Fără categorie

Comunicarea Comisiei Europene cu tema „Investiţiile în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon (Planul SET)” primeşte undă verde din partea Consiliului UE

Consiliul Uniunii Europene Transport, Telecomunicaţii, Energie – Secţiunea Energie a adoptat, în reuniunea desfăşurată la 12 martie a.c., concluziile Consiliului UE privind Comunicarea Comisiei “Investiţii în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon (Planul SET).

Planul SET reprezintă pilonul tehnologic al politicilor energetice şi de schimbări climatice ale UE. Acest plan va contribui la utilizarea la scară largă a tehnologiilor energetice nepoluante, durabile şi eficiente, cu un impact important asupra  competitivităţii şi securităţii aprovizionării la nivel european.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, în următorii 10 ani vor fi necesare investiţii adiţionale de 50 de miliarde euro în cercetarea şi dezvoltarea de tehnologii energetice cu emisii scăzute de carbon, ceea ce înseamnă o triplare a investiţiilor anuale din UE, de la 3 la 8 miliarde de euro. Preşedinţia Spaniolă a UE a subliniat necesitatea atragerii de …

Consiliul Uniunii Europene Transport, Telecomunicaţii, Energie – Secţiunea Energie a adoptat, în reuniunea desfăşurată la 12 martie a.c., concluziile Consiliului UE privind Comunicarea Comisiei “Investiţii în dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon (Planul SET).

Planul SET reprezintă pilonul tehnologic al politicilor energetice şi de schimbări climatice ale UE. Acest plan va contribui la utilizarea la scară largă a tehnologiilor energetice nepoluante, durabile şi eficiente, cu un impact important asupra  competitivităţii şi securităţii aprovizionării la nivel european.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, în următorii 10 ani vor fi necesare investiţii adiţionale de 50 de miliarde euro în cercetarea şi dezvoltarea de tehnologii energetice cu emisii scăzute de carbon, ceea ce înseamnă o triplare a investiţiilor anuale din UE, de la 3 la 8 miliarde de euro. Preşedinţia Spaniolă a UE a subliniat necesitatea atragerii de fonduri din sectorul privat, în cadrul unor parteneriate public- private.

În cadrul Planului SET, Comisia Europeană a prezentat, în urma consultării partenerilor săi din industrie şi cercetare, iniţiative în şase arii cu potenţial la nivel UE pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon:

1. Iniţiativa europeană privind energia eoliană îşi propune reducerea costurilor de producere a energiei şi realizarea interconectărilor necesare la nivel european, ceea ce ar presupune un efort financiar, atât din surse publice, cât şi private, de aproximativ 6 miliarde de euro în următorii 10 ani. Principalul obiectiv ar fi realizarea unui sector al energiei eoliene mult mai competitiv, capabil să contribuie cu până la 20% din energia electrică a UE până în 2020. Prin implementarea acestei iniţiative industriale, ar putea fi create, la nivel european, peste 250.000 de locuri de muncă.

2. Iniţiativa europeană privind energia solarăîşi propune să finanţeze un program pe termen lung de cercetare avansată a conceptelor şi sistemelor de energie fotovoltaică, precum şi construcţia a 5 fabrici pilot pentru producţia automată în masă a acestei energii. Investiţiile estimate se ridică, pentru următorii 10 ani, la aproximativ 16 miliarde de Euro. Rezultatele ar fi acoperirea a aproximativ 15% din energia electrică a UE din surse solare, precum şi crearea a aproximativ 200.000 de noi locuri de muncă la nivel european.

3.Iniţiativa europeană privind reţeaua de energie electrică are în vedere crearea unei pieţe integrate reale a energiei la nivel european.

4.Iniţiativa europeană privind bioenergia sustenabilă îşi propune producerea la scară largă a energiei din biocombustibili şi biomasă, prin crearea a până la 30 de fabrici de astfel de combustibili, uniform distribuite pe baza unor criterii geografice şi logistice coerente. Astfel, până în 2020, aproape 14% din mixul energetic european ar putea fi furnizat din bioenergie, creându-se totodată până la 200.000 de noi locuri de muncă.

5.Iniţiativa europeană privind captarea, transportul şi stocarea CO2 are în vedere dezvoltarea capacităţilor de utilizare a carbonului.

6. Iniţiativa privind fisiunea nucleară sustenabilă se concentrează pe dezvoltarea unei noi generaţii de reactoare nucleare – reactorul de Generaţie IV, care generează reziduuri mult reduse şi este în acelaşi timp mai sigur şi mai eficient. Acest program necesită o investiţie de aproximativ 7 miliarde de Euro în următorii 10 ani.

 

Prin avizarea favorabilă a propunerii Comisiei, Consiliul de Miniştri al UE permite începerea implementării operaţionale a acestor Iniţiative Industriale Europene (IIE), în care partenerii interesaţi sunt implicaţi pe bază de voluntariat.

 

Din perspectiva ţării noastre, planul SET reprezintă un sprijin pentru stimularea creşterii investiţiilor, publice şi private, în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice, demonstraţiei şi replicării pe piaţa tehnologiilor din planul SET, precum şi pentru orientarea fondurilor publice către tehnologii cu emisii reduse de carbon.           

 

Printre obiectivele avute în vedere de România cu privire la acest plan se regăsesc lansarea cât mai rapidă a tuturor Iniţiativelor Industriale Europene (IIE). Din cele şase Iniţiative Industriale propuse, România este interesată în mod special de “Fisiune şi fuziune nucleară” (partea de cercetare-dezvoltare), “Reţeaua europeană de electricitate”şi “Bio-Energie”.

 

Actualitate

To Top