Fără categorie

Iniţiativa „Cunoştinţe privind mediul marin 2020”: O mai bună înţelegere a mărilor şi oceanelor noastre în vederea stimulării competitivității şi creşterii

Comisarul european pentru afaceri maritime şi pescuit, Maria Damanaki, a dezvăluit astăzi propunerea „Cunoştinţe privind mediul marin 2020″ a Comisiei, care are ca scop deblocarea potenţialului datelor privind mediul marin din Europa. Această abordare pe trei axe urmăreşte în principal să sporească gradul nostru de înţelegere cu privire la mările şi oceanele Europei, să faciliteze utilizarea datelor privind mediul marin şi să o facă mai puţin costisitoare, precum şi să încurajeze competitivitatea în rândul utilizatorilor acestor date.

Potrivit comisarului Damanaki, această propunere este oportună şi benefică. „Propunerea «Cunoştinţe privind mediul marin 2020» reprezintă un răspuns direct la apelul de a interveni adresat UE de către utilizatorii de date privind mediul marin. Ca urmare a acestui apel, înaintăm prezenta propunere cuprinzătoare cu trei obiective de bază. În primul rând, eliminând blocajele şi reducând costurile operaţionale pentru cei care utilizează date privind medi…

Comisarul european pentru afaceri maritime şi pescuit, Maria Damanaki, a dezvăluit astăzi propunerea „Cunoştinţe privind mediul marin 2020″ a Comisiei, care are ca scop deblocarea potenţialului datelor privind mediul marin din Europa. Această abordare pe trei axe urmăreşte în principal să sporească gradul nostru de înţelegere cu privire la mările şi oceanele Europei, să faciliteze utilizarea datelor privind mediul marin şi să o facă mai puţin costisitoare, precum şi să încurajeze competitivitatea în rândul utilizatorilor acestor date.

Potrivit comisarului Damanaki, această propunere este oportună şi benefică. „Propunerea «Cunoştinţe privind mediul marin 2020» reprezintă un răspuns direct la apelul de a interveni adresat UE de către utilizatorii de date privind mediul marin. Ca urmare a acestui apel, înaintăm prezenta propunere cuprinzătoare cu trei obiective de bază. În primul rând, eliminând blocajele şi reducând costurile operaţionale pentru cei care utilizează date privind mediul marin putem ajuta sectorul privat să concureze în cadrul economiei globale și să facă față provocărilor legate de durabilitate; putem ameliora calitatea procesului decizional public la toate nivelurile; și putem consolida activitatea de cercetare științifică în domeniul marin. În al doilea rând, extinzând accesul la date coerente și rapid disponibile privind mediul marin, a căror calitate este verificată, putem stimula concurența și inovarea în rândul utilizatorilor acestora. şi, în al treilea rând, reducând incertitudinile legate de cunostinţele referitoare la oceane și la mări, putem furniza o bază mai solidă pentru gestionarea schimbărilor viitoare. Aceasta va pune la dispoziția companiilor și a organismelor publice mijloacele necesare pentru a îndeplini obiectivele esențiale ale strategiei «Europa 2020».”

Evoluțiile privind intensitatea pescuitului, dezvoltarea costieră, practicile navigaţionale sau infrastructura energetică offshore, precum și concentrația din ce în ce mai mare de gaze cu efect de seră din atmosferă au un efect accelerat asupra celor două treimi din planeta noastră care reprezintă mări sau oceane. Schimbările care rezultă din aceste activități antropice se suprapun peste ritmul și ciclurile naturale ale mediului marin. Întrucât curenții oceanici constituie principalul factor care determină blândeţea sau asprimea anotimpurilor în Europa, impactul acestor schimbări se face simţit dincolo de comunitățile noastre costiere, inclusiv de către cei care trăiesc şi muncesc mai departe de coastă, în interiorul continentului. În acelaşi timp, progresele tehnologice oferă noi oportunităţi de valorificare durabilă şi responsabilă a bogatelor resurse marine, în mare parte neexplorate, în beneficiul întregii omeniri.

Pentru a înţelege aceste schimbări, a prognoza viitoare evoluţii şi a exploata aceste oportunităţi, trebuie să observăm comportamentul actual si trecut al mediului marin. Organismele publice europene sunt pe deplin conștiente de această necesitate și, în ansamblu, cheltuiesc peste un miliard de euro în fiecare an pentru colectarea de date privind mediul marin, în diverse scopuri, precum asigurarea siguranței navigației maritime, protejarea zonelor litorale, căutarea de noi biomateriale sau evaluarea stocurilor de pește. Cu toate acestea, o consultare publică realizată recent în rândul celor care au nevoie de astfel de date pentru a-şi desfăşura activitatea în domeniul industrial, în cel educaţional şi în cel al serviciilor publice a confirmat că aceste date nu sunt corespunzătoare. Utilizatorilor le este greu să descopere ce date există deja. Există restricţii de acces şi utilizare a datelor. Alte obstacole sunt fragmentarea standardelor, a formatelor și a nomenclaturilor, lipsa de informații privind precizia și acuratețea, politica de prețuri a anumitor furnizori şi insuficienţa rezoluţiei temporale sau spatiale. Prin urmare, se pierde oportunitatea de a dezvolta noi produse şi servicii inovatoare pe baza acestor date. Marea majoritate a celor care lucrează în domeniu consideră că doar o acțiune la nivelul UE poate permite celor a căror activitate se bazează pe date imediat disponibile privind mediul marin să îndeplinească obiectivele strategiei „Europa 2020″ pentru creștere inteligentă şi durabilă.

Propunerea Comisiei arată modul în care o abordare integrată care face uz de o serie de instrumente legislative construieşte în mod treptat o arhitectură cu ajutorul căreia se colectează şi agregă observaţii pentru a oferi straturi de date complete privind bazinele maritime care să satisfacă necesităţile părţilor interesate.

Link către propunere: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top