Fără categorie

Direcţia Coordonare Poziţii Politici şi Instituţii Europene

 

 

Direcţia are ca obiectiv principal îndeplinirea tuturor atribuţiilor şi sarcinilor generale şi specifice, în vederea pregătirii poziţiei coerente şi unitare a României în cadrul structurilor comunitare.

 

Atribuţii:

a) coordonează procesul de elaborare şi avizare a poziţiilor României în calitate de stat membru UE în cadrul structurilor comunitare, în domeniile de responsabilitate al următoarelor formaţiuni ale Consiliului UE:

· Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii Externe (CAGRE)

· Consiliul Agricultură şi Pescuit (AGRIFISH)

· Consiliul Competitivitate (COMPET)

· Consiliul Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi  ProtecţiaConsumatorului (EPSCO)

· Politica de coeziune economică, socială şi teritorială

· Dezvoltarea regională

b) coordonează relaţiile inter-instituţionale ale administraţiei publice centrale române în procesul de elaborare a poziţiilor României, pe domeniile aflate în atribuţie;

c) colab…

 

 

Direcţia are ca obiectiv principal îndeplinirea tuturor atribuţiilor şi sarcinilor generale şi specifice, în vederea pregătirii poziţiei coerente şi unitare a României în cadrul structurilor comunitare.

 

Atribuţii:

a) coordonează procesul de elaborare şi avizare a poziţiilor României în calitate de stat membru UE în cadrul structurilor comunitare, în domeniile de responsabilitate al următoarelor formaţiuni ale Consiliului UE:

· Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii Externe (CAGRE)

· Consiliul Agricultură şi Pescuit (AGRIFISH)

· Consiliul Competitivitate (COMPET)

· Consiliul Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi  ProtecţiaConsumatorului (EPSCO)

· Politica de coeziune economică, socială şi teritorială

· Dezvoltarea regională

b) coordonează relaţiile inter-instituţionale ale administraţiei publice centrale române în procesul de elaborare a poziţiilor României, pe domeniile aflate în atribuţie;

c) colaborează cu responsabilii de dosare echivalente din cadrul ministerelor, ai autorităţilor centrale, ai Institutului European din România şi ai Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru domeniile aflate în responsabilitate;

d) examinează şi avizează poziţiile României în cadrul Consiliului UE, pentru formaţiunile şi structurile aflate în responsabilitate;

e) urmăreşte calendarul de desfăşurare a formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene, grupurilor de lucru de la nivelul Consiliului, precum şi comitetelor de comitologie, în vederea pregătirii în timp util a poziţiei României;

f) participă în mod obligatoriu, în cadrul grupurilor de experţi ai sistemului naţional de coordonare, alături de reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi, după caz, ai Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Secretariatului General al Guvernului, precum şi de responsabilul din cadrul Reprezentanţei permanente a României pe langă Uniunea Europeană;

g) în cadrul grupurilor de experţi ai sistemului naţional de coordonare, reprezentantul DCPPIE responsabil coordonează:

· analiza şi corelarea proiectelor de poziţie elaborate de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru problematica din responsabilitate;

· propunerea de poziţii cu privire la problematica analizată, care sa fie susţinute de reprezentanţii români la nivel comunitar;

· monitorizarea şi analiza evoluţiei politicilor comunitare;

h) monitorizează conţinutul mandatelor, în conformitate cu dispoziţiile HG nr. 115/2008, privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;

i) monitorizează participarea reprezentanţilor României la grupurile de lucru ale Consiliului UE şi comitetele de comitologie pe domeniile din responsabilitate şi informează conducerea instituţiei despre dificultăţile întâmpinate de ministere, celelalte autorităţi centrale sau Reprezentanţa, în asigurarea prezenţei României;

j) urmăreşte evoluţia politicilor comunitare şi propune măsuri pentru compatibilizarea acestora cu cele ale României în domeniul atribuit;

k) monitorizează transmiterea de către ministere şi autorităţi, a rapoartelor de participare la reuniunile comitetelor şi ale grupurilor de lucru ale Consiliului UE, precum şi la reuniunile formaţiunilor Consiliului UE;

l) arhivează totalitatea mandatelor privind poziţia României şi a rapoartelor de participare, pe domeniile aflate în atribuţie;

m) sesizează divergenţele de abordare între instituţii privind poziţiile României şi prezintă conducătorului DAE propuneri de soluţionare în vederea asigurării coerenţei intersectoriale a poziţiilor naţionale pe tematicile europene din domeniile aflate în responsabilitate;

n) informează conducerea instituţiei cu privire la orice alte dificultăţi întâmpinate în procesul de coordonare interministerială a elaborării şi avizării poziţiei României;

o) asigură impreună cu Direcţia Coordonare Poziţii Piaţa Internă secretariatul Consiliului pentru Afaceri Europene şi a Comitetului de Coordonare a afacerilor europene, pe domeniile sale de competenţă. 

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top