Opinii

O nouă piață de pește la Năvodari

În ciuda crizei financiare preconizate în România în acest an, Primăria Orașului Năvodari continuă planul de dezvoltare a comunițății și îmbunătățirea condițiilor de trai, prin construirea unei piețe de pește.

Consilierii locali ai orașului Năvodari au aprobat în data de 23 ianuarie 2013 proiectul „Centru transfrontalier de afaceri pentru dezvoltarea turismului şi a activităţilor conexe – Piaţa Agroalimentară de Peşte”. La această ședință a fost dezbătută expunerea de motive a viceprimarului Florin Chelaru, proiectul de hotărâre iniţiat de acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate, toate acestea ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost accesate fonduri europene prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră „România-Bulgaria 2007-2013”, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit ,,b”, alin. (4) lit. ,,d” şi art.1l5 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.

Consiliul Local Năvodari a hotărât aprobarea proiectului cu finanțare, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră „România-Bulgaria 2007-2013”, valoarea totală a acestuia fiind de  l.469.864,54 euro (inclusiv TVA). De asemenea, a fost aprobată contribuția  solicitantului UAT ORAȘUL NĂVODARI, în cuantum de 2,18 % din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând 29.300,78 EUR şi totalitatea cheltuielilor neelgibile, reprezentând cofinanțarea proiectului. O altă hotărâre a fost aceea de a se asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Primarul orașului Năvodari a fost împuternicit să semneze toate contractele de finanțare și toate înscrisurile necesare pentru implementarea proiectului. Această hotărâre a fost comunicată de către Consiliul Local Instituției prefectului-Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Direcției Juridice – Achiziții Publice – Management Programe, Serviciului Achiziții Publice – Management Programe, Biroului Resurse Umane, Comunicare – Relații publice.

În cadrul ședinței au fost prezenți 16 consilieri din cei 18 aflați în funcție, hotărârea fiind aprobată în unanimitate.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top