Fără categorie

Consiliul UE a adoptat legislaţia de constituire a Consiliului European pentru Riscuri Sistemice şi a celor trei noi autorităţi de supraveghere financiară

Consiliul a adoptat, miercuri, 17 noiembrie, actele legislative privind înfiinţarea Consiliului European pentru Riscuri Sistemice (CERS), care va asigura supravegherea macro-prudenţială a sistemului financiar, şi crearea a trei noi autorităţi europene care vor supraveghea băncile, companiile de asigurări şi pieţele financiare.

Prin adoptarea acestui pachet legislativ, Uniunea Europeană propune un set de măsuri concrete menite să asigure stabilitatea financiară în întreaga Uniune, să garanteze aplicarea aceloraşi norme tehnice de bază şi să asigure respectarea lor cu consecvenţă, având în vedere necesitatea de a identifica riscurile din sistem într-o etapă timpurie şi de a putea acţiona coordonat, în mod mult mai eficient, în situaţii de urgenţă, precum şi să contribuie la soluţionarea dezacordurilor apărute între autorităţile de supraveghere.

În acest scop, cadrul instituţional privind supravegherea financiară, abilitat să aducă la îndeplinire dezideratele mai sus menţionate …

Consiliul a adoptat, miercuri, 17 noiembrie, actele legislative privind înfiinţarea Consiliului European pentru Riscuri Sistemice (CERS), care va asigura supravegherea macro-prudenţială a sistemului financiar, şi crearea a trei noi autorităţi europene care vor supraveghea băncile, companiile de asigurări şi pieţele financiare.

Prin adoptarea acestui pachet legislativ, Uniunea Europeană propune un set de măsuri concrete menite să asigure stabilitatea financiară în întreaga Uniune, să garanteze aplicarea aceloraşi norme tehnice de bază şi să asigure respectarea lor cu consecvenţă, având în vedere necesitatea de a identifica riscurile din sistem într-o etapă timpurie şi de a putea acţiona coordonat, în mod mult mai eficient, în situaţii de urgenţă, precum şi să contribuie la soluţionarea dezacordurilor apărute între autorităţile de supraveghere.

În acest scop, cadrul instituţional privind supravegherea financiară, abilitat să aducă la îndeplinire dezideratele mai sus menţionate este constituit din doi piloni:

  • Consiliul European pentru Riscuri Sistemice, creat în scopul de a monitoriza şi a avertiza cu privire la acumularea de riscuri în economia europeană, şi respectiv
  • Sistemul european al supraveghetorilor financiari (SESF) pentru supravegherea instituţiilor financiare individuale („supraveghere micro-prudenţială”). Sistemul constă dintr-o reţea de autorităţi naţionale de supraveghere care lucrează în strânsă cooperare cu noile Autorităţi europene de supraveghere, create prin transformarea Comitetelor existente pentru sectorul bancar, cel al valorilor mobiliare şi cel al asigurărilor şi pensiilor ocupaţionale.

 

Odată cu intrarea în vigoare a Pachetului legislativ vor lua fiinţă o Autoritate bancară europeană (ABE), o Autoritate Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (AEAPO) şi o Autoritate Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (AEVMP).

Consiliul European pentru Riscuri Sistemice şi Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale vor avea sediul la Frankfurt, Autoritatea Bancară Europeană la Londra şi  Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe la Paris, noul sistem urmând să fie operaţional de la 1 ianuarie 2011.

Totodată, Consiliul UE a adoptat un Regulament prin care acordă Băncii Centrale Europene (BCE) prerogative specifice pentru susţinerea CERS în îndeplinirea sarcinilor care-i revin, precum şi o directivă de modificare a legislaţiei existente în ceea ce priveşte competenţele conferite celor trei noi organisme de supraveghere.

Rolul Consiliului European pentru Riscuri Sistemice va fi acela de a monitoriza şi evalua potenţialele riscuri ce ameninţă stabilitatea sistemului financiar, iar, în caz de nevoie, de a emite către statele membre şi autorităţile europene de supraveghere avertismente cu privire la riscurile sistemice susceptibile de a se acumula şi recomandări cu privire la măsurile care se impun în vederea gestionării riscurilor respective.

Consiliul va fi condus pentru o perioadă de cinci ani de către preşedintele Băncii Centrale Europene, modalitatea prin care va fi desemnat următorul preşedinte al acestui Comitet urmând a fi stabilită ulterior.

Consiliul general al Consiliului va fi alcătuit din preşedintele şi vicepreşedintele instituţiei, guvernatorii băncilor centrale ale celor 27 statelor membre, preşedintele sau vicepreşedintele BCE,  preşedinţii celor trei noi autorităţi europene de supraveghere şi un membru al Comisiei Europene.

Pe parcursul dezbaterilor din cadrul Consiliului ECOFIN şi al Consiliului European, România a susţinut necesitatea de reglementare a sectorului financiar la nivel comunitar, în contextul actualei crize economice şi financiare, pentru a asigura funcţionarea coerentă a mecanismelor de monitorizare şi avertizare timpurie la nivel european, îndeosebi cu privire la funcţionarea sectorului financiar.

Mai multe detalii privind actele normative adoptate de Consiliu găsiţi aici.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top