Actualitate

Primăria Negru Vodă vrea să delege gestiunea, prin concesiune, a sistemului de iluminat public al orașului

Delegarea presupune efectuarea următoarelor activități: concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de iluminat public, proprietate a autorității delegatare; întreținerea și menținerea în funcțiune a sistemului de iluminat public; realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători prin montare/demontare echipamente; realizarea iluminatului arhitectural; preluarea reclamațiilor sistemului de iluminat public.

Conform Caietului de sarcini ce va sta la baza delegării acestui serviciu, amplasamentul sistemului de iluminat public stradal se află în intravilanul orașului Negru Vodă și cuprinde 1.320 de stâlpi existenți, 961 de aparate de iluminat, 9 puncte de aprindere, puterea totală a instalației actuale fiind de 37.740 de Kw.

Rețeaua de iluminat public este amplasată de-a lungul străzilor din oraș și pe drumul județean 391 și drumul național 38.

Obiectivul concesiunii constă în menținerea unui sistem de iluminat public unitar și eficient, care să corespundă cerințelor de trafic și eficiență. Acest lucru presupune întreținerea sistemului de iluminat public și garantarea permanentei funcționări.

În prezent, orașul Negru Vodă are în contractare un proiect finanțat prin AFM prin care se modernizează sistemul de iluminat public pentru străzile din localitățile componente (sat Darabani și Vâlcelele), implementându-se iluminatul cu LED.

Durata de delegare de gestiune prin concesiune a sistemului de iluminat public al orașului Negru Vodă va fi de patru ani de la momentul semnării contractului. De asemenea, firma contractoare va asigura periodicitatea reviziilor sistemului care va fi de  ani pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare, 24 de lumi pentru corpurile de iluminat și accesorii, 3 ani pentru liniile electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, 3 ani pentru liniile electrice u conductoare subterane.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top