Fără categorie

Concluziile Consiliului European de iarnă, 16-17 decembrie 2010

În perioada 16-17 decembrie, s-au desfăşurat la Bruxelles lucrările Consiliului European de iarnă, eveniment ce marchează încheierea semestrului preşedinţiei belgiene a Consiliului UE. România a fost reprezentată de o delegaţie condusă de Preşedintele Traian Băsescu, din care a făcut parte şi şeful Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), ministrul Bogdan Mănoiu.

Principalele subiecte pe agenda reuniunii Consiliului de iarnă au vizat politica economică, în cadrul căreia au fost abordate aspecte privind permanentizarea mecanismului de stabilizare pentru Zona Euro, guvernanţa economică europeană şi viitoarea perspectivă financiară multianuală post-2013, precum şi aspecte ce ţin de relaţiile externe ale UE.

În ceea ce priveşte permanentizarea mecanismului de stabilizare, al cărui principal scop este acela de a contribui la asigurarea stabilităţii şi sustenabilităţii financiare a Zonei Euro, Consiliul a convenit asupra modificării limitate a tratatelor. În acest sens, Consi…

În perioada 16-17 decembrie, s-au desfăşurat la Bruxelles lucrările Consiliului European de iarnă, eveniment ce marchează încheierea semestrului preşedinţiei belgiene a Consiliului UE. România a fost reprezentată de o delegaţie condusă de Preşedintele Traian Băsescu, din care a făcut parte şi şeful Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), ministrul Bogdan Mănoiu.

Principalele subiecte pe agenda reuniunii Consiliului de iarnă au vizat politica economică, în cadrul căreia au fost abordate aspecte privind permanentizarea mecanismului de stabilizare pentru Zona Euro, guvernanţa economică europeană şi viitoarea perspectivă financiară multianuală post-2013, precum şi aspecte ce ţin de relaţiile externe ale UE.

În ceea ce priveşte permanentizarea mecanismului de stabilizare, al cărui principal scop este acela de a contribui la asigurarea stabilităţii şi sustenabilităţii financiare a Zonei Euro, Consiliul a convenit asupra modificării limitate a tratatelor. În acest sens, Consiliul European a convenit asupra textului proiectului de decizie de modificare a Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), luând decizia de a lansa imediat procedura de revizuire simplificată prevăzută la articolul 48 alineatul (6) din TFUE. Noul mecanism va înlocui Fondul european de stabilitate financiară (FESF) şi Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF), constituite în anul 2010 şi care vor rămâne în vigoare până în iunie 2013. Intrarea în vigoare a noului mecanism de stabilizare pentru Zona Euro ar urma să aibă loc la 1 ianuarie 2013. Dacă doresc, statele membre a căror monedă nu este euro, printre care şi România, pot decide să participe la operaţiunile desfăşurate în cadrul mecanismului.

Referitor la guvernanţa economică, Consiliul European a solicitat intensificarea negocierilor pe marginea celor şase propuneri legislative lansate de Comisia Europeană la 29 septembrie 2010, pe baza recomandărilor grupului operativ aprobate în luna octombrie a.c.. Termenul pentru finalizarea negocierilor privind acest pachet legislativ este luna iunie 2011.

De asemenea, în condiţiile în care una din principalele direcţii de acţiune în ceea ce priveşte întărirea disciplinei financiare în cadrul Pactului de Stabilizare şi Creştere (PSC) o reprezintă plasarea, pe poziţie de egalitate, a criteriului datoriei publice cu cel al deficitului bugetar, un aspect ce face obiectul dezbaterilor la nivel comunitar îl reprezintă modalitatea în care costurile aferente reformelor în domeniul pensiilor vor putea fi luate în considerare în procesul de evaluare al acestor criterii de către Comisia Europeană. În acest sens, liderii au reiterat poziţia Consiliului privind problematica reformei pensiilor în contextul Pactului de Stabilitate şi Creştere şi au solicitat luarea în considerare a acesteia în viitoarele negocieri pe pachet.

Nu în ultimul rând,  referitor la viitoarea perspectivă financiară multianuală post-2013, Consiliul a reamintit concluziile sale din luna octombrie 2011, subliniind că aşteaptă cu interes propunerile Comisiei pentru noul cadru financiar multianual şi a invitat instituţiile să coopereze pentru a facilita adoptarea rapidă a acestuia. Comisia va prezenta aceste propuneri cel târziu în luna iunie 2011.

În concluziile Consiliului European din 28-29 octombrie a.c., se menţionează că „şefii de stat sau de guvern au subliniat că, în paralel cu consolidarea disciplinei fiscale în Uniunea Europeană, este esenţial ca bugetul Uniunii Europene şi viitorul cadru financiar multianual să reflecte eforturile de consolidare pe care statele membre le depun pentru a aduce deficitul şi datoria pe o traiectorie mai sustenabilă. Respectând rolul diferitelor instituţii şi necesitatea realizării obiectivelor Europei, Consiliul European va discuta, în cadrul viitoarei sale reuniuni, modalităţile de a garanta faptul că cheltuielile la nivel european pot aduce o contribuţie adecvată în acest sens„.

Mai multe detalii privind lucrările şi concluziile consiliului European de iarnă găsiţi aici.

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top