Fără categorie

Directiva 63/2010 a UE privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice a intrat în vigoare

Marţi, 9 noiembrie, a intrat în vigoare Directiva 63/2010 a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.

Pe baza noilor informaţii ştiinţifice disponibile cu privire la factorii care influenţează bunăstarea animalelor, precum şi capacitatea animalelor de a simţi şi de a-şi manifesta durerea sau stresul şi de a prezenta vătămări de durată, este necesar să se amelioreze bunăstarea animalelor utilizate în proceduri ştiinţifice prin creşterea standardelor minime de protecţie a acestora în acord cu cele mai recente progrese ştiinţifice, întrucât animalele au în sine o valoare intrinsecă care trebuie respectată.

            De asemenea,  din raţiuni de ordin etic, s-a impus cu necesitate stabilirea unei limite superioare a durerii, a suferinţei şi a stresului, limită peste care animalele nu ar trebui să fie supuse în cadrul procedurilor ştiinţifice.

            În preambulul directivei se stipulează faptul că „bunăstare…

Marţi, 9 noiembrie, a intrat în vigoare Directiva 63/2010 a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.

Pe baza noilor informaţii ştiinţifice disponibile cu privire la factorii care influenţează bunăstarea animalelor, precum şi capacitatea animalelor de a simţi şi de a-şi manifesta durerea sau stresul şi de a prezenta vătămări de durată, este necesar să se amelioreze bunăstarea animalelor utilizate în proceduri ştiinţifice prin creşterea standardelor minime de protecţie a acestora în acord cu cele mai recente progrese ştiinţifice, întrucât animalele au în sine o valoare intrinsecă care trebuie respectată.

            De asemenea,  din raţiuni de ordin etic, s-a impus cu necesitate stabilirea unei limite superioare a durerii, a suferinţei şi a stresului, limită peste care animalele nu ar trebui să fie supuse în cadrul procedurilor ştiinţifice.

            În preambulul directivei se stipulează faptul că „bunăstarea animalelor constituie o valoare a Uniunii, consacrată în articolul 13 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE)” şi se precizează că obiectivul final al actului normativ este acela „de a înlocui complet procedurile pe animale vii în scopuri ştiinţifice, imediat ce acest lucru devine posibil din punct de vedere ştiinţific„.

            Pentru atingerea acestui obiectiv, prin directiva menţionată se instituie măsuri de protecţie a animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau educative. Astfel, directiva stabileşte norme privind înlocuirea şi reducerea utilizării animalelor în proceduri şi îmbunătăţirea metodelor de creştere, adăpostire, îngrijire şi utilizare a animalelor în proceduri; precum şi norme privind originea, reproducerea, marcarea sau uciderea animalelor; operaţiunile crescătorilor, furnizorilor şi utilizatorilor; evaluarea şi autorizarea proiectelor ce implică utilizarea animalelor în proceduri.  

            Directiva se aplică în cazul animalelor vertebrate vii, precum şi cefalopodelor vii. Actul normativ stipulează că pot fi desfăşurate proceduri asupra animalelor numai dacă se  efectuează cercetare de bază sau cercetare transferabilă ori aplicată în următoarele scopuri: prevenirea, profilaxia, diagnosticarea sau tratarea bolilor, stărilor de sănătate precare sau a efectelor acestora la oameni, animale sau plante; precum şi evaluarea, detectarea, controlul sau modificarea bolilor fiziologice la oameni, animale sau plante.

             Cercetarea transferabilă sau aplicată poate viza: testarea calităţii, eficacităţii şi siguranţei medicamentelor, a produselor alimentare şi a hranei pentru animale; protecţia mediului natural; conservarea speciilor; pregătirea profesională de specialitate pentru dobândirea, menţinerea sau îmbunătăţirea competenţelor profesionale, dar şi investigaţiile medico-legale.

            Potrivit noilor prevederi, animalele capturate din sălbăticie sau exemplarele din speciile pe cale de dispariţie nu se utilizează în cercetări decât dacă au la bază o justificare ştiinţifică care să ateste că scopul procedurii nu poate fi atins prin testarea unui animal crescut pentru astfel de proceduri.

            Conform directivei, statele membre au obligaţia de a se asigura că toţi crescătorii, furnizorii şi utilizatorii de animale pentru proceduri sunt autorizaţi de o autoritate competentă. Totodată, la nivelul fiecărui stat membru trebuie să se instituie un comitet naţional pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, care oferă consultanţă autorităţilor competente şi organismelor responsabile.

Aceste comitete naţionale fac schimb de informaţii privind funcţionarea organismelor responsabile cu protecţia animalelor, privind evaluările proiectelor, şi pun în comun cele mai bune practici în cadrul Uniunii. Mai mult, statele membre trebuie să se asigure că autorităţile competente efectuează inspecţii periodice la toţi crescătorii, furnizorii şi utilizatorii pentru a verifica respectarea cerinţelor prezentei directive.

            Statele membre ale UE transmit Comisiei informaţiile privind punerea în aplicare a prezentei directive până la 10 noiembrie 2018 şi, ulterior, la fiecare cinci ani.

            Directiva adoptată la Strasbourg în data de 22 septembrie şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 20 octombrie se adresează  tuturor statelor membre.

            Mai multe detalii despre prevederile Directivei 63/2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice găsiţi aici.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top