Fără categorie

Consiliul European de primăvară şi consultările pe tema revizuirii legislaţiei în domeniul timpului de lucru, pe agenda reuniunii Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 29 martie 2010

Departamentul pentru Afaceri Europene a organizat, luni, 29 martie, reuniunea săptămânală a Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene, două dintre subiectele de interes ale agendei fiind rezultatele Consiliului European de primăvară, desfăşurat la Bruxelles în perioada 25 – 26 martie, şi iniţierea de către Comisia Europeană a primei etape de consultări asupra opţiunilor de revizuire a normelor Uniunii Europene privind timpul de lucru.

Alte teme de discuţie au vizat consultarea cu privire la statutul de societate europeană (SE) şi propunerea de Regulament pentru garantarea securităţii juridice în materie de căsătorii transfrontaliere.

Consiliul European de la Bruxelles a abordat noua strategie a Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică („EUROPA 2020 – O Strategie europeană pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”), liderii europeni aprobând cadrul general al acesteia şi convenind ca aspectele care nu au î…

Departamentul pentru Afaceri Europene a organizat, luni, 29 martie, reuniunea săptămânală a Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene, două dintre subiectele de interes ale agendei fiind rezultatele Consiliului European de primăvară, desfăşurat la Bruxelles în perioada 25 – 26 martie, şi iniţierea de către Comisia Europeană a primei etape de consultări asupra opţiunilor de revizuire a normelor Uniunii Europene privind timpul de lucru.

Alte teme de discuţie au vizat consultarea cu privire la statutul de societate europeană (SE) şi propunerea de Regulament pentru garantarea securităţii juridice în materie de căsătorii transfrontaliere.

Consiliul European de la Bruxelles a abordat noua strategie a Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică („EUROPA 2020 – O Strategie europeană pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”), liderii europeni aprobând cadrul general al acesteia şi convenind ca aspectele care nu au întrunit consensul, precum anumite ţinte valorice, să fie discutate în continuare şi agreate la Consiliul European din iunie. Şefii de stat şi de guvern au avut şi un schimb de opinii asupra instrumentelor care pot fi create în continuare pentru susţinerea acţiunilor vizând creşterea competitivităţii UE la scară globală, precum şi asupra agendei viitorului summit G20. În ceea ce priveşte schimbările climatice, Consiliul European de primăvară a considerat că în acest moment trebuie să fie dat un nou impuls negocierilor şi a enunţat paşii care urmează a fi făcuţi pentru încheierea unui acord internaţional post-Kyoto.

Un alt subiect discutat la reuniunea de coordonare a fost recenta iniţiativă a Comisiei Europene, de deschidere spre dezbatere publică a opţiunilor de revizuire a normelor UE privind timpul de lucru. În prima etapă a consultărilor, partenerii sociali europeni trebuie să se pronunţe asupra necesităţii unei acţiuni la nivel european în legătură cu Directiva privind timpul de lucru (2003/88/CE) şi asupra domeniului de aplicare a acestei acţiuni.

Comisia are în vedere o revizuire de ansamblu a actualelor norme privind timpul de lucru, începând cu o evaluare profundă a dispoziţiilor existente şi a dificultăţilor care stau în calea aplicării acestora. Revizuirea va ţine cont de obiective precum protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, îmbunătăţirea echilibrului între muncă şi viaţa personală sau acordarea de flexibilitate întreprinderilor şi angajaţilor fără introducerea de sarcini administrative inutile pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri.

Comisia va examina opiniile exprimate în această primă fază şi va decide apoi dacă acţiunea UE este recomandabilă. În caz afirmativ, Comisia va lansa o a doua etapă de consultări cu partenerii sociali la nivelul UE. Această etapă va lua în discuţie conţinutul oricărei propuneri de acţiune, în conformitate cu articolul 154 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Informaţii suplimentare pe această temă pot fi găsite aici.

În privinţa regimului juridic al societăţii europene (SE), trebuie precizat că acesta dă posibilitatea firmelor care îşi desfăşoară activitatea în mai multe state membre ale Uniunii să îşi reorganizeze activitatea transfrontalieră într-o singură structură europeană. Acest lucru le permite să activeze într-un cadru legal stabil, să diminueze costurile interne pe care le presupune desfăşurarea activităţii în mai multe ţări, fiind astfel mult mai competitive pe piaţa internă. Comisia Europeană a lansat o consultare publică la data de 23 martie pentru a stabili dacă este nevoie de modificarea acestui regim juridic, pentru a asigura o mai bună funcţionare a SE.

Consultarea urmăreşte să testeze concluziile studiului extern comandat de Comisie şi să furnizeze informaţii referitoare la aspecte relevante pentru evaluarea SE. Întrebările vizează aspectele pozitive şi negative legate de crearea unei SE, principalele tendinţe în privinţa repartizării SE în statele membre ale UE/SEE, problemele concrete pe care le-au întâmpinat societăţile în timpul înfiinţării sau funcţionării unei SE şi posibilitatea îmbunătăţirii cadrului legislativ actual.

Răspunsurile vor fi incluse în viitorul raport al Comisiei pe tema SE, care va fi însoţit de o conferinţă la nivel înalt, programată la 26 mai 2010. Termenul limită pentru trimiterea răspunsurilor în cadrul consultării este 23 mai 2010.

Chestionarul şi informaţii suplimentare referitoare la SE pot fi găsite aici.

La 24 martie executivul comunitar a propus un Regulament care să permită cuplurilor europene să aleagă ce legislaţie naţională se aplică în cazul divorţului lor. Textul va veni în sprijinul cuplurilor de naţionalităţi diferite, al celor care locuiesc separat în ţări diferite şi al celor care locuiesc împreună într-o altă ţară decât cea de origine. Regulamentul urmăreşte să diminueze impactul negativ asupra copiilor şi să protejeze părinţii mai vulnerabili în timpul procedurilor de divorţ. În UE se înregistrează anual aproximativ 300.000 de căsătorii internaţionale.

Amănunte referitoare la această iniţiativă sunt disponibile aici.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top