Fără categorie

Concurenţă: Comisia lansează consultări cu privire la revizuirea normelor aplicabile acordurilor de cooperare orizontală

Comisia Europeană a publicat proiecte de regulamente și orientări pentru evaluarea acordurilor de cooperare dintre concurenți, cunoscute sub denumirea de „acorduri de cooperare orizontală”. Obiectivul acestor propuneri este de a actualiza și de a descrie cu mai multă claritate punerea în aplicare a normelor privind concurența în acest domeniu și de a garanta că acestea își mențin relevanța în economia actuală aflată în proces de schimbare. Părțile interesate pot transmite observații până la 25 iunie 2010. În urma consultării publice și luând în considerare pozițiile părților implicate, Comisia va adopta versiuni finale ale textelor la sfârșitul acestui an.

Comisarul pentru concurență, Joaquín Almunia, vicepreședinte al Comisiei, a făcut următoarea declarație: „Inovarea și competitivitatea sunt chestiuni fundamentale pentru Strategia Europa 2020 a Comisiei. Acordurile de cooperare între concurenți care au ca scop creșterea eficienței, în special acordurile în domeniul cercetării și…

Comisia Europeană a publicat proiecte de regulamente și orientări pentru evaluarea acordurilor de cooperare dintre concurenți, cunoscute sub denumirea de „acorduri de cooperare orizontală”. Obiectivul acestor propuneri este de a actualiza și de a descrie cu mai multă claritate punerea în aplicare a normelor privind concurența în acest domeniu și de a garanta că acestea își mențin relevanța în economia actuală aflată în proces de schimbare. Părțile interesate pot transmite observații până la 25 iunie 2010. În urma consultării publice și luând în considerare pozițiile părților implicate, Comisia va adopta versiuni finale ale textelor la sfârșitul acestui an.

Comisarul pentru concurență, Joaquín Almunia, vicepreședinte al Comisiei, a făcut următoarea declarație: „Inovarea și competitivitatea sunt chestiuni fundamentale pentru Strategia Europa 2020 a Comisiei. Acordurile de cooperare între concurenți care au ca scop creșterea eficienței, în special acordurile în domeniul cercetării și dezvoltării și acordurile de standardizare, pot contribui la dezvoltarea inovării și a competitivității în Europa. Un set de norme actualizat în acest domeniu va garanta faptul că facilităm colaborarea dintre concurenți, atunci când această colaborare contribuie la bunăstarea economică fără să creeze un risc pentru concurență.”

Concurența este unul dintre instrumentele-cheie pentru construirea unei societăți mai competitive, mai conectate, mai ecologice, în mai mare măsură bazate pe cunoaștere și mai favorabile incluziunii. Creșterea prosperității se poate obține prin inovare și o mai bună utilizare a resurselor, cunoașterea fiind ingredientul principal în acest proces. Pentru a asigura această transformare, Europa trebuie să folosească anumite instrumente, printre care se numără concurența, grație căreia întreprinderile sunt stimulate să inoveze și să coopereze în cadrul unor proiecte de eficientizare. Menținerea unui regim concurențial poate fi eficientă numai dacă instrumentele sale de politică, în special cele care au impact asupra acordurilor de cooperare orizontală sunt actualizate constant și adaptate evoluțiilor pieței.

Orientarea pentru evaluarea acordurilor de cooperare orizontală se face actualmente prin intermediul a două regulamente „de exceptare pe categorii” [Regulamentul (CE) nr. 2659/2000 al Comisiei privind acordurile de cercetare și dezvoltare (R-D) și Regulamentul (CE) nr. 2658/2000 al Comisiei privind acordurile de specializare] și „orientările orizontale” care le însoțesc. Cele două regulamente exceptează acordurile de cercetare și dezvoltare, precum și pe cele de specializare și producție în comun de la interdicția generală impusă de UE față de practicile comerciale restrictive, sub rezerva întrunirii tuturor condițiilor prevăzute în regulamente. Orientările orizontale furnizează un cadru analitic pentru evaluarea celor mai comune tipuri de acorduri de cooperare orizontală, cum ar fi acordurile de cercetare și dezvoltare, acordurile de producție, acordurile de achiziții, acordurile de comercializare și acordurile de standardizare.

Întrucât cele două regulamente actuale vor expira la 31 decembrie 2010, în decembrie 2008, Comisia a început să revizuiască normele aplicabile acordurilor de cooperare orizontală, cu consultarea amplă a întreprinderilor europene și a autorităților din statele membre din domeniul concurenței. Această consultare a arătat că se consideră că sistemul actual funcționează bine, dar că unele chestiuni ar putea fi revizuite.

Prin urmare, orientările orizontale au fost revizuite într-o proporție semnificativă pentru a ajuta companiile să evalueze cu mai mare certitudine dacă un acord este anticoncurențial sau nu și, dacă este anticoncurențial, să determine dacă întrunește condițiile pentru a constitui o excepție.

Acordurile de standardizare reprezintă una dintre chestiunile de importanță majoră abordate. Standardele devin tot mai importante pentru facilitarea inovării (în special în domeniul IT), însă, pentru garantarea unei concurențe efective, este esențial să existe un proces de standardizare eficient, deschis și transparent. În special, revizuirea capitolului despre standardizare – bazat pe experiența unui caz recent din acest domeniu – are ca scop garantarea faptului că standardele sunt stabilite în așa fel încât beneficiile specifice ale standardizării sunt obținute și transmise consumatorilor europeni.

Printre principalele propuneri de modificare a setul de norme existent se mai numără:

În orientări:

Includerea unui capitol despre evaluarea schimbului de informații între societăți;

Orientările privind condițiile standard, în capitolul despre standardizare;

Clarificarea cu privire la aplicarea normelor concurențiale la acordurile dintre întreprinderile comune și întreprinderile-mamă.

În cele două regulamente:

Comunicarea drepturilor de proprietate intelectuală relevante și reajustarea restricțiilor grave (în regulamentul de exceptare pe categorii privind C-D);

Introducerea unui al doilea prag al cotei de piață pentru acordurile de specializare și de producție în comun pentru produsele destinate consumului intern (în regulamentul de exceptare pe categorii privind specializarea);

Clarificări în ceea ce privește noțiunea de „concurent potențial”, prin introducerea unui calendar pe trei ani pentru viitoarele introduceri pe piață (în ambele regulamente).

Textele revizuite au scopul de a înlocui regulamentele care urmează să își înceteze valabilitatea și versiunea actuală a orientărilor orizontale. Observațiile pot fi trimise Comisiei până la 25 iunie 2010.

Context

Printre exemplele de acorduri de cooperare orizontală evaluate de către Comisie se numără cel privind Clasificarea navelor (a se vedea IP/09/1513) sau cel privind IPCom (a se vedea IP/09/549).

Adoptarea proiectului de norme aplicabile acordurilor de cooperare orizontală urmează adoptării noilor norme concurențiale pentru acordurile de distribuție (a se vedea IP/10/445) și precedă adoptarea de noi norme pentru sectorul autovehiculelor, programată pentru sfârșitul acestei luni.

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top