro constau în patru condiții economice de stabilitate referitoare la situația finanțelor publice, stabilitatea prețurilor, stabilitatea ratei de schimb și convergența ratei dobânzilor pe termen lung, care trebuie respectate în mod sustenabil. De asemenea, legislația națională în domeniul afacerilor monetare trebuie să respecte dispozițiile Tratatului UE.

Evaluarea situației Estoniei

Inflația

Rata medie a inflației în Estonia în cele 12 luni care au precedat luna martie 2010 a fost de ‑0,7%, cu mult sub valoarea de referință de 1,0% pentru respectiva lună și este probabil să se mențină sub valoarea de referință în perioada următoare. Având în vedere distanța față de valoarea de referință, piețele relativ flexibile și politicile prudente, performanța Estoniei în materie de prețuri este considerată ca fiind sustenabilă. Cu toate acestea, Estonia va trebui să vegheze în continuare la menținerea unui nivel redus al inflației, în principal prin păstrarea unei orientări ambițioase în materie de politici fiscale și prin garantarea faptului că cererea internă respectă în continuare principiile economice fundamentale.

Finanțele publice

Estonia nu face obiectul unei decizii a Consiliului privind existența unui deficit excesiv. Deficitul și datoria publică se încadrează în limite acceptabile pentru evaluarea convergenței: deficitul atingea 1,7% din PIB în 2009, în ciuda unei scăderi fără precedent, de 15%, a PIB-ului nominal. Se preconizează că deficitul se va ridica la 2 ½% în 2010 și în 2011 conform previziunilor Comisiei din primăvară. Datoria publică se ridica la 7,2% din PIB în 2009, nivel care se află cu mult sub limitele stabilite la Maastricht și va rămâne sub acestea, chiar dacă se preconizează că datoria publică va continua să crească până în 2013.

Ratele dobânzii

Criteriul legat de rata dobânzii pe termen lung nu se aplică direct Estoniei, dat fiind că nu sunt disponibile nici obligațiuni guvernamentale de referință pe termen lung, nici alte titluri de valoare relevante, în vederea evaluării durabilității convergenței, așa cum se reflectă aceasta în ratele dobânzii pe termen lung. Absența respectivelor obligațiuni reflectă un nivel foarte scăzut al datoriei publice brute, care reflectă la rândul său excedentele bugetare din 2002-2007. În timp ce percepțiile privind riscurile la adresa pieței financiare din Estonia au crescut în momentul punctului culminant al crizei, evoluția acestora în timpul perioadei de referință, precum și evaluarea mai generală a durabilității convergenței, ținând seama de politicile Estoniei în continuare prudente, sprijină o evaluare pozitivă în ceea ce privește îndeplinirea de către Estonia a criteriului privind rata dobânzii pe termen lung.

Rata de schimb

În ceea ce privește criteriul ratei de schimb, Estonia participă la ERM II din 28 iunie 2004. În perioada de doi ani care se încheie la 23 aprilie 2010, coroana estoniană nu a făcut obiectul unor tensiuni puternice și de când coroana participă la mecanism, nu a existat nicio deviație de la rata centrală a ERM II.

În sfârșit, legislația estoniană în domeniul monetar este compatibilă cu legislația UE.

Pe baza acestei evaluări și a raportului separat de convergență al Băncii Centrale Europene, Comisia propune ca Estonia să adopte moneda euro în anul 2011.

Alte state membre care beneficiază de o derogare

S-a constatat că niciuna dintre celelalte opt țări evaluate în cadrul raportului nu a îndeplinit toate criteriile de convergență pentru adoptarea monedei euro.

Evaluarea progreselor înregistrate poate fi consultată în cadrul raportului de convergență 2010, inclusiv în anexa tehnică la acesta, disponibila aici :

Regatul Unit și Danemarca beneficiază de o clauză de neparticipare.

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top