Fără categorie

Intervenţia domnului ministru Bogdan Mănoiu la Conferinta de lansare a presedintiei belgiene a Consiliului UE

Stimate domnule Ambasador al Regatului Belgiei,

Stimate domnule Ministru al Afacerilor Externe,

Excelenţele Voastre,

Doamnelor şi domnilor,

Am deosebita plăcere de a saluta Belgia în rolul de Preşedinte în exerciţiu a Consiliului Uniunii Europene. Folosesc acest prilej pentru a felicita Preşedinţia Spaniolă pentru realizările ultimelor şase luni, precum şi pentru angajamentul dovedit în direcţia promovării integrării europene.

O îndelungată tradiţie de cooperare, demonstrând relaţiile privilegiate dintre România şi Belgia, este o dovadă suficientă a hotărârii noastre de a susţine mandatul Belgiei şi de a ne ajuta partenerul nostru de cursă lungă în asigurarea unei conduceri de succes.

Criza economică, schimbările instituţionale aduse de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, provocările majore aduse la adresa economiei noastre de schimbările climatice, toate acestea crează un context extrem de complex pentru noua Preşedinţie. Sunt încrezător că, …

Stimate domnule Ambasador al Regatului Belgiei,

Stimate domnule Ministru al Afacerilor Externe,

Excelenţele Voastre,

Doamnelor şi domnilor,

Am deosebita plăcere de a saluta Belgia în rolul de Preşedinte în exerciţiu a Consiliului Uniunii Europene. Folosesc acest prilej pentru a felicita Preşedinţia Spaniolă pentru realizările ultimelor şase luni, precum şi pentru angajamentul dovedit în direcţia promovării integrării europene.

O îndelungată tradiţie de cooperare, demonstrând relaţiile privilegiate dintre România şi Belgia, este o dovadă suficientă a hotărârii noastre de a susţine mandatul Belgiei şi de a ne ajuta partenerul nostru de cursă lungă în asigurarea unei conduceri de succes.

Criza economică, schimbările instituţionale aduse de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, provocările majore aduse la adresa economiei noastre de schimbările climatice, toate acestea crează un context extrem de complex pentru noua Preşedinţie. Sunt încrezător că, în ciuda acestor dificultăţi, Belgia îşi va îndeplini cu succes ambiţioasele sale angajamente, valorificând experienţa sa valoroasă.

Doamnelor şi domnilor,

Pentru următoarele şase luni, priorităţile României sunt strâns legate de evoluţiile care au loc la nivel european, dar reflectă totodată interesele naţionale specifice, atât pe termen scurt cât şi pe termen mediu.

Printre acestea, acordăm o importanţă deosebită măsurilor menite să intensifice reformele în justiţie, lupta împotriva corupţiei, făcând posibilă eliminarea mecanismului de cooperare şi verificare instituit de Comisia Europeană.

Doamnelor şi domnilor,

România susţine deschis opţiunea Belgiei pentru o Europă mai puternică, mai coerentă şi mai hotărâtă, capabilă să încurajeze prosperitatea şi să continue diminuarea decalajelor între statele membre şi între regiuni.

În acest sens, România consideră consolidarea fiscală ca o prioritate pentru toate Statele membre, în special pentru acele state fără marje de manevră la nivel fiscal. În cazul României, consolidarea fiscală joacă un rol central în strategia de dezvoltare pe termen mediu, în special în contextul obiectivului de aderare la zona euro, la 1 ianuarie 2015.

De aceea, vom oferi tot sprijinul necesar realizării unei structuri de reglementare şi supraveghere corecte şi eficiente pentru sectorul financiar, cu obiectivul de a preveni viitoare derapaje în cadrul Pieţei Unice.

Doamnelor şi domnilor,

Trebuie să cooperăm strâns pentru a ne proteja cetăţenii de efectele crizei economice, creând condiţii corecte pentru mediul privat, care să permită crearea de locuri de muncă dar şi sporirea nivelului de competitivitate, folosind totodată forţa de muncă mai adecvat, în linie cu evoluţiile din economie.

Acesta este motivul pentru care salutăm prioritatea anunţată de Preşedinţia Belgiană pentru încurajarea investiţiei în capitalul uman şi pentru crearea de locuri de muncă într-o piaţă a muncii modernizată. România este în favoarea unei pieţe a muncii cu adevărat liberă, în care capitalul uman, indiferent de naţionalitate, să fie promovat şi încurajat să ofere ce are mai bun, susţinând astfel creşterea sănătoasă a economiilor noastre. Este unul din obiectivele majore ale strategiei Europa 2020, pe care România o consideră un mijloc excelent pentru construirea unei Europe mai bune.

România susţine puternic Preşedinţia în priorităţile sale de identificare a blocajelor şi verigilor lipsă în funcţionarea pieţei interne, de continuare a negocierilor asupra patentului european, de adoptare a unui plan European pentru inovare şi a unui plan pentru o viitoare politică industrială sustenabilă a UE.

Salutăm, de asemenea, prioritatea dumneavoastră pentru încurajarea inovării, o iniţiativă emblematică extrem de importantă care urmează a fi lansată ca parte a Strategiei Europa 2020 în lunile următoare. România crede cu convingere că Uniunea Europeană are nevoie să exploreze în detaliu acest important potenţial, care nu a fost suficient încurajat în decursul ultimelor decenii. Numai prin inovare putem face faţă provocării majore a globalizării, păstrând UE pe cursul creşterii sustenabile şi asigurându-i locul de frunte pe care îl merită în economia mondială.

România aşteaptă cu mare interes un impuls oferit dezvoltării reţelelor trans-europene de infrastructură, atât în transporturi, cât şi în telecomunicaţii şi energie, pe care le considerăm ca fiind la fel de importante. UE trebuie să devină cu adevărat unită prin intermediul acestor reţele; trebuie să folosim şansa de a investi în proiecte de infrastructură, în folosul tuturor cetăţenilor noştri.

În acest context, România salută intenţia Preşedinţiei de a pune un mai mare accent pe dezbaterea asupra viitorului Politicii de Coeziune, considerând că instrumentele structurale trebuie să rămână un mijloc de realizare a creşterii economice sustenabile şi a unor rate ridicate de ocupare.

România are un interes deosebit în procesul de consultare asupra viitorului Politicii Agricole Comune după 2013. Aşteptăm Comunicarea Comisiei pe această temă înainte de sfârşitul acestui an şi salutăm intenţia Preşedinţiei de a începe demersurile în vederea adoptării de concluzii ale Consiliului UE stabilind o foaie de parcurs pentru reformarea acestei extrem de importante politici.

Doamnelor şi domnilor,

Priorităţile stabilite de Belgia pentru cele şase luni ale Preşedinţiei Consiliului UE demonstrează un angajament serios în abordarea provocărilor cu care ne confruntăm, care este menit să împingă Uniunea Europeană înainte.

Excelenţă, doresc să vă asigur că Departamentul pentru Afaceri Europene va oferi întregul său sprijin Preşedinţiei Belgiene în realizarea importantelor sale obiective.

Vă mulţumesc !

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top