Fără categorie

Parlamentul European susţine propunerile Comisiei Europene privind accelerarea investiţiilor cofinanţate din instrumentele structurale

Parlamentul European a adoptat recent, în primă lectură, o poziţie favorabilă cu privire la propunerea Comisiei Europene de modificare a Regulamentului 1083/2006 al Consiliului, referitor la fondurile structurale şi de coeziune, în vederea accelerării investiţiilor cofinanţate prin instrumentele structurale. Propunerea va facilita absorbţia mai rapidă a fondurilor alocate în cadrul programelor operaţionale, ca răspuns la efectele crizei financiare.

România face parte, alături de Ungaria, Letonia, Lituania şi Estonia, dintre statele membre ale Uniunii Europene care vor beneficia de noile prevederi. Statele menţionate s-au confruntat cu o diminuare semnificativă a Produsului Intern Brut, în urma recesiunii economice. Din acest motiv, ele vor fi eligibile pentru acordarea de plăţi în avans în anul 2010 (2% din Fondul Social European şi 4% din Fondul pentru Coeziune) şi vor primi o tranşă suplimentară de pre-finanţare în valoare totală de 776 milioane de euro. Din această sumă, Români…

Parlamentul European a adoptat recent, în primă lectură, o poziţie favorabilă cu privire la propunerea Comisiei Europene de modificare a Regulamentului 1083/2006 al Consiliului, referitor la fondurile structurale şi de coeziune, în vederea accelerării investiţiilor cofinanţate prin instrumentele structurale. Propunerea va facilita absorbţia mai rapidă a fondurilor alocate în cadrul programelor operaţionale, ca răspuns la efectele crizei financiare.

România face parte, alături de Ungaria, Letonia, Lituania şi Estonia, dintre statele membre ale Uniunii Europene care vor beneficia de noile prevederi. Statele menţionate s-au confruntat cu o diminuare semnificativă a Produsului Intern Brut, în urma recesiunii economice. Din acest motiv, ele vor fi eligibile pentru acordarea de plăţi în avans în anul 2010 (2% din Fondul Social European şi 4% din Fondul pentru Coeziune) şi vor primi o tranşă suplimentară de pre-finanţare în valoare totală de 776 milioane de euro. Din această sumă, României îi revin 278 milioane de euro. Acest flux de lichidităţi va facilita efectuarea plăţilor către beneficiari, permiţând astfel derularea mai rapidă a proiectelor care contribuie la crearea de noi locuri de muncă şi generând un ritm mai accelerat de absorbţie a fondurilor europene.

O noutate pe care o aduce propunerea Comisiei Europene este aceea că stagiile de ucenicie pentru tineri, cursurile de formare profesională şi proiectele pentru lucrări publice, care în mod normal s-ar fi încadrat doar pentru finanţare naţională, vor fi acum eligibile pentru finanţare europeană.

Modificările aduse Regulamentului 1083/2006 au în vedere inclusiv flexibilizarea regulii de dezangajare automată (obligaţia statelor membre de a restitui sumele necheltuite). În prezent, statele membre sunt obligate să returneze Comisiei Europene toate fondurile pe care nu le-au utilizat timp de doi ani de la aprobarea cererii de finanţare sau de trei ani în cazul UE-12 (cele zece statele membre care au aderat în 2004, România şi Bulgaria), Portugaliei şi Greciei. Vechile proceduri prevedeau că 2010 este anul în care trebuie să fie dezangajate sumele rămase necheltuite din alocările aferente anului 2007. Modificarea adusă regulamentului va înlătura riscul pierderii în acest an a fondurilor respective, noile reguli oferind o marjă de timp mai mare pentru proiectele care nu au fost încă aprobate sau implementate în perioada specificată.

O altă modificare importantă adusă Regulamentului, care va accelera procesul de aprobare a proiectelor majore în domeniul mediului, vizează creşterea plafonului de finanţare pentru aceste proiecte de la 25 la 50 de milioane de euro. Totodată, se stabileşte un prag unic de 50 de milioane de euro pentru proiectele majore. În acelaşi timp, proiectele din domeniul mediului cu o valoare cuprinsă între 25 şi 50 de milioane de euro nu vor mai fi supuse procedurii specifice de aprobare a proiectelor majore, procedură care necesită un timp mai îndelungat de analiză.

În cursul negocierilor desfăşurate în Grupul de lucru Acţiuni Structurale al Consiliului Uniunii Europene, România a susţinut aprobarea rapidă a propunerii de modificare a Regulamentului 1083/2006. De asemenea, europarlamentarii români au avut intervenţii în plenul Parlamentului European, prin care şi-au exprimat susţinerea pentru propunerile de modificare a regulamentului menţionat.

Noile prevederi urmează să fie adoptate la nivelul Consiliului Afaceri Generale, la reuniunea din data de 14 iunie, şi ar putea intra în vigoare în vara acestui an.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top