Fără categorie

COMUNICAT

Primãria comunei Mircea Vodã pregãtește unitãțile de învãțãmâmt pentru anul școlar 2012-. Școala gimnazială nr.2 din Satu Nou, situatã pe strada Școlii, nr.26,  a fost reabilitată în cadrul Programului de Reabilitare a Infrastructurii Școlare, cu fonduri de la Ministerul Educației, Cercetãrii și Inovării și cofinanțare din partea autoritãțlocale. Lucrările de reabilitare s-au finalizat în luna iulie 2012, școala fiind pregătită pentru primirea elevilor. Școala cuprinde 2 corpuri de clasã, situate de o parte și alta a străzii. Corpul în care funcționeazã Grădinița cu orar normal Satu Nou a fost reabilitat în anul 2009 cu fonduri de la Consiliul Județean Constanța și bugetul local, Suprafațã desfãșuratã existentã înainte de reabilitare; 629 mp; Suprafațã desfãșuratã extindere: 294,74 mp; Suprafațã desfãșuratã dupã reabilitare și extindere: 923,74 mp
Școala are  8 sãli de clasa, 1 cabinet, cancelarie, secretariat, bibliotecã, grupuri sanitare pentru baieți și fete, grup sanitar profesori. Școala este racordatã la rețeaua de alimentare cu apã potabilã a localitãții, o stație de epurare, fiind branșatã la rețeaua de electricitate. De asemenea școala dispune de centralã termicã pentru încãlzirea sãlilor de clasã.

Primar Dedu Dumitru

Școala gimnazială nr.1 Mircea Vodã, situată pe strada Primariei, nr.45,  a fost înscrisã în cadrul Programului de Reabilitare a Infrastructurii Școlare, cu fonduri de la Ministerul Educației, Cercetă și Inovãrii, propunându-se construirea unei școli noi, având în vedere starea precară în ceea ce privește rezistența clădirii actualei unități de învățământ. În luna mai 2012 a fost emisã autorizația de construire pentru noua școalã, fiind demarate lucrãrile care se preconizeazã a se finaliza în luna decembrie 2012.
Suprafață teren aferent: 4650 mp
Suprafață desfãșurată propusã: 1063,76 mp
Regim de înãțime: P +1
Școala va avea 8 sãli de clasă, 2 laboratoare, cancelarie, secretariat, bibliotecã, grupuri sanitare pentru băieți și fete, grup sanitar profesori și o centralã termică. Până la finalizarea lucrărilor, clădirea veche a școlii din Mircea Vodă a intrat într-un proces de reabilitare, înlocuindu-se acoperișul vechi și construindu-se grupuri sanitare interioare, pentru a oferi elevilor condiții cât mai bune de studiu pânã la mutarea lor în noua școalã.
Comuna Mircea Vodă este traversată de D.J. 225 de la Sud la Nord, iar de la Est la Vest de D.N. 22 C. Pe raza comunei Mircea Vodă sunt 35,7 km drumuri publice, din care 4,5 km drumuri modernizate, restul fiind pietruite sau în curs de pietruire. Reţeaua stradală a comunei Mircea Vodă este relativ extinsă – 30 km drum comunal: 11,5 km în Mircea Vodă; 14 km în Satu Nou; 3 km în Ţibrinu; 1,5 km în Gherghina. În cursul anului 2012, Consiliul Local Mircea Voda a încheiat contractul de lucrari nr.6802/16.07.2012 având ca obiect efectuarea și finalizarea serviciilor de proiectare și a serviciilor de execuție pentru obiectivul “Pietruire străzi în localitățile Mircea Vodă și Satu Nou”, sursa de finanțare fiind bugetul local și alte surse. Lucrările au fost demarate în luna august, conform Ordinului de incepere a lucrarilor nr.7268/02.08.2012, și au drept scop reabilitarea sistemului rutier, asigurarea scurgerii apelor, astfel încât să nu fie afectat traficul local, dar nici traficul atras de unele utilități în zonă, care dorim să se desfășoare în condiții de siguranță. Străzile propuse pentru pietruire sunt situate în intravilanul comunei Mircea Vodă, repectiv:  localitatea Mircea Vodă (Fulgerului, Lalelelor, Nucului, Macilor, Frunzelor, Mecanizării) având o lungime de 1100 metri liniari, localitatea Satu Nou (Trandafirului, Căminului, Bisericii, Școlii, Mărului, Vișinului, Caisului, Prunului, Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Crizantemei, Noua), având o lungime de 1900 metri liniari.

Actualitate

To Top