Opinii

Program amplu de informare, mediere şi formare profesională, la Lumina

Primăria comunei Lumina a lansat proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, Investeşte în oameni!” Axa Prioritara nr. 5 ,,Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul Major de Interventie 5.2 ,,Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.
Valoarea eligibililă a proiectului este de 1.432.472 lei, cu o durată de implementare de 18 luni, în regiunea Sud-Est. Acesta are ca obiectiv integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din mediul rural ce au reședinţa pe raza teritorială a Comunei Lumina (Comuna Lumina, satul Oituz şi satul Sibioara), prin furnizarea unui program integrat de informare, mediere şi formare, destinat persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă şi şomerilor. De asemenea, se doreşte facilitarea inserţiei acestora pe piata muncii, prin dobândirea informaţiilor, competenţelor şi abilităţilor necesare angajării în domeniile non-agricole specifice pieţei locale a forţei de muncă. Astfel, şomerii şi persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă vor beneficia de servicii de informare şi consiliere profesională pentru 250 de persoane (60 șomeri, 190 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă), formare profesională diferenţiată pentru fiecare categorie omogenă aparţinând grupului ţintă, inclusiv mediere şi consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural pentru 125 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, absolvente ale cursului de Competenţe antreprenoriale. Cursurile gratuite de formare profesională de care aceştia pot beneficia sunt: Administrator reţea de calculatoare; Comunicare în Limba Engleză – iniţiere; Lucrător în comerţ; Inspector sănătate şi securitate în muncă; Operator introducere, validare şi prelucrare date; Comunicare; Îngrijitoare bătrâni la domiciliu; Baby-sitter; Competenţe antreprenoriale.

Actualitate

To Top