Fără categorie

Proiect pentru dezvoltarea turismului, la Eforie

Primaria Eforie a organizat în perioada 20-23 august 2012, în  sala de conferinţe a Hotelului Felix din Eforie Nord, Grupul de lucru şi Schimbul de experienţă în turism din cadrul proiectului “ Tradiţie, Originalitate, Unicitate şi Bogăţie pentru realizarea unei Strategii Inovatoare în vederea dezvoltării turismului în regiunea Mării Negre- TOURIST” finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013, proiect pentru iniţierea unui parteneriat strategic pentru susţinerea dezvoltării economice durabile în Bazinul Mării Negre, prin valorificarea, într-o manieră integrată, a potenţialului turistic al regiunii.

Evenimentul s-a adresat agenţiilor de turism, organizaţiilor din turism, facilităţilor de cazare, de distracţie, restaurantelor, instituţiilor şi autorităţilor publice cu competenţe în sectorul turistic. Evenimentul a avut o durată de 4 zile cu urmatoarea agendă: Prezentarea principalelor teme de discuţii şi familiarizarea participanţilor, Prezentarea principalelor obiective turistice din Republica Moldova, Districtul Dobrich şi judeţul Constanţa; Prezentarea diferitelor tipuri de turism practicat în cele 3 regiuni, urmată de găsirea de asemanari şi deosebiri; Discuţii despre calitatea serviciilor şi produselor din sectorul turistic şi nevoia implementarii de standarde de calitate similare, concluzii ale grupului de lucru şi schimb de experienţă, propunerea de trasee turistice, comune pentru cele 3 regiuni; Formularea temelor ce vor fi abordate în viitorul schimb de experienta; Propunerea de teme adiţionale.
La eveniment au fost prezenti reprezentanţi din cele 3 regiuni ţintă, din cadrul proiectului- Republica Moldova, Judeţul Constanta şi regiunea Dobrich şi reprezentanţi din sectorul turistic din zonele menţionate anterior. Toate aceste activitati au avut în vedere creşterea cooperării între actorii cheie din sectorul turistic pentru depăşirea decalajelor economice prin intermediul unui cadru strategic, dezvoltarea comună şi promovarea produselor turistice şi creşterea interesului turistilor pentru produsele  din aceasta zonă.

Actualitate

To Top