Fără categorie

Mediu: Comisia cere Poloniei și României să transmită planurile de management al bazinelor hidrografice

Comisia Europeană cere Poloniei și României să respecte legislația UE în domeniul apelor și să transmită planurile de management al bazinelor hidrografice. Ele sunt esențiale pentru atingerea obiectivului UE ca toate corpurile de apă din Europa să fie în „stare bună” în 2015. Planurile de management ar fi trebuit să fie adoptate până la 22 decembrie 2009 cel târziu. Prin urmare, la recomandarea comisarului european pentru mediu, Janez Potočnik, statelor respective li se trimit avize motivate. În cazul în care statele membre nu oferă răspunsuri satisfăcătoare în termen de două luni, Comisia poate prezenta aceste cazuri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei prevede obligația statelor membre de a publica câte un plan de management pentru fiecare district hidrografic în termen de cel mult nouă ani de la intrarea în vigoare a legislației respective. Statele membre străbătute de râuri interna…

Comisia Europeană cere Poloniei și României să respecte legislația UE în domeniul apelor și să transmită planurile de management al bazinelor hidrografice. Ele sunt esențiale pentru atingerea obiectivului UE ca toate corpurile de apă din Europa să fie în „stare bună” în 2015. Planurile de management ar fi trebuit să fie adoptate până la 22 decembrie 2009 cel târziu. Prin urmare, la recomandarea comisarului european pentru mediu, Janez Potočnik, statelor respective li se trimit avize motivate. În cazul în care statele membre nu oferă răspunsuri satisfăcătoare în termen de două luni, Comisia poate prezenta aceste cazuri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei prevede obligația statelor membre de a publica câte un plan de management pentru fiecare district hidrografic în termen de cel mult nouă ani de la intrarea în vigoare a legislației respective. Statele membre străbătute de râuri internaționale trebuie să colaboreze pentru a elabora un plan unic de management al bazinului hidrografic internațional.

Directiva-cadru privind apa impune statelor membre să consulte publicul și alte părți interesate în legătură cu planurile de management și să publice versiuni de lucru ale acestora, acordând șase luni pentru primirea unor comentarii în scris. Date fiind aceste cerințe, consultările publice ar fi trebuit să înceapă cel târziu în decembrie 2008.

În timp ce multe dintre statele membre și-au transmis planurile de management, Polonia și România nu au făcut acest lucru. În aceste state membre, s-au finalizat consultările publice.

Întârzierile în transmiterea planurilor de management al bazinelor hidrografice pot periclita atingerea obiectivului directivei. Întârzierile prelungite vor avea un efect indirect asupra implementării directivei în general, asupra stabilirii de măsuri și, în cele din urmă, asupra îmbunătățirii mediului acvatic. Prin urmare, Comisia trimite avize motivate statelor membre în cauză, îndemnându-le insistent să accelereze procedurile de adoptare a planurilor. Statele membre au două luni la dispoziție pentru a se conforma.

Context

Directiva-cadru privind apa (2000/60/EC) obligă statele membre să protejeze și să refacă toate corpurile de apă subterană și de suprafață (râuri, lacuri, canale și ape de coastă) pentru ca acestea să fie aduse în stare bună până în 2015 cel târziu. Planurile de management al bazinelor hidrografice oferă o viziune de ansamblu asupra principalelor probleme ale fiecărui district hidrografic și trebuie să cuprindă măsurile specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de calitate a mediului stabilite. În cazul în care se aplică scutiri, acestea trebuie justificate temeinic.

Informații suplimentare privind consultarea și stadiul adoptării planurilor de management al bazinelor hidrografice sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Detalii suplimentare legate de politica în domeniul apelor sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Pentru mai multe detalii privind procedurile în constatarea încălcării dreptului UE, în general, a se vedea MEMO/10/605

Statisticile actualizate privind încălcările dreptului Uniunii Europene, în general, pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top