Fără categorie

CONTRIBUŢIA DEPARTAMENTULUI PENTRU AFACERI EUROPENE (DAE) LA ÎMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI DE AFACERI PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII

Domnule Prim-ministru,

Domnule ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,

Domnule Preşedinte al Consiliului Concurenţei,

Domnule reprezentant al Preşedinţiei Consiliului UE,

Domnule Reprezentant Permanent al Comisiei Europene,

Stimaţi co-moderatori,

Doamnelor şi domnilor,

Este o mare plăcere pentru mine să mă aflu în faţa dvs., în contextul abordării unei teme deosebit de importante pentru perspectivele de reaşezare a economiei României pe un curs ascendent şi, în acest sens, pentru reluarea creşterii bunăstării cetăţenilor. Doresc să mulţumesc organizatorilor, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM, pentru organizarea acestui Forum Naţional pe care îl consider foarte oportun.

Poate că în mintea dvs. s-a născut deja întrebarea privind modul în care Departamentul pentru Afaceri Europene poate contribui la efortul general al Guvernului României î…

Domnule Prim-ministru,

Domnule ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,

Domnule Preşedinte al Consiliului Concurenţei,

Domnule reprezentant al Preşedinţiei Consiliului UE,

Domnule Reprezentant Permanent al Comisiei Europene,

Stimaţi co-moderatori,

Doamnelor şi domnilor,

Este o mare plăcere pentru mine să mă aflu în faţa dvs., în contextul abordării unei teme deosebit de importante pentru perspectivele de reaşezare a economiei României pe un curs ascendent şi, în acest sens, pentru reluarea creşterii bunăstării cetăţenilor. Doresc să mulţumesc organizatorilor, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM, pentru organizarea acestui Forum Naţional pe care îl consider foarte oportun.

Poate că în mintea dvs. s-a născut deja întrebarea privind modul în care Departamentul pentru Afaceri Europene poate contribui la efortul general al Guvernului României în sensul sprijinirii Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru a-şi valorifica funcţia principală de motor al creşterii economice. Voi încerca în cele ce urmează să dau un răspuns la această întrebare, abordând trei aspecte. În primul rând, mă voi referi la contextul european al politicilor economice, apoi voi formula o definiţie a rolului Departamentului în legătura dintre politicile convenite la nivelul Uniunii Europene şi cadrul normativ naţional, pentru ca în final să expun câteva consideraţii privind importanţa unui document aflat în curs de armonizare şi implementare în toate statele membre, inclusiv România, respectiv Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne.

 Doamnelor şi domnilor,

Aşa cum este anticipat şi în programul conferinţei, un reper central în discuţia pe care o va genera întâlnirea din acest două zile îl constituie cadrul strategic cunoscut sub denumirea de Small Business Act for Europe (SBAE). Fără a intra în detaliile acestui plan strategic, doresc să subliniez faptul că documentul european pentru IMM-uri are rolul de a promova dezvoltarea în manieră coordonată a întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel european, de a „debloca” potenţialul lor de creştere economică şi de creare de locuri de muncă, în condiţiile în care acestea constituie fundamentul economiei Uniunii Europene.Concluziile Consiliului Competitivitate din 1-2 martie 2010 au reiterat importanţa implementării pachetului SBAE în contextul dezvoltării unei noi politici industriale în cadrul Strategiei Europa 2020, care trebuie să orienteze IMM-urile în tranziţia către o economie durabilă şi competitivă cu emisii reduse de carbon.

Small Business Act for Europe identifică 10 principii, despre care Comisia Europeană consideră că trebuie aplicate în elaborarea politicilor şi iniţiativelor legislative din toate domeniile, la nivel comunitar şi naţional. Acestora li se adaugă patru măsuri legislative concrete :

  • Regulamentul general privind exceptarea în bloc a ajutoarelor de stat, prin care se extinde categoria ajutoarelor de stat care pot fi acordate de statele membre fără notificarea prealabilă a Comisiei. Această categorie va include ajutoare pentru: mediu, inovare, cercetare şi dezvoltare în favoarea întreprinderilor mari, ajutoarele sub forma capitalului de risc şi ajutoarele pentru întreprinderi nou-create de femeile de afaceri.
  • Directiva 47/2009 de modificare a Directivei 112/2006 cu privire la cotele reduse de TVA, care urmăreşte adăugarea unor produse şi servicii suplimentare pe lista produselor susceptibile a li se aplica o cotă diferenţiată a TVA.
  • Regulamentul privind statutul Companiei Private Europene, prin care se urmăreşte, între altele, reducerea costurilor de constituire şi funcţionare a unei întreprinderi, crearea de facilităţi în favoarea accesului la piaţa extinsă, eliminarea obstacolelor în calea derulării activităţii în plan transfrontalier.
  • Propunerea de modificare a Directivei 2000/35/EC privind combaterea plăţilor întârziate în tranzacţiile comerciale, care are ca obiectiv îmbunătăţirea mecanismelor de prevenire a întârzierii plăţilor, în principal prin stabilirea, atunci când data sau termenul de plată nu este fixat în contract, a unui termen de maxim 30 de zile în care trebuie efectuată plata unei facturi.

În procesul de implementare a Small Business Act, o atenţie deosebită trebuie acordată consultării cu factorii interesaţi, patronate, sindicate şi alte structuri asociative profesionale. Un dialog deschis între autorităţi şi părţile interesate constituie o premisă favorabilă pentru succesul acestui important proces politic. În acest context, subliniez necesitatea unei acţiuni concertate din partea autorităţilor, în strânsă colaborare cu reprezentanţii mediului de afaceri.

Importanţa IMM-urilor în procesul de redresare economică şi de construire a economiei ecologice este subliniată şi în Strategia Europa 2020. Noul Program Naţional de Reforme, care va transpune pentru România, obiectivele Strategiei Europa 2020, va urmări în principal reducerea birocraţiei şi implementarea de instrumente adecvate pentru a asigura tranziţia IMM către economia verde, prin proceduri simplificate uşor de accesat pentru acestea.

În acest context, generalizarea aplicării modelului pilot de „one-stop shop” la nivelul întregii ţări este o prioritate care va fi inclusă în Programul Naţional de Reforme.  Acesta urmează să fie echipat cu  toate funcţiunile necesare pentru iniţierea activităţii economice (înregistrarea întreprinderilor), desfăşurarea acesteia (recrutarea primului angajat, transferul afacerilor, asigurarea fondurilor de finanţare pentru începerea activităţii, plata taxelor şi impozitelor, autorizarea funcţionării) şi declararea falimentului.

Una din modalităţile de stimulare a mediului antreprenorial o reprezintă facilitarea absorbţiei fondurilor europene. În acest sens, doresc sa vă semnalez că au fost adoptate la nivel comunitar acte normative de o reală utilitate, între care poate cea mai importantă se referă la propunerea de modificare a Regulamentului 1083/2006 privind fondurile structurale şi fondul de coeziune, adoptată recent şi de Parlamentul European. Propunerea urmăreşte să favorizeze o absorbţie mai rapidă a fondurilor alocate în cadrul programelor operaţionale, ca răspuns la consecinţele crizei economice actuale.

România se numără, alături de Ungaria, Letonia, Lituania şi Estonia, între statele beneficiare ale noilor prevederi. Aceste state membre pot primi în anul 2010 o tranşă suplimentară de prefinanţare ce totalizează 776 de milioane euro. Din această sumă, valoarea avansurilor suplimentarea care ar reveni României este de 278 milioane de euro. Fondurile  urmează să fie deschise spre accesare după intrarea în vigoare a noului Regulament.

O modificare importantă a Regulamentului, care va conduce la accelerarea aprobării proiectelor majore în domeniul mediului, o reprezintă creşterea plafonului pentru aceste proiecte, de la 25 la 50 milioane euro, şi, ceea ce este mai important, exceptarea lor de la procedura clasică de aprobare a proiectelor majore, care necesită un timp de analiză relativ mare.

Doamnelor şi domnilor,

Departamentul pentru Afaceri Europene este în primul rând un consultant de bună-credinţă al Guvernului, a cărui misiune este să îndrume ministerele aşa-zis de linie în demersul acestora de constituire a poziţiilor de negociere în cadrul Uniunii Europene. În legătură cu tema aflată astăzi în discuţie, Departamentul îşi asumă să ofere Guvernului pârghii analitice, de ordin juridic şi de oportunitate, pentru a-l înzestra cu mijloacele necesare unei abordări în cunoştinţă de cauză în contextul negocierilor pe documente precum Small Business Act for Europe sau în contextul definirii conţinutului Strategiei Europa 2020. 

Rolul Departamentului se manifestă şi în etapa de armonizare legislativă, odată ce actul comunitar aflat în negociere a fost adoptat. În acest fel, dorim să venim în sprijinul mediului de afaceri românesc prin menţinerea pe agenda prioritară a Guvernului României a activităţii de transpunere în legislaţia internă a actelor normative europene relevante. Unul din aceste acte, care ridică provocări substanţiale, îl constituie Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne.

Implementarea Directivei Servicii este un exerciţiu de amploare care necesită un efort fără precedent. Aceasta vizează numeroase activităţi economice (reprezentând aproximativ 40% din PIB-ul Uniunii Europene), iar transpunerea sa necesită modificări legislative importante în toate statele membre, între care subliniem înfiinţarea „ghişeelor unice”.

„Ghişeele unice” urmează să devină unul dintre beneficiile cele mai vizibile ale directivei privind serviciile. Acestea sunt menite să le permită actorilor economici, inclusiv IMM-urilor, să obţină toate informaţiile pertinente şi să efectueze procedurile necesare printr-un singur punct de acces, fără a mai trebui să contacteze o serie de organisme administrative sau organizaţii profesionale. În plus, conform directivei, aceste proceduri trebuie să se poată realiza pe cale electronică, inclusiv peste frontiere.

Doamnelor şi domnilor,

În încheiere, doresc să vă asigur de întreaga disponibilitate a Departamentului pentru Afaceri Europene de veni în sprijinul dvs. cu expertiza sa în materie de instrumente normative europene, în sensul valorificării la maximum a potenţialului de creştere economică al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

Vă mulţumesc pentru atenţie şi vă urez succes în demersurile pe care le veţi întreprinde!

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top