Fără categorie

Raportul Comisiei Europene referitor la „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă: acţiune imediată” şi viitoarea agenţie europeană în domeniul gestionării deşeurilor, pe agenda Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene

In data de 8 februarie a avut loc, la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene, reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene

 

In cadrul reuniunii au fost discutate subiecte precum pregătirea poziţiei României în vederea participării la Consiliul Educaţie, Cultură, Tineret (15 februarie) respectiv Consiliul informal Transport (12-13 februarie), adoptarea unei poziţii naţionale în privinţa perspectivei înfiinţării unei agenţii europene în domeniul gestionării deşeurilor, precum şi raportul de expertiză independent publicat de Comisia Europeană, intitulat „Noi competeţe pentru noi locuri de muncă: acţiune imediată”. Un alt subiect abordat a fost iniţierea consultării publice privind viitorul acord internaţional UE – SUA privind protecţia datelor şi schi…

In data de 8 februarie a avut loc, la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene, reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene

 

In cadrul reuniunii au fost discutate subiecte precum pregătirea poziţiei României în vederea participării la Consiliul Educaţie, Cultură, Tineret (15 februarie) respectiv Consiliul informal Transport (12-13 februarie), adoptarea unei poziţii naţionale în privinţa perspectivei înfiinţării unei agenţii europene în domeniul gestionării deşeurilor, precum şi raportul de expertiză independent publicat de Comisia Europeană, intitulat „Noi competeţe pentru noi locuri de muncă: acţiune imediată”. Un alt subiect abordat a fost iniţierea consultării publice privind viitorul acord internaţional UE – SUA privind protecţia datelor şi schimbul de informaţii în scopul punerii în aplicare a legii.

 

Referitor la Consiliul Educaţie, Cultură, Tineret, principalul subiect pe agenda acestuia îl constituie adoptarea proiectului de raport comun de progrese privind implementarea Programului Educaţie şi formare profesională 2010. Presedinţia a prezentat, luna trecuta, în cadrul reuniunilor Comitetului Educaţie, un document referitor la Educaţia şi formarea profesională, elemente centrale ale Strategiei UE 2020. Actul  va structura discuţiile miniştrilor în cadrul Consiliului Educaţie şi intenţionează ca, pe baza punctelor de vedere exprimate, să redacteze concluzii într-un document ulterior. Au fost identificate trei priorităţi: creşterea bazată pe cunoaştere ca factor generator de valoare, dezvoltarea competenţelor în cadrul unor societăţi favorabile incluziunii, crearea unei economii competitive, conectate şi mai ecologice.

 

Discuţiile referitoare la Consiliul informal Transport, care va avea loc în perioada 12 – 13 februarie în localitatea La Coruna, Spania, au vizat pregătirea temelor care vor fi abordate în cadrul acestei întâlniri. In prima zi de discuţii, temele principale abordate vor fi mobilitatea urbană – modele sustenabile de transport în zonele urbane şi metropolitane, urmând ca în partea a doua a zilei să se analizeze provocările ce apar în privinţa securităţii aeroporturilor din Uniunea Europeana, încercându-se o analiză asupra măsurilor de securitate suplimentare ce ar putea fi introduse, precum şi evoluţia viitoare a securităţii aeroporturilor de pe teritoriul UE. In cea de-a doua zi, lucrările Consiliului se vor concentra asupra siguranţei maritime, reprezentanţii Comisiei, Consiliului UE şi ai Parlamentului European aducând în discuţie progresele dar şi provocările apărute în ceea ce priveşte siguranţa maritimă.

 

In calitatea sa de coordonator naţional în domeniul afacerilor europene, Departamentul pentru Afaceri Europene a invitat ministerele care vor participa să aibă în vedere pregătirea şi transmiterea în timp util a mandatelor cuprinzând poziţia României pentru subiectele abordate la aceste reuniuni.

 

Ca parte a acţiunilor Comisiei Europene de îmbunătăţire a implementării legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor şi de explorare a unor noi acţiuni viitoare, pe site-ul DG MEDIU a fost prezentat un studiu de fezabilitate privind costurile şi beneficiile creării unei agenţii care să susţină implementarea şi întărirea controlului aplicării legislaţiei Uniunii Europene în domeniul deseurilor.

 

Studiul recomanda crearea unei agenţii UE care să aibă ca obiect de activitate revizuirea mecanismelor de implementare din Statele Membre, coordonarea activităţilor de control şi de inspecţie, acţiuni de instruire a personalului autorităţilor din Statele Membre, programe de formare a formatorilor. Studiul subliniază şi importanţa unui organism european de control care să fie coordonat de Comisie şi să acţioneze în situaţii grave de încălcare a legislaţiei în domeniu.

 

Pentru mai multe detalii accesaţi:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

 

 

 

In cadrul întâlnirii s-a luat în discuţie formularea unui punct de vedere naţional după consultarea factorilor interesaţi, în sensul susţinerii înfiinţării unei astfel de agenţii la nivelul Uniunii Europene.

 

Referitor la raportul Comisiei cu privire la acţiunile imediate care se cer pentru competenţe şi locuri de muncă, acesta subliniază necesitatea de a se asigura cetăţenilor motivaţii corespunzătoare pentru îmbunătăţirea competenţelor, de a se realiza o legatură mai bună între educaţie, formare şi muncă, de a se dezvolta un caleidoscop corespunzător de competenţe şi de a se anticipa într-o mai bună masură competenţele necesare pentru viitor.

 

Raportul de expertiză dat publicităţii conţine recomandări concrete privind modul de soluţionare a deficienţelor de competenţe din Europa şi se adresează factorilor de decizie la nivel UE şi naţional, intreprinderilor, sindicatelor, furnizorilor de educaţie şi formare şi serviciilor de ocupare a locurilor de muncă.

 

In contextul studiului publicat de Comisia Europeană, DAE a solicitat instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu să analizeze concluziile acestui studiu şi să stabilească modul în care recomandările experţilor pot fi puse în practică în România.

 

Pentru mai multe detalii accesaţi link-ul:

Raportul „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă: acţiune imediată”:

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=ro   

 

 

Printre temele discutate în cadrul reuniunii s-a numarat şi informarea instituţiilor interesate referitor la iniţierea consultării publice privind viitorul acord internaţional UE – SUA privind protecţia datelor şi schimbul de informaţii în scopul punerii în aplicare a legii. Instituţiile abilitate să formuleze un punct de vedere în acest domeniu au fost invitate să analizeze documentul Comisiei şi să participe la procesul de consultare publică. Contribuţiile pot fi trimise de către toţi cei interesaţi accesând adresa de internet – click aici

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top