Fără categorie

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăÎn debutul şedinţei, Vlad FILAT a adresat felicitări lucrătorilor din învăţămînt cu prilejul sărbătorii profesionale. „Mulţumiri şi felicitări celor care ne-au învăţat  pe noi, îi învaţă pe copii noştri şi au grijă de viitorul Republicii Moldova!”, a spus Premierul.

În altă ordine de idei, Premierul a atenţionat conducerea CCCEC asupra necesităţii  derulării reformei în domeniul respectiv de activitate în strictă conformitate cu programul de guvernare şi obiectivele trasate în Panul de activitate a Guvernului, aprobat la investirea acestuia.

Totodată, Prim-ministrul a solicitat ministrului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel FILIP prezentarea informaţiei referitoare la numărul funcţionarilor instituţiilor subordonate Ministerului în cauză eliberaţi din funcţie şi a celor angajaţi, în ultima perioadă, cu specificarea motivaţiei eliberării lor şi a apartenenţei politice.   

În cadrul şedinţei de astăzi, Executivul a susţinut propunerea Comisiei pentru selectarea …

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri | Comunicate de presăÎn debutul şedinţei, Vlad FILAT a adresat felicitări lucrătorilor din învăţămînt cu prilejul sărbătorii profesionale. „Mulţumiri şi felicitări celor care ne-au învăţat  pe noi, îi învaţă pe copii noştri şi au grijă de viitorul Republicii Moldova!”, a spus Premierul.

În altă ordine de idei, Premierul a atenţionat conducerea CCCEC asupra necesităţii  derulării reformei în domeniul respectiv de activitate în strictă conformitate cu programul de guvernare şi obiectivele trasate în Panul de activitate a Guvernului, aprobat la investirea acestuia.

Totodată, Prim-ministrul a solicitat ministrului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel FILIP prezentarea informaţiei referitoare la numărul funcţionarilor instituţiilor subordonate Ministerului în cauză eliberaţi din funcţie şi a celor angajaţi, în ultima perioadă, cu specificarea motivaţiei eliberării lor şi a apartenenţei politice.   

În cadrul şedinţei de astăzi, Executivul a susţinut propunerea Comisiei pentru selectarea candidaţilor şi decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol de a acorda această distincţie în anul 2011 întreprinderii „Romaneşti” S.A.. Întreprinderea nominalizată a înregistrat performanţe remarcabile în activitatea sa, astfel, Comisia, din care fac parte specialişti consacraţi în domeniu, a selectat această companie în calitate de candidat la decernarea Marelui Premiu pentru anul 2011.  Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile BUMACOV a specificat că Marele Premiu urmează a fi înmînat în cadrul festivităţii organizate cu ocazia marcării Zilei vinului, care va avea loc pe 8 octombrie la „MoldExpo”.

O altă decizie a Guvernului, aprobată în şedinţa de astăzi, vizează modificarea Legii privind importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială şi are drept scop simplificarea procedurii de import a mijloacelor de transport cu destinaţie specială oferite cu titlu gratuit (donaţie) autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Astfel, proiectul respectiv stabileşte categoriile de mijloace de transport care cad sub incidenţa acestei legi şi prevede că dreptul de a decide asupra importului fiecărui mijloc de transport cu destinaţie specială revine Guvernului. Documentul urmează a fi prezentat spre examinare Parlamentului.

Tot astăzi, Guvernul a aprobat Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova pentru anii 2011-2025 şi Planul naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2025.

Ministrul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina BULIGA a  menţionat importanţa aprobării unui document strategic pentru securitatea demografică, în contextul crizei demografice care se atestă în ultimii ani în ţara noastră. Ministrul a specificat că anual populaţia ţării scade cu cca 6000-8000 de oameni. Scopul principal al Programului constă în determinarea sarcinilor şi acţiunilor factorilor de decizie la nivel central şi local, ale întregii comunităţi pentru ameliorarea stării demografice în vederea inversării cursului persistent de depopulare. Documentul prezintă instrumentele de bază în planificarea şi elaborarea politicilor sectoriale de protecţie şi dezvoltare a populaţiei, întru sporirea cantitativă şi calitativă a ofertei demografice pe piaţa forţei de muncă şi crearea condiţiilor de siguranţă şi bunăstare.

Referitor la Planul naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015, Valentina BULIGA a  menţionat că acesta a fost elaborat în conformitate cu art. 6 al Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii „Privind  interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor”. Obiectivul principal al documentului este eliminarea tuturor formelor grave ale muncii copiilor în Republica Moldova pînă în anul 2015, fiind realizate cele 44 de acţiuni incluse în Plan. Finanţarea acţiunilor prevăzute de Planul respectiv se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetele respective ale autorităţilor publice responsabile şi din alte surse conform legislaţiei.

Executivul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr.142-XVI din 7 iulie 2005 cu referire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialiştilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior. Amendamentele propuse vizează înlocuirea specialităţilor civile prevăzute de Legea vizată cu o singură specialitate – administraţie publică.

Membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat un set de hotărîri privind relaţiile internaţionale ale statului. Printre acestea decizia privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului prin schimb de scrisori între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite cu privire la găzduirea Seminarului subregional privind combaterea finanţării terorismului în statele Europei de Sud-Est.

De asemenea, Executivul a decis iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru pentru cooperare pe subiectele conexe Uniunii Europene. Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Natalia GHERMAN a precizat că acest document reprezintă un tratat bilateral interguvernamental, si prevede preponderent transferul de experienţă între instituţii similare din ambele state în tematica integrării europene.

O altă decizie prevede acordarea deplinelor puteri viceministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Andrei POPOV pentru semnarea unui acord bilateral cu Guvernul Republicii Belarus, esenţa acestuia fiind stipularea  modalităţilor de scutire reciprocă de taxe pentru arenda terenului pe care sînt amplasate misiunile diplomatice din cele două state. Natalia GHERMAN a precizat că acest Acord este avantajos din punct de vedere economic, atît pentru partea belarusă, cît şi pentru ţara noastră.

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind crearea Centrului de Expoziţii şi Comerţ „Moldova” pe teritoriul Centrului de Expoziţii al Federaţiei Ruse în or.Moscova, semnat la 28 iunie 2011, a fost aprobat astăzi de către Guvern. Viceprim-ministrul Valeriu LAZĂR, ministru al Economiei, a specificat că negocierile asupra Acordului respectiv, demarate în conformitate cu decizia Guvernului din decembrie 2010, au fost finalizate, iar actualmente  s-a purces la etapa de implementare a Acordului, astfel încît, pe final de an, contractul de arendă să fie semnat şi începută activitatea Centrului.

Totodată, Guvernul a decis iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul cu privire la regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009. Potrivit lui Valeriu LAZĂR, documentul în cauză este un acord colateral, care are drept scop înlăturarea carenţelor depistate pe parcursul implementării Acordului.

Cabinetul de Miniştri a decis transmiterea a trei instituţii rezidenţiale în gestiunea autorităţilor publice locale, în scopul reorganizării instituţiilor de tip rezidenţial în conformitate cu Strategia naţională şi Planul de acţiuni pentru anii 2007-2012. Tatiana POTÎNG, viceministru al Educaţiei, a menţionat că  Hotărîrea va intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2012 şi a specificat că, copii din aceste instituţii au fost plasaţi în instituţii de tip familial.

Prim-ministrul a menţionat în context că  autorităţile publice locale nu trebuie doar să preia edificiile respective, dar şi să asigure buna administrare a lor.

Guvernul a mai decis alocarea a 120 mii lei în scopul desfăşurării lucrărilor de conservare a băilor medievale din rezervaţia naturală „Orheiul vechi”. Vlad FILAT a solicitat efectuarea unei evaluări ample a  situaţiei în rezervaţia naturală „Orheiul Vechi” pentru a elabora un concept clar privind protecţia acestui patrimoniu al statului.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top