Fără categorie

Comunicat privind intrarea în vigoare a directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor – reformare

Astăzi, 8 iulie, a intrat în vigoare Directiva 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor, care face parte din Pachetul de eficienţă energetică andosat de Consiliul TTE/Energie din 7 decembrie 2009 şi aprobat de Parlamentul European la 18 mai. În data de 18 iunie, legislaţia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu termen de intrare în vigoare la 20 de zile, respectiv 8 iulie. Odată cu adoptarea de către Parlamentul European şi Consiliu a Directivei privind Performanţa Energetică a Clădirilor, Europa trece cu un pas înaintea Statelor Unite ale Americii şi hotărăşte aplicarea unui program ambiţios de construcţie a clădirilor din spaţiul UE de tipul „NET ZERO ENERGY BUILDING”.

Directiva promovează îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor în cadrul UE, ţinând cont de condiţiile climatice exterioare şi de condiţiile locale, precum şi de cerinţele legate de climatul interior şi de raportul cost-eficienţă. Sectorul clădirilor este responsabil cu …

Astăzi, 8 iulie, a intrat în vigoare Directiva 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor, care face parte din Pachetul de eficienţă energetică andosat de Consiliul TTE/Energie din 7 decembrie 2009 şi aprobat de Parlamentul European la 18 mai. În data de 18 iunie, legislaţia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu termen de intrare în vigoare la 20 de zile, respectiv 8 iulie. Odată cu adoptarea de către Parlamentul European şi Consiliu a Directivei privind Performanţa Energetică a Clădirilor, Europa trece cu un pas înaintea Statelor Unite ale Americii şi hotărăşte aplicarea unui program ambiţios de construcţie a clădirilor din spaţiul UE de tipul „NET ZERO ENERGY BUILDING”.

Directiva promovează îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor în cadrul UE, ţinând cont de condiţiile climatice exterioare şi de condiţiile locale, precum şi de cerinţele legate de climatul interior şi de raportul cost-eficienţă. Sectorul clădirilor este responsabil cu 40% din consumul de energie finală, însă potenţialul de reducere al consumului în acest sector este între 30%-80% utilizând tehnologiile deja existente pe piaţă. Costurile asociate cu îmbunătăţirea eficientei energetice în clădiri nu reprezintă cheltuieli, ci mai degrabă investiţii inteligente ce vor fi recuperate în viitor din scăderea consumului şi a facturilor la energie.

Prin urmare, reducerea consumului de energie şi utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul clădirilor constituie măsuri importante necesare pentru reducerea dependenţei energetice a Uniunii şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Statelor membre le revine întreaga responsabilitate de a stabili cerinţe minime pentru performanţa energetică a clădirilor şi a elementelor acestora.

Începând cu 1 ianuarie 2019, pentru toate clădirile publice noi, şi cu 31 decembrie 2020, pentru toate clădirile noi, indiferent de destinaţie, energia primară generată pe locaţia fiecărei clădiri (prin utilizarea surselor de energie regenerabilă) trebuie să fie mai mare decât consumul de energie primară folosit de către clădire din surse de energie fosilă (combustibili fosili, energie electrică, termoficare urbană etc.). Mai precis, toate clădirile noi vor fi producătoare de energie primară, iar nivelul producţiei trebuie să fie superior consumului de la reţea (gaz, energie electrică sau energie termică din surse de energie fosilă).

România a susţinut adoptarea unei metodologii de calcul al performanţei energetice a clădirii şi stabilirea cerinţelor de bază pentru performanţa energetică care să prevadă: eliminarea pragului de la care clădirile existente sunt supuse procesului de renovare majoră; elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru blocuri de locuinţe şi inspecţia sistemelor de încălzire.

România va trebui să transpună în legislaţia naţională prevederile directivei până cel mai târziu în data de 9 iulie 2012 (în cazul articolelor 2-18, 20 şi respectiv 27), măsurile urmând a se aplica începând cu anul 2013 (9 ianuarie şi, respectiv, 9 iulie). Cu titlu de excepţie, statele membre vor putea amâna aplicarea articolului 12 alin.1 şi 2 în ceea ce priveşte unităţile individuale ale clădirilor care fac obiectul închirierii  până la 31 decembrie 2015.

Angajamentele României în domeniul surselor regenerabile au fost supuse dezbaterii publice prin publicarea proiectului „Planul naţional de acţiune PNAER”, prevăzut de Directiva 2009/28/CE. Planul cuprinde inclusiv autorizarea instalatorilor şi proiectele contractate pe axa prioritară 4 din fonduri UE şi poate fi consultat la adresa – click aici

Actualitate

To Top