Fără categorie

Declaraţie de presă a ministrului Bogdan Mănoiu cu ocazia semnării unui nou Protocol de colaborare între România şi Bavaria

Acum câteva momente s-a încheiat actul de semnare a Protocolului care consemnează rezultatele celei de-a VII sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte România-Bavaria.

Înainte de a comenta rezultatele acestei sesiuni, doresc să vă informez cu privire la rolul acestei comisii mixte. Înfiinţată în 1999, prin Declaraţia comună a primilor miniştri român şi bavarez, Comisia mixtă România-Bavaria are drept obiectiv fundamental sprijinirea dezvoltării raporturilor economice dintre ţara noastră şi landul Bavaria, prin intermediul unor proiecte care vizează în esenţă:

–        Promovarea mediilor economice ale celor două părţi, cu accent, mai ales în ceea ce ne priveşte, pe atragerea de investiţii; aici, este inclusă şi promovarea reciprocă în raport cu ţări terţe, în special prin intermediul participării la târguri expoziţionale;

–        Schimb de bune practici în domeniul administraţiei;

–       Transferul de expertiză pentru realizarea de proiecte de modernizare, inclusiv …

Acum câteva momente s-a încheiat actul de semnare a Protocolului care consemnează rezultatele celei de-a VII sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte România-Bavaria.

Înainte de a comenta rezultatele acestei sesiuni, doresc să vă informez cu privire la rolul acestei comisii mixte. Înfiinţată în 1999, prin Declaraţia comună a primilor miniştri român şi bavarez, Comisia mixtă România-Bavaria are drept obiectiv fundamental sprijinirea dezvoltării raporturilor economice dintre ţara noastră şi landul Bavaria, prin intermediul unor proiecte care vizează în esenţă:

–        Promovarea mediilor economice ale celor două părţi, cu accent, mai ales în ceea ce ne priveşte, pe atragerea de investiţii; aici, este inclusă şi promovarea reciprocă în raport cu ţări terţe, în special prin intermediul participării la târguri expoziţionale;

–        Schimb de bune practici în domeniul administraţiei;

–       Transferul de expertiză pentru realizarea de proiecte de modernizare, inclusiv în cooperare cu mediul privat.

Programul comun de lucru, care se actualizează la fiecare sesiune a Comisiei mixte, atinge de asemenea domenii precum agricultura şi dezvoltarea rurală, protecţia mediului, afacerile interne şi justiţia, cercetarea şi educaţia, precum şi serviciile publice.

Modalitatea predilectă pentru desfăşurarea acestor acţiuni este schimbul de experţi între Guvernul României şi Cancelaria de Stat a Bavariei şi dezvoltarea de proiecte de consultanţă în cooperare cu mediul privat.

Mesajul principal pe care l-am transmis părţii bavareze în cadrul acestei sesiuni a fost acela de a asigura o strânsă corelare între activitatea Comisiei mixte şi necesităţile reale ale economiei româneşti.

Doresc să precizez că direcţiile pe care urmează să se dezvolte în continuare acţiuni de cooperare vizează interesele prioritare ale Guvernului României, astfel încât acestea sunt subordonate unui dublu scop:

–        Pe de o parte, să sprijine efortul general de modernizare a României

–        Pe de altă parte, să contribuie la eforturile de ieşire din criza economică.

De aceea, un subiect care a fost discutat în detaliu a fost legat de absorbţia fondurilor europene. Am solicitat în acest sens doamnei ministru de stat sprijinul pentru realizarea unui transfer de expertiză în vederea consolidării capacităţii noastre administrative în ceea ce priveşte valorificarea instrumentelor structurale şi orientarea lor pe direcţiile cele mai probabile de creştere.

Am convenit să insistăm în continuare pe proiecte care vizează domeniile transporturilor, comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, iar la propunerea expresă a părţii bavareze, am consemnat în textul protocolului un angajament mai pregnant pentru definirea de acţiuni comune în domeniile justiţiei şi afacerilor interne, serviciilor publice şi agriculturii.

Legat de modalitatea practică pentru desfăşurarea cooperării în domeniul agriculturii, doamna ministru de stat a făcut propunerea privind dezvoltarea de stagii pentru studenţii români la universităţile de prestigiu din land, iar în ceea ce priveşte domeniul justiţiei, domnia sa m-a asigurat de deschiderea ministrului justiţiei bavarez pentru primirea specialiştilor români în stagii de pregătire şi schimb de bune practici.

Un alt subiect care este de mare interes pentru ambele părţi priveşte dezvoltarea cooperării în zona Dunării, atât doamna ministru de stat, cât şi eu însumi subliniind importanţa pe care o acordăm viitoarei Strategii europene a Dunării, care va fi adoptată pe durata preşedinţiei ungare a Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru din 2011.

Având în vedere importanţa minorităţii germane din România la dezvoltarea relaţiilor de cooperare dintre ţara noastră şi Germania, în general şi Bavaria, în particular, am convenit cu doamna ministru de stat să consemnăm rolul distinct al acestei minorităţi în cadrul Protocolului.

Vă mulţumesc.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top