Actualitate

RAJA Constanța – A fost semnat contractul Rețele apă și canalizare Crevedia

La nivelul companiei RAJA S.A. continuăm derularea investițiilor cu finanțare
europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Acest program
reprezintă o nouă etapă pentru implementarea unor proiecte majore de modernizare și
dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată din întreaga arie de operare, fiind preocupați
constant să asigurăm apă potabilă de calitate și servicii centralizate de canalizare
durabile, fiabile, performante.

Astăzi – 18 iunie 2020, la sediul Centrului Zonal Buftea a avut loc semnarea
Contractului de Lucrări 28 – Rețele apă și canalizare Crevedia. La eveniment au
participat alături de conducerea societății RAJA S.A., președintele Consiliului Județean
Ilfov – Marian Petrache, primarul orașului Buftea – Gheorghe Pistol, președintele
Consiliului Județean Dâmbovița – Alexandru Oprea, primarul comunei Crevedia – Florin
Petre și Directorul General al AM POIM – Cristi Mărișteanu.

Prezent la eveniment, directorul general RAJA SA, Felix Stroe a declarat: „Este un
contract ambițios, de care oamenii au nevoie. Nu sunt primele investiții din această zonă
deservită de compania noastră. Buftea și Crevedia au mai beneficiat de lucrări în
valoare de aproximativ 84 milioane lei, iar Corbeanca are sisteme noi de alimentare cu
apă și canalizare de peste 38 milioane lei. Ne mândrim că în cadrul celor două proiecte,
Programul Operațional Sectorial de Mediu și Programul Operațional Infrastructură
Mare, am atras peste 1,1 miliarde euro. Nu a fost ușor, mai ales în condițiile în care
aceste programe nu se puteau realiza și fără o cofinanțare din partea RAJA SA, care a
asigurat din fonduri proprii peste 110 milioane euro.”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache a punctat importanța
acestor lucrări pentru comunitate: „E o concurență benefică între operatorul de apă de la
Ilfov și operatorul RAJA Constanța. De altfel, la ora aceasta, din cele 2 miliarde și vreo
200 de milioane de euro care sunt alocați la nivel național, Raja Constanța ia 600 de
milioane euro, iar Ilfov ia vreo 360 de milioane de euro. Trebuie să le mulțumesc pentru
că au făcut investiții foarte mari și au ajutat Consiliul Județean Ilfov, preluând o parte
din sarcina aceasta a investițiilor. Nu avea România capacitatea să aloce atâția bani,
dacă nu erau aceste fonduri europene, să rezolve problema de conformare și dincolo de
ea, mai important este să creștem investiția pentru calitatea vieții. Încă o dată, felicitări,
să sperăm că această competiție între operatorul de la Ilfov și operatorul de la
Constanța va continua în avantajul cetățenilor.”

Contractul de lucrări semnat astăzi, face parte din Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța realizat în
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.
Proiectul are o valoare totală de 593.152.188 milioane Euro și vizează investiții pe
raza a 91 de localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița,
Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.
Cele 54 de contracte se află în diferite stadii de implementare:

• 25 de contracte atribuite (21 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de
773.974.374,65 lei;
• 1 contract în valoare de 54.093.400,41 lei se va semna în săptămâna 29.06.2020-
03.07.2020
• 8 documentații de atribuire au fost publicate pe platforma SICAP, având o valoare
totală estimată de 492.552.666,76 lei;

• 20 de documentații de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la
sfârşitul anului 2020, având o valoare totală estimată de 1.065.612.470,69 lei.
Finanțarea proiectului este suportată de Comisia Europeană – 440.179.992,19 Euro,
bugetul de stat – 67.321.645,86 Euro, RAJA SA – 33.054.818 Euro și Bugetul local –
10.357.176,29 Euro.
Investițiile din acest ambițios program cuprind următoarele lucrări:
1. Sistemul de alimentare cu apă
• Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km
• Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 unităţi
• Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 unităţi
• Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 unităţi
• Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 unităţi
• Dispecerate locale SCADA – apă: 14 locaţii cu întreg sistemul necesar
2. Sistemul de canalizare
• Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km
• Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 unităţi
• Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi
• Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unităţi
• Dispecerate locale SCADA – canal: 17 cu întreg sistemul necesar
Prin implementarea acestor investiţii gradul de conformare la prevederile
directivelor europene va creşte de la 50,40 % la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu
apă şi de la 64,06% la 87,27 % pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite
în aria Proiectului fiind de 643.000 locuitori.
Contractul semnat astăzi, Rețele apă și canalizare Crevedia prevede investiții pe raza
Unității Administrativ – Teritoriale Crevedia din județul Dâmbovița în valoare totală
37.660.182,89 lei, astfel:

– Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 13,5 km și
realizarea a 1.600 de branșamente, 31 de cămine de vane și 139 de hidranți de
incendiu în valoare de 10.644.673,4 lei;
– Construirea unei noi rețele de canalizare menajeră pe o lungime de 16,5 km, cu
1.800 de racorduri și 456 de cămine de vizitare în valoare de 18.361.705,81 lei;
– Realizarea a 9 stații de pompare ape uzate menajere, 9 cămine de decantare și
aproximativ 2,5 km de conducte de refulare pentru apele uzate menajere în valaore
de 8.653.803,68 lei.
Tot în comuna Crevedia se află în desfășurare un alt contract de lucrări care vizează
extinderea și distribuția de apă potabilă în localitatea Crevedia – „Sursa de apă și stație
tratare Crevedia” .
Acesta are o valoare de 4.665.222,66 lei și are termen de finalizare data de
30.09.2020. Lucrările prevăzute în acest contract, respectiv realizarea a 6 foraje noi,
extinderea conductei de aducțiune pe o lungime de peste 1 km și modernizarea stației de
tratare a apei se află într-un stadiu de execuție avansat, 80% din totalul lucrărilor
prevăzute fiind deja finalizate.

Prin aceste investiții RAJA S.A. are în vedere îmbunătățirea și dezvoltarea
infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate, creşterea
nivelului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă și de canalizare,
ridicarea gradului de siguranţă și continuitate în funcţionarea sistemului, reducerea
pierderilor de apă etc.

Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița a precizat că „aceasta
este o investiție pe care locuitorii din Crevedia o așteaptă de mult timp. Cunosc procedurile
greoaie, din punct de vedere administrativ, care trebuie parcurse în implementarea acestor
proiecte. Ne străduim să atragem și noi investiții, prin care să aducem în Dâmbovița serviciile
de apă și canalizare în toate comunitățile rurale. Pentru lucrarea de la Crevedia veți avea tot sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița. Cred că apa devine din ce în ce mai mult o resursă
strategică națională și, din punctul acesta de vedere, cred că suntem cu toții conștienți că, dacă
nu ne protejăm această resursă naturală, nu vom reuși să satisfacem toate cerințele de calitate și
de livrarea continuă a acestui produs”.

Primarul Comunei Crevedia – Florin Petre, unul din beneficiarii direcți ai acestei
investiții, a subliniat necesitatea acestor lucrări: „Am așteptat de mult această zi pentru că noi,
comunitatea din Crevedia, de peste 10 ani ne zbatem și promitem și ajunsesem la momentul în
care nici eu nici cetățenii nu mai credeam că vom semna acest contract de lucrări în acest
mandat. Ne bucurăm nespus că am ajuns în această fază, am auzit că avem și un constructor
bun; zilele următoare ne vom întâlni să stabilim toate detaliile pentru că mai avem niște lucrări
în derulare pe care le-am ținut din termen pentru această investiție. Sperăm într-o colaborare
foarte bună cu operatorul, ne bucurăm că ne-am asociat cu o organizație precum RAJA
Constanța despre care am înțeles că sunt primii pe țară. Au avut tot sprijinul nostru și îi
asigurăm că vom avea în continuare o bună colaborare.”

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top