Fără categorie

Intrarea în vigoare a Directivei 2010/64/UE privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale

Luni, 15 noiembrie, a intrat în vigoare Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului UE, care instituie norme privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare.

Potrivit directivei, statele membre au obligaţia de a asigura servicii de interpretare persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul unor proceduri penale, care nu vorbesc sau nu înţeleg limba în care se desfăşoară procedura penală respectivă, inclusiv în cadrul interogatoriilor efectuate de poliţie, în cadrul tuturor audierilor în faţa instanţei şi în cadrul oricăror audieri intermediare necesare.

Totodată, statele membre se vor asigura că persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul unor proceduri penale li se furnizează într-un interval rezonabil de timp traducerea scrisă a tuturor documentelor esenţiale, pentru a se garanta faptul că respectivele persoane pot să îşi exercite dreptul la apărare şi că procedu…

Luni, 15 noiembrie, a intrat în vigoare Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului UE, care instituie norme privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare.

Potrivit directivei, statele membre au obligaţia de a asigura servicii de interpretare persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul unor proceduri penale, care nu vorbesc sau nu înţeleg limba în care se desfăşoară procedura penală respectivă, inclusiv în cadrul interogatoriilor efectuate de poliţie, în cadrul tuturor audierilor în faţa instanţei şi în cadrul oricăror audieri intermediare necesare.

Totodată, statele membre se vor asigura că persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul unor proceduri penale li se furnizează într-un interval rezonabil de timp traducerea scrisă a tuturor documentelor esenţiale, pentru a se garanta faptul că respectivele persoane pot să îşi exercite dreptul la apărare şi că procedurile au caracter echitabil.

Dreptul la interpretare şi traducere se aplică persoanelor din momentul în care acestora li se aduce la cunoştinţă de către autorităţile competente ale unui stat membru, prin notificare oficială sau în alt mod, faptul că sunt suspectate sau acuzate de comiterea unei infracţiuni, până la finalizarea procedurilor, inclusiv stabilirea pedepsei şi soluţionarea oricărei căi de atac.

Costurile legate de serviciile de interpretare şi de traducere sunt acoperite de statele membre, indiferent de rezultatul procedurilor.

Dreptul la interpretare include oferirea de asistenţă adecvată persoanelor cu deficienţe de auz şi de vorbire. Totodată, conform directivei, statele membre se asigură de existenţa unei proceduri sau a unui mecanism prin care să verifice dacă persoanele suspectate sau acuzate vorbesc şi înţeleg limba în care se desfăşoară procedurile penale şi dacă au nevoie să fie asistate de un interpret.

Pentru asigurarea dreptului la interpretare şi traducere se pot folosi tehnologii de comunicare cum ar fi videoconferinţa, telefonul sau internetul, cu excepţia cazului în care prezenţa fizică a interpretului este necesară pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor.

Directiva prevede totodată că, în cadrul procedurilor de executare a mandatului european de arestare, statul membru de executare se asigură că autorităţile sale competente pun la dispoziţia persoanelor supuse unei asemenea proceduri, care nu vorbesc sau nu înţeleg limba în care se desfăşoară procedurile, servicii de interpretare, care trebuie să fie de o calitate suficientă să garanteze caracterul echitabil al procedurilor.

 Statele membre trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 27 octombrie 2013, dată până la care Comisia va prezenta Parlamentului European şi Consiliului un raport de evaluare a conformării cu prevederile prezentei directive, însoţit, dacă este necesar, de propuneri legislative.

România a susţinut adoptarea instrumentului în contextul exercitării celor patru libertăţi prevăzute de Tratate şi având în vedere obiectivele de a contribui la crearea spaţiului judiciar european. Multe dintre prevederile propunerii de decizie-cadru sunt deja transpuse în legislaţia naţională – Constituţie, Codul de procedură penală, Legea privind organizarea judiciară etc. Cu toate acestea, legislaţia în vigoare urmează să fie modificată şi completată în ceea ce priveşte anumite aspecte punctuale, referitoare în special la organizarea activităţii de traducere/interpretare.

Mai multe detalii privind Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale găsiţi aici.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top