Fără categorie

Organizare şi activitate

PREŞEDINTELE

Parlamentul European are un Preşedinte care are rolul de a supraveghea desfăşurarea tuturor activităţilor Parlamentului şi ale organismelor care îl compun, prezidând adunările în plen şi întâlnirile Biroului Parlamentului şi Conferinţei Preşedinţilor Grupurilor Politice. De asemenea, Preşedintele reprezintă Parlamentul în exterior, inclusiv în cadrul relaţiilor internaţionale. Preşedintele se adresează Consiliului European înaintea fiecărei întâlniri, afirmând poziţia Parlamentului asupra subiectelor care fac obiectul agendei de lucru întâlnirii şefilor de stat şi de guvern. Acesta semnează bugetul UE ca urmare a votului dat de Parlament şi poate prezida, sub auspiciile procedurii de codecizie, întâlnirile dintre delegaţiile de conciliere ale Parlamentului şi Consiliului. Împreună cu Preşedintele în funcţiune al Consiliului, semnează toate actele legislative adoptate prin…

PREŞEDINTELE

Parlamentul European are un Preşedinte care are rolul de a supraveghea desfăşurarea tuturor activităţilor Parlamentului şi ale organismelor care îl compun, prezidând adunările în plen şi întâlnirile Biroului Parlamentului şi Conferinţei Preşedinţilor Grupurilor Politice. De asemenea, Preşedintele reprezintă Parlamentul în exterior, inclusiv în cadrul relaţiilor internaţionale. Preşedintele se adresează Consiliului European înaintea fiecărei întâlniri, afirmând poziţia Parlamentului asupra subiectelor care fac obiectul agendei de lucru întâlnirii şefilor de stat şi de guvern. Acesta semnează bugetul UE ca urmare a votului dat de Parlament şi poate prezida, sub auspiciile procedurii de codecizie, întâlnirile dintre delegaţiile de conciliere ale Parlamentului şi Consiliului. Împreună cu Preşedintele în funcţiune al Consiliului, semnează toate actele legislative adoptate prin codecizie. Atunci când se desfăşoară o conferinţă Interguvernamentală pentru reformarea tratatelor, Preşedintele ia parte la întâlnirile reprezentanţilor guvernelor atunci când acestea sunt organizate la nivel ministerial.

În prezent această funcţie este ocupată de polonezul Jerzy Buzek, membru al Grupului Partidului Popular European.

 

Biroul Parlamentului

Este format din Preşedinte şi Vice-preşedinţii Parlamentului, Chestorii fiind membri consultativi ai Biroului fără drept de vot. Îndatoririle Biroului sunt stabilite în Regulile de Procedură ale Parlamentului şi vizează decizii financiare, organizaţionale şi administrative care privesc membrii şi organizarea internă a Parlamentului, secretariatului şi organismelor sale. Biroul adoptă decizii cu privire la aspecte în materie de desfăşurare a şedinţelor Parlamentului, stabileşte responsabilităţile Chestorilor, alege Secretarul General, poate delega anumite sarcini ale Preşedintelui/Biroului unuia sau mai multor membri ai Biroului.

 

Conferinţa Preşedinţilor

Este formată din Preşedintele Parlamentului şi Preşedinţii grupurilor parlamentare. Membrii Parlamentului care nu fac parte din nici un grup parlamentar îşi pot delega doi reprezentanţi ai acestora, fără a avea însă drept de vot. Deciziile sunt luate prin consens iar în cazul în care acesta nu se realizează, voturile sunt ponderate cu numărul de membri ai fiecărui grup parlamentar. Conferinţa Preşedinţilor hotărăşte cu privire la organizarea activităţilor Parlamentului şi în chestiuni legate de planificarea legislativă, Conferinţa întocmind şi propunerea de agendă pentru părţile sesiunii parlamentare. Conferinţa este de asemenea autoritatea responsabilă cu problemele legate de:

Ø        relaţiile cu alte instituţii şi organisme ale Uniunii Europene. Biroul numeşte doi Vice-preşedinţi responsabili cu implementarea relaţiilor cu parlamentele naţionale. Aceştia raportează periodic Conferinţei Preşedinţilor despre activitatea întreprinsă;

Ø        relaţiile cu ţări ne-membre şi cu alte instituţii sau organizaţii care nu aparţin Uniunii Europene;

Ø        compoziţia şi competenţa comitetelor, comitetelor de investigare şi comitetelor parlamentare mixte, delegaţiilor permanente şi provizorii;

Ø        iniţierea elaborării unor rapoarte din proprie iniţiativă.

Conferinţa Preşedinţilor face propuneri Biroului cu privire la aspecte administrative şi bugetare care au legătură cu grupurile politice parlamentare.

 

ConferinŢa PreŞedinŢilor Comisiilor

Se compune din Preşedinţii tuturor Comisiilor permanente sau temporare ale Parlamentului European, Preşedintele Conferinţei fiind ales dintre aceştia. Conferinţa face recomandări Conferinţei Preşedinţilor cu privire la activitatea comisiilor şi la stabilirea agendei de lucru pentru o parte a sesiunii parlamentare. Biroul şi Conferinţa Preşedinţilor poate îndrepta Preşedintele Conferinţei Comisiilor să ducă la îndeplinire anumite sarcini specifice.

 

Secretariatul

Sub conducerea unui Secretar-general îşi desfăşoară activitatea în serviciul Parlamentului aproximativ 3 500 de oficiali, recrutaţi din toate ţările Uniunii. Grupurile politice au propriul personal şi membrii Parlamentului proprii asistenţi. Constrângerile legate de multilingvism fac ca aproape o treime din personal să fie interpreţi sau traducători, cheltuielile totale ale Parlamentului European costând pe fiecare european în fiecare an 2,5 € sau echivalentul a 1.08% din bugetul total al Uniunii.

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top