Fără categorie

Dreptul la un proces echitabil: guvernele UE aprobă un act legislativ care garantează dreptul persoanelor suspectate de comiterea unei infracțiuni de a fi informate în cadrul procedurilor penale

Astăzi, statele membre au aprobat un proiect de act legislativ care garantează persoanelor acuzate dreptul de a fi informate în cadrul procedurilor penale, la doar patru luni după prezentarea unei propuneri în acest sens de către Comisie (a se vedea IP/10/989). Persoanele suspectate de comiterea unei infracţiuni vor trebui informate cu privire la drepturile lor, într-o limbă pe care acestea o înţeleg. Măsura adoptată va garanta că statele membre ale UE, în cazul tuturor persoanelor arestate – sau care fac obiectul unui mandat european de arestare – vor efectua o comunicare în scris a drepturilor acestora, enumerând toate drepturile fundamentale garantate în cadrul procedurilor penale. Comisia a furnizat statelor membre un model de comunicare ce va fi tradus în cele 22 de limbi oficiale ale UE. Parlamentul European trebuie să voteze această nouă măsură. În completarea dreptului la traducere și interpretare (a se vedea IP/10/1305 și memo MEMO/10/351), dreptul la informare în cadrul proce…

Astăzi, statele membre au aprobat un proiect de act legislativ care garantează persoanelor acuzate dreptul de a fi informate în cadrul procedurilor penale, la doar patru luni după prezentarea unei propuneri în acest sens de către Comisie (a se vedea IP/10/989). Persoanele suspectate de comiterea unei infracţiuni vor trebui informate cu privire la drepturile lor, într-o limbă pe care acestea o înţeleg. Măsura adoptată va garanta că statele membre ale UE, în cazul tuturor persoanelor arestate – sau care fac obiectul unui mandat european de arestare – vor efectua o comunicare în scris a drepturilor acestora, enumerând toate drepturile fundamentale garantate în cadrul procedurilor penale. Comisia a furnizat statelor membre un model de comunicare ce va fi tradus în cele 22 de limbi oficiale ale UE. Parlamentul European trebuie să voteze această nouă măsură. În completarea dreptului la traducere și interpretare (a se vedea IP/10/1305 și memo MEMO/10/351), dreptul la informare în cadrul procedurilor penale face parte dintr-un ansamblu de măsuri privind dreptul la un proces echitabil care vizează consolidarea încrederii în spaţiul de justiţie unic al UE.

„Acordul de astăzi al miniştrilor de justiţie ai UE cu privire la comunicarea în scris drepturilor reprezintă o nouă etapă care va contribui la garantarea dreptului la un proces penal echitabil, în toate statele membre ale UE, pentru persoanele suspectate de comiterea unei infracțiuni,” a declarat dna Viviane Reding, vicepreședinte și comisar european pentru justiție. „Sunt extrem de mulțumită de rapiditatea cu care guvernele UE au acționat în legătură cu această măsură importantă. Sunt sigură că Parlamentul European va reacționa la fel de rapid pentru a vota această măsură importantă și pentru a conferi cetățenilor drepturi concrete. Construim, într-adevăr, un spațiu de justiție unic care va consolida încrederea reciprocă între cetăţeni şi autorităţile judiciare din cele 27 de state membre. Ne asigurăm de faptul că standarde procedurale minime sunt respectate în ansamblul Uniunii Europene.”

Odată cu intrarea în vigoare, această nouă măsură va garanta că autoritățile de poliție și procurorii vor furniza persoanelor suspectate de comiterea unor infracțiuni informații cu privire la drepturile lor. În urma unei arestări, aceste informații vor fi furnizate în scris de către autorități, în cadrul unei comunicări în scris a drepturilor, elaborată într-un limbaj simplu, uzual. Aceasta va fi adresată întotdeauna, după arestare, persoanei suspectate de comiterea unei infracțiuni, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, împreună cu o traducere, dacă este necesar.

Comunicarea în scris a drepturilor va cuprinde detalii practice cu privire la drepturile persoanelor acuzate:

dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat;

dreptul de a fi informat cu privire la motivele acuzării și, dacă este cazul, de a i se acorda accesul la dosarul cauzei;

dreptul la interpretare și traducere pentru cei care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile;

dreptul de a fi adus cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare.

Comunicarea în scris a drepturilor va contribui la evitarea erorilor judiciare și la reducerea căilor de atac introduse. Într-un caz recent, instanțele din Regatul Unit au executat un mandat de arestare european emis de Portugalia în ceea ce privește un cetățean britanic. Mandatul, care îl condamna la doi ani de închisoare, a necesitat peste 14 luni și șase hotărâri judecătorești pentru a fi executat. Justiția ar fi fost aplicată mult mai rapid și costurile ar fi fost mai mici dacă informația despre motivele acuzării ar fi fost oferită chiar la începutul procedurilor penale. În plus, s-ar fi evitat căi de atac inutile.

În fiecare an există peste 8 milioane de procese penale în UE. În prezent, posibilitatea ca cetățenii să fie bine informați cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și puși în fața unei acuzații penale, variază în UE, chiar dacă toate cele 27 de state membre ale UE au susținut dreptul persoanelor la un proces echitabil prin semnarea Convenției europene a drepturilor omului. În anumite state membre, persoanele suspectate sunt informate doar printr-o comunicare orală a drepturilor lor procedurale, în timp ce în alte state membre comunicările scrise sunt tehnice cu o structură complexă și nu sunt furnizate decât la cerere.

Istoric

Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, conferă UE competența de a adopta măsuri de consolidare a drepturilor cetățenilor UE, în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special a drepturilor persoanelor fizice implicate în proceduri penale.

Respectarea dreptului la un proces echitabil și la apărare este consacrată în articolele 47 și 48 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum și în articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Directiva Comisiei privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale reprezintă a doua etapă dintr-o serie de măsuri de stabilire a unor standarde comune ale UE în materie penală.

Prima măsură, care presupune dreptul persoanelor suspectate de comiterea unei infracțiuni la traducere și interpretare, a fost deja aprobată de Consiliu (IP/10/1305). A doua măsură – comunicarea în scris a drepturilor – a fost propusă de către Comisie în iulie 2010 (IP/10/989) și aprobată astăzi de către Consiliul Uniunii Europene. Următoarele măsuri, planificate de Comisie pentru anul 2011, vor lua forma unei directive privind dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat, urmată de un act privind dreptul de a comunica cu rudele, angajatorii și autoritățile consulare.

Pentru informații suplimentare:

Sala de presă a Direcției Generale Justiție

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top