Fără categorie

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Comisiei paritare pentru descentralizare | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Comisiei paritare pentru descentralizare | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Comisiei paritare pentru descentralizare | Comunicate de presăLa şedinţă au participat membri ai Cabinetului de Miniştri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai sectorului asociativ.

În cadrul şedinţei a fost examinatşi aprobat de principiu proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare.

Victoria CUJBA, şefa Direcţiei politici de descentralizare a Cancelariei de Stat, a comunicat că proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare a fost supus unui  amplu proces de consultări publice, în 2 etape, pe parcursul a jumătate de an de zile. Pe parcursul consultărilor, Cancelaria de Stat a desfăşurat circa 30 de şedinţe consultative în toate regiunile Republicii Moldova (Centru, Nord, Sud, UTA Găgăuzia), la care au participat peste 2500 de persoane.

La elaborarea Strategiei au contribuit reprezentanţii sectorului guvernamental, autorităţilor publice locale de nivelurile I şi II – prin intermediul Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), ai societăţii civile – prin intermediul Consiliului Naţional de Participare, partenerii de d…

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Comisiei paritare pentru descentralizare | Comunicate de presăLa şedinţă au participat membri ai Cabinetului de Miniştri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai sectorului asociativ.

În cadrul şedinţei a fost examinatşi aprobat de principiu proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare.

Victoria CUJBA, şefa Direcţiei politici de descentralizare a Cancelariei de Stat, a comunicat că proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare a fost supus unui  amplu proces de consultări publice, în 2 etape, pe parcursul a jumătate de an de zile. Pe parcursul consultărilor, Cancelaria de Stat a desfăşurat circa 30 de şedinţe consultative în toate regiunile Republicii Moldova (Centru, Nord, Sud, UTA Găgăuzia), la care au participat peste 2500 de persoane.

La elaborarea Strategiei au contribuit reprezentanţii sectorului guvernamental, autorităţilor publice locale de nivelurile I şi II – prin intermediul Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), ai societăţii civile – prin intermediul Consiliului Naţional de Participare, partenerii de dezvoltare în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată.

În procesul de consultări au parvenit mai mult de 450 de comentarii, obiecţii şi recomandări. Din totalul propunerilor formulate, au fost acceptate sau dezvoltate în documentul final majoritatea.

De asemenea, au fost expediate tuturor 898 de primării, consilii raionale şi municipale, UTA Găgăuzia, broşuri cu proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare, în limbile română şi rusă, totodată acesta fiind disponibil pe pagina electronică cu privire la procesul de descentralizare  www.descentralizare.gov.md.

La implementarea Strategiei vor fi utilizate surse bugetare, dar şi asistenţa oferită  din partea organismelor internaţionale şi partenerilor de dezvoltare.

Prim-ministrul Vlad FILAT a subliniat importanţa obiectivului de descentralizare, acesta fiind şi unul dintre angajamentele asumate de ţara noastră faţă de organismele europene.

„Este necesar să transmitem instrumentariul necesar către administraţia publică locală pentru a apropia serviciile publice de cetăţean şi a spori nivelul calităţii acestora”, a spus Premierul.

Totodată, Vlad FILAT a specificat că statul urmează să delimiteze clar competenţele privind administrarea unor astfel de domenii strategice precum: învăţămîntul, ocrotirea sănătăţii, protecţia socială, ordine publică şi altele. În context, Premierul a menţionat necesitatea unui echilibru dintre autorităţile publice centrale şi cele locale şi a unei mai bune comunicări dintre autorităţile respective.

Prim-ministrul a subliniat că Strategia Naţională de Descentralizare trebuie să includă obiective clare şi termeni de implementare reali, pentru ca în final instituţiile să fie funcţionale şi competente.

Preşedintele Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, Tatiana BADAN a apreciat calitatea proiectului, concomitent a lansat mai multe propuneri de îmbunătăţire a lui. Ea s-a pronunţat pentru excluderea unor prevederi, care în viziunea CALM, poartă un caracter prea general, precum şi numirea unui responsabil de problemele administraţiei publice locale în cadrul Guvernului.

Reprezentanţii autorităţilor publice locale au solicitat acordarea mai multor prerogative în plan decizional şi consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local.

Membrii Comisiei au fost de acord cu unele propuneri venite din partea autorităţilor locale, acestea urmînd a fi examinate şi eventual incluse în proiectul Strategiei. 

Conform agendei de lucru pentru Reforma de Descentralizare, după aprobarea proiectului, urmează procesul de avizare oficială de către ministere şi prezentarea  Guvernului şi Parlamentului spre aprobare.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top