Fără categorie

Comisia salută votul Parlamentului European în favoarea unor noi reguli pentru investigarea şi prevenirea accidentelor aeriene

Bruxelles, 21 septembrie 2010

Comisia Europeană salută votul de astăzi în favoarea unui nou regulament în domeniul investigării şi prevenirii accidentelor în aviaţia civilă, care deschide calea spre un acord la prima lectură între Parlament şi Consiliu. Noul act legislativ va întări autonomia şi eficacitatea investigaţiilor în domeniul accidentelor aeriene în UE, va promova cooperarea între autoritpţile responsabile cu investigarea accidentelor şi va asigura o mai bună urmărire a recomandărilor privind siguranţa. Pe lângă acestea, noul regulament consolidează în mod semnificativ drepturile victimelor accidentelor aeriene şi ale rudelor acestora.

Vicepreședintele Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a afirmat: „Cu toate că zborul cu avionul este unul dintre cele mai sigure moduri de transport din UE și în pofida eforturilor depuse de autoritățile de reglementare în domeniul aviației și de industria de profil, există totuși riscul unor accidente ce pot provoca suferință…

Bruxelles, 21 septembrie 2010

Comisia Europeană salută votul de astăzi în favoarea unui nou regulament în domeniul investigării şi prevenirii accidentelor în aviaţia civilă, care deschide calea spre un acord la prima lectură între Parlament şi Consiliu. Noul act legislativ va întări autonomia şi eficacitatea investigaţiilor în domeniul accidentelor aeriene în UE, va promova cooperarea între autoritpţile responsabile cu investigarea accidentelor şi va asigura o mai bună urmărire a recomandărilor privind siguranţa. Pe lângă acestea, noul regulament consolidează în mod semnificativ drepturile victimelor accidentelor aeriene şi ale rudelor acestora.

Vicepreședintele Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a afirmat: „Cu toate că zborul cu avionul este unul dintre cele mai sigure moduri de transport din UE și în pofida eforturilor depuse de autoritățile de reglementare în domeniul aviației și de industria de profil, există totuși riscul unor accidente ce pot provoca suferință victimelor și rudelor acestora. Trebuie să fim pregătiți. Eficacitatea și autonomia activităților de investigare a accidentelor din aviația civilă sunt extrem de importante pentru siguranța aviației. Noile reguli ne vor permite să îmbunătățim activitățile de investigare și, cel mai important, să prevenim mai bine accidentele. De asemenea, aceasta va însemna stabilirea de reguli uniforme pentru acordarea de asistență victimelor accidentelor aeriene și rudelor acestora. Parlamentul a ajuns la un acord în mai puțin de un an de la prezentarea propunerii Comisiei. Acum Comisia se așteaptă la o adoptare rapidă a acestui nou act legislativ de către Consiliu”.

Peste zece ani de experiență

Noul regulament se bazează pe actuala Directivă 94/56/CE de stabilire a principiilor fundamentale care reglementează anchetarea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă, adoptată în 1994. Bogata experiență acumulată datorită acestor principii poate fi folosită acum la îmbunătățirea și modernizarea sistemului UE. În prezent, activitățile de investigare a accidentelor aviatice necesită mai multă expertiză de specialitate decât acum zece ani și, în acest sens, este esențial să se îmbunătățească partajarea între statele membre a resurselor de investigare. În acest scop, noul regulament instituie Rețeaua europeană a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile, ca o continuare naturală a actualei cooperări neoficiale dintre organismele de investigare a accidentelor aeriene ale statelor membre. Rețeaua va coordona cooperarea dintre autoritățile naționale, va consilia instituțiile UE cu privire la măsurile de siguranță aeriană și va implementa un program de lucru anual cuprinzând activități precum formarea de investigatori sau elaborarea unui sistem de partajare a resurselor de investigare.

Măsuri concrete pentru îmbunătățirea în continuare a investigării și prevenirii accidentelor aeriene

Majoritatea investigațiilor privind accidentele au ca rezultat recomandarea unor măsuri de siguranță care vizează ameliorarea siguranței aviației și garantarea faptului că nu vor mai avea loc accidente similare. Fiecare dintre aceste recomandări privind siguranța va trebui evaluată de cel căruia i se adresează, care trebuie să trimită un răspuns în termen de 90 de zile. Pe lângă aceasta, se va facilita monitorizarea implementării măsurilor luate în urma recomandărilor.

Acest regulament confirmă încă o dată principiul că unicul obiectiv al investigării unui accident este prevenirea accidentelor viitoare, fără a se atribui vreo vină sau răspundere. În acest scop, regulamentul implementează standarde internaționale privind protecția informațiilor sensibile privind siguranța aeriană. În plus, cu toate că regulamentul nu va afecta prerogativele instanțelor naționale și autorităților judiciare competente ale statelor membre, el va asigura faptul că cei care investighează accidentele au acces imediat la probe și informații ce s-ar putea dovedi relevante pentru ameliorarea siguranței aviației. În fine, regulamentul va impune garantarea de către statele membre a coordonării între investigarea accidentelor și procedurile judiciare.

Acordarea de asistență victimelor accidentelor aeriene și rudelor acestora

Este esențial ca, în afara de investigarea unui accident, să existe măsuri eficace și imediate pentru a ajuta victimele accidentelor aeriene și rudele acestora să facă față unor asemenea traume. Noul regulament va da pasagerilor posibilitatea ca, atunci când rezervă o călătorie cu avionul, să indice persoana care trebuie contactată în caz de urgență. De asemenea, va impune instituirea de către companiile aeriene a unui sistem de întocmire a listei tuturor persoanelor de la bordul unei aeronave implicate într-un accident aerian, în termen de două ore de la notificarea accidentului. În fine, statele membre și companiile aeriene vor trebui să asigure planuri de asistență pentru victimele accidentelor din aviația civilă și pentru rudele acestora.

Context – siguranța aviației în Uniunea Europeană

Noul regulament ține seama de schimbările legislative și instituționale care au avut loc în UE începând din 1994. În special, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA), înființată în 2002, va avea dreptul, în condiții stricte care să asigure absența oricărui conflict de interese, să participe în calitate de consilier tehnic la investigarea accidentelor, pentru a garanta siguranța în ceea ce privește proiectarea aeronavelor.

Sistemul de siguranță a aviației din UE se bazează pe o strânsă colaborare între Comisie, AESA, Eurocontrol, autoritățile aeronautice ale statelor membre, producătorii de aeronave, companiile aeriene și alte întreprinderi din domeniul aviației. Politica de siguranță aeriană a UE a fost consolidată de-a lungul anilor. Printre principalele realizări în acest domeniu se numără adoptarea de reguli de siguranță comune pentru toți operatorii europeni, precum și înființarea AESA și întocmirea unei liste de companii aeriene prezentând deficiențe de siguranță cărora le este interzis să opereze în UE sau ale căror activități de operare sunt restricționate în UE. De asemenea, Comisia conlucrează activ cu Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și cu autoritățile aeronautice din alte țări, în vederea îmbunătățirii siguranței aeriene la nivel mondial.

Mai multe informații cu privire la politica UE în domeniul siguranței aeriene pot fi găsite la adresa:

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/safety_en.htm

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top