Fără categorie

Comisia propune un pachet de măsuri care să stimuleze protecţia consumatorilor şi încrederea acestora în serviciile financiare

În cadrul activităţilor sale care au ca scop crearea unui sistem financiar mai solid şi mai sigur, prevenirea unei viitoare crize şi restabilirea încrederii consumatorilor, Comisia Europeană a propus astăzi modificări ale normelor europene existente, în vederea ameliorării protecţiei deţinătorilor de conturi bancare şi a micilor investitori. Comisia a lansat totodată o consultare publică cu privire la opţiunile posibile pentru ameliorarea protecţiei deţinătorilor de poliţe de asigurare, inclusiv posibilitatea de instituire a unor scheme de garantare a asigurărilor în toate statele membre. Pentru deţinătorii de conturi bancare, măsurile adoptate astăzi înseamnă că, în cazul în care banca lor nu poate rambursa depozitele, aceştia şi-ar recupera mai repede banii (în 7 zile), ar beneficia de un plafon de garantare mai mare (de până la 100 000 EUR) şi de informaţii mai bune cu privire la modul în care sunt protejaţi şi în ce situaţii. Pentru investitorii care folosesc serviciile de investiţ…

În cadrul activităţilor sale care au ca scop crearea unui sistem financiar mai solid şi mai sigur, prevenirea unei viitoare crize şi restabilirea încrederii consumatorilor, Comisia Europeană a propus astăzi modificări ale normelor europene existente, în vederea ameliorării protecţiei deţinătorilor de conturi bancare şi a micilor investitori. Comisia a lansat totodată o consultare publică cu privire la opţiunile posibile pentru ameliorarea protecţiei deţinătorilor de poliţe de asigurare, inclusiv posibilitatea de instituire a unor scheme de garantare a asigurărilor în toate statele membre. Pentru deţinătorii de conturi bancare, măsurile adoptate astăzi înseamnă că, în cazul în care banca lor nu poate rambursa depozitele, aceştia şi-ar recupera mai repede banii (în 7 zile), ar beneficia de un plafon de garantare mai mare (de până la 100 000 EUR) şi de informaţii mai bune cu privire la modul în care sunt protejaţi şi în ce situaţii. Pentru investitorii care folosesc serviciile de investiţii, Comisia propune acordarea mai rapidă a despăgubirilor în cazul în care o firmă de investiţii nu îi restituie activele investitorului din cauza unei fraude, a unei greşeli în administrare sau erori operaţionale, nivelul despăgubirii urmând să crească de la 20 000 EUR la 50 000 EUR. De asemenea, investitorii vor primi informaţii mai bune cu privire la situaţiile când se aplică sistemul de despăgubire şi vor beneficia de o mai bună protecţie împotriva deturnărilor frauduloase în cazul în care activele lor sunt păstrate de o terţă parte – precum în recentul caz Madoff. Propunerile, în deplină concordanţă cu angajamentele luate de UE în cadrul G20, sunt înaintate acum spre analiză Parlamentului European şi Consiliului de Miniştri.

Michel Barnier, Comisarul pentru piaţa internă şi servicii, a declarat: „Adoptarea pachetului propus astăzi marchează cel mai recent efort al Comisiei de a spori transparenţa și responsabilitatea în cadrul sistemului financiar european pentru a preveni şi gestiona viitoarele crize. Consumatorii europeni merită mai mult. Au nevoie de siguranţa că economiile, investiţiile sau poliţele lor de asigurare sunt protejate oriunde în Europa. Pentru ca acest lucru să devină realitate, fac un apel la Parlamentul European şi la Consiliu să adopte rapid pachetul de măsuri propus astăzi.”

Protejarea economiilor dumneavoastră

Recenta criză financiară a ilustrat încă o dată cât de susceptibile sunt băncile la riscul de retrageri masive (bank runs) – atunci când deţinătorii de conturi bancare consideră că economiile lor nu sunt în siguranţă şi încearcă să şi le retragă toţi în acelaşi timp. Începând din 1994, există o directivă (94/19/CE) care asigură faptul că toate statele membre dispun de o plasa de siguranţă pentru deţinătorii de conturi bancare. Dacă o bancă se închide, sistemele naţionale de garantare a depozitelor trebuie să ramburseze depozitele persoanelor care deţin conturi la banca respectivă, până la un anumit plafon de garantare.

Atunci când a izbucnit criza financiară, în 2008, s-au adus unele modificări rapide, în special pentru a creşte plafonul de garantare la 100 000 EUR (în două etape) şi pentru a abandona posibilitatea de coasigurare (adică deţinătorii de conturi bancare nu sunt despăgubiţi integral, ci trebuie să suporte un anumit procent din suma pe care au pierdut-o, chiar dacă suma pierdută ar fi mai scăzută decât plafonul de garantare). Cu toate acestea, întrucât în sistemele existente s-au detectat şi alte deficienţe, Comisia înaintează acum o propunere completă de modificare a directivei din 1994, asigurându-se că s-au tras toate învăţămintele de pe urma crizei.

Elementele-cheie ale propunerii sunt următoarele:

 

  • Un nivel mai mare de garantare: creşterea la 100 000 EUR până la sfârșitul acestui an este confirmată. Aceasta înseamnă că 95% din toți deţinătorii de conturi bancare din UE îşi vor recupera toate economiile în cazul în care banca lor nu poate rambursa depozitele. Garantarea include acum şi companiile mici, medii şi mari, precum şi toate monedele. Sunt excluse toate depozitele instituţiilor financiare şi ale autorităţilor publice, produsele de investiţii structurate şi certificatele de creanţă.

 

  • Rambursări mai rapide: deţinătorii de conturi bancare vor fi rambursaţi în termen de şapte zile. Acesta va reprezenta o ameliorare importantă, dat fiind că în prezent mulţi deţinători de conturi au de aşteptat săptămâni sau chiar luni pentru a-şi primi înapoi banii. Pentru a facilita rambursarea într-un termen atât de scurt, administratorii sistemelor de garantare a depozitelor vor trebui să fie informaţi de timpuriu în legătură cu existenţa unor probleme la bănci de către autorităţile de supraveghere. Băncile vor trebui să specifice în registrele lor contabile dacă depozitele sunt protejate sau nu.

 

  • Mai puţină birocraţie: de exemplu, dacă trăiţi în Portugalia şi aveţi contul bancar la o bancă cu sediul central în Suedia care nu mai poate rambursa depozitele, sistemul portughez v-ar rambursa din proprie iniţiativă şi v-ar servi ca punct de contact. Sistemul suedez i-ar rambursa apoi suma sistemului portughez. Aceasta ar reprezenta o ameliorare majoră faţă de situaţia actuală, când toată corespondența trebuie purtată prin intermediul sistemului din ţara în care se află sediul central al băncii. Noua abordare înseamnă mai puțină birocraţie şi rambursări mai rapide.

 

  • O mai bună informare: deţinătorii de conturi bancare vor fi mai bine informaţi cu privire la plafonul de garantare şi la funcţionarea sistemului de care aparţin, printr-un nou model standard, uşor de înţeles, precum şi prin informaţii incluse în extrasele lor de cont.

 

  • Finanţare responsabilă pe termen lung: s-au exprimat îngrijorări cu privire la faptul că sistemele existente de garantare a depozitelor nu sunt bine finanţate. Propunerile înaintate astăzi vor asigura o mai bună finanţare a acestora, urmând o abordare cu patru etape. În primul rând, printr-o bună finanţare ex-ante se creează o rezervă bună. În al doilea rând, dacă este necesar, aceasta poate fi suplimentată prin contribuţii suplimentare ex-post. În al treilea rând, dacă încă nu este suficient, sistemele pot împrumuta o sumă limitată de la alte sisteme („împrumut reciproc”). În al patrulea rând, ca soluţie de ultimă instanţă, ar trebui să se facă şi alte aranjamente de finanţare, în caz de situaţii neprevăzute. Aşa cum se întâmplă şi în prezent, contribuţiile vor fi suportate de bănci. Cu toate acestea, vor fi calculate într-un mod mai echitabil, deoarece vor fi ajustate în funcţie de riscurile prezentate de fiecare bancă în parte.

 

Europenii nu doar vor beneficia de o mai bună protecţie a economiilor lor, ci pot alege acum cel mai bun produs de economisire din orice ţară UE, fără a-şi face griji că există diferenţe în ceea ce priveşte protecţia. Băncile vor beneficia de pe urma propunerii deoarece pot oferi produse competitive pe întreg teritoriul UE, fără a fi stânjenite de asemenea diferenţe. Contribuabilii beneficiază şi ei de pe urma mai bunei finanţări a sistemelor, întrucât intervenţia statului devine mult mai puţin probabilă.

Majoritatea îmbunătăţirilor ar putea intra deja în vigoare în 2012 și 2013 şi s-ar aplica în toate statele membre ale UE, precum şi în Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, odată incluse în Acordul privind Spaţiul Economic European.

A se vedea, de asemenea, MEMO/10/318

Protejarea investiţiilor dumneavoastră

Începând din 1997, Directiva privind sistemele de compensare pentru investitori (97/9/CE) a asigurat protecţia investitorilor care folosesc servicii de investiţii în Europa, prevăzând acordarea de despăgubiri în cazurile în care o firmă de investiţii nu poate restitui activele care aparţin unui investitor. Această situaţie ar putea apărea, de exemplu, în caz de fraudă sau neglijenţă în cadrul unei firme sau în cazul în care există erori sau probleme în sistemele firmei. Prevederile respective nu reprezintă o protecţie împotriva riscurilor de investiţii ca atare. În prezent, în cele 27 de state membre ale UE există 39 de sisteme de compensare a investitorilor.

În ultimii ani, Comisia a primit numeroase plângeri cu privire la aplicarea directivei în unele state membre. Aceste plângeri se refereau la aspecte precum insuficiența fondurilor sistemelor pentru a putea onora cererile de despăgubire sau întârzieri mari în plata despăgubirilor.

Propunerea de astăzi are ca scop asigurarea faptului că regulile privind protectia investitorilor sunt mai eficiente, că există conditii egale în ceea ce priveste tipurile de instrumente financiare protejate si că există fonduri adecvate si măsurile necesare pentru a se asigura despăgubirea investitorilor.

Elementele-cheie ale propunerii sunt următoarele:

 

  • Un nivel mai mare de protecţie: nivelul minim actual al despăgubirilor pentru investitori este de 20 000 EUR. Conform propunerii Comisiei, acesta va fi majorat la 50 000 EUR per investitor.

 

  • Rambursări mai rapide: în temeiul legislaţiei actuale, poate dura uneori câţiva ani până când investitorii primesc vreo despăgubire. Acest lucru urmează să se schimbe odată cu adoptarea propunerii Comisiei, care prevede că investitorii vor primi despăgubirile cel târziu la 9 luni de la data la care firma nu şi-a mai putut onora obligaţiile. Un asemenea termen este totuşi necesar pentru a permite autorităţilor competente să investigheze cazul şi să stabilească poziţia fiecărui investitor în parte.

 

  • O mai bună informare: investitorii vor primi informaţii mai clare şi mai elaborate privind măsura în care sunt protejate activele lor. De exemplu: riscul de investiţii – când o investiţie îşi pierde valoarea din cauza scăderii pieţei valorilor mobiliare sau a falimentului unui emitent – nu este acoperit în temeiul directivei.

 

  • Finanţare responsabilă pe termen lung: începând din 1997, au existat o serie de cazuri în statele membre în care sistemele nu au avut fonduri adecvate pentru a despăgubi investitorii pentru activele pierdute. Conform propunerii Comisiei, va fi introdus un nivel-ţintă minim pentru fonduri, care va trebui să fie integral prefinanţat. Dacă este necesar, sistemele pot împrumuta o sumă limitată de la alte sisteme şi pot recurge la alte posibilităţi de finanţare ca ultimă soluţie („împrumut reciproc”). Contribuţiile urmează să fie suportate de firmele de investiţii.

 

  • O protecţie mai largă: în prezent, investitorii nu sunt neapărat protejaţi dacă firma de investiţii utilizează un custode terţ căruia îi încredinţează activele clientului, iar acesta nu-şi mai poate onora obligaţiile şi nu restituie activele investite. În mod similar, deţinătorii de unităţi ale fondurilor de investiţii pot suferi pierderi dacă survine o incapacitate a unui depozitar sau subcustode al fondului de a-şi respecta obligaţiile. Cazul Madoff, din 2008, care a implicat o fraudă în investiţii, reprezintă un exemplu recent. Comisia propune acum ca şi aceste situaţii să fie acoperite.

 

Majoritatea îmbunătăţirilor ar putea intra deja în vigoare până la sfârşitul lui 2012 și s-ar aplica tuturor statelor membre ale UE, precum şi Norvegiei, Islandei şi Liechtenstein, odată incluse în Acordul privind Spaţiul Economic European.

A se vedea, de asemenea, MEMO/10/319

O mai bună protecţie pentru deţinătorii de poliţe de asigurare

Schemele de garantare a asigurărilor oferă protecţie de ultimă instanţă pentru consumatori atunci când asigurătorii nu-şi pot îndeplini angajamentele asumate prin contract, protejând împotriva riscului ca cererile de despăgubire să nu fie onorate în cazul încetării activităţii unei companii de asigurare.

Schemele de garantare a asigurărilor pot oferi protecţie prin acordarea de despăgubiri consumatorilor sau prin asigurarea continuării contractului lor de asigurare, de exemplu, facilitând transferul poliţelor către un asigurător solvabil sau chiar către schema de garantare însăşi. Spre deosebire de sectorul bancar şi de cel al valorilor mobiliare, în prezent nu există legislaţie europeană privind schemele de garantare în sectorul asigurărilor. În prezent, 12 state membre operează una sau mai multe scheme de garantare a asigurărilor care protejează poliţe de asigurare de viaţă şi/sau de asigurare generală. Acestea nu numai că variază din perspectiva protecţiei şi eligibilităţii, ci şi, de exemplu, în privinţa momentului când urmează să intervină sau a modului în care sunt finanţate.

În Cartea albă adoptată astăzi, Comisia stabileşte diferite opţiuni pentru a asigura un nivel echitabil şi cuprinzător de protecţie a consumatorilor în UE, precum şi pentru a proteja împotriva necesităţii ca, în cazul în care o companie de asigurare nu poate onora poliţele, contribuabilii să suporte pierderile. În special, ea propune introducerea unei directive pentru a se asigura că în toate statele membre există scheme de garantare a asigurărilor, care respectă un set minim de cerinţe. Cartea albă privind schemele de garantare a asigurărilor este disponibilă pentru consultare şi toate părţile interesate sunt invitate să îşi prezinte comentariile şi alte contribuţii până la data de 30 noiembrie 2010.

A se vedea, de asemenea, MEMO/10/320

Informaţii suplimentare:

Sistemele de garantare a depozitelor – click aici

Sistemele de compensare a investitorilor – click aici

Schemele de garantare a asigurărilor – click aici

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top