Fără categorie

Comisia prezintă o sinteză a sistemelor UE de asigurare a schimbului de informaţii şi stabileşte principiile de bază pentru utilizarea şi evaluarea acestora

Comisia Europeană prezintă astăzi o sinteză a instrumentelor UE existente care reglementează colectarea, stocarea sau schimbul de date cu caracter personal în scopul aplicării legii sau al gestionării migraţiei. Comunicarea clarifică obiectivele principale ale acestor instrumente, structura acestora, tipurile de date cu caracter personal la care se referă, lista autorităţilor care au acces la astfel de date şi dispoziţiile care reglementează protecţia şi păstrarea datelor.

Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne, a declarat: „Cetăţenii au dreptul să fie informaţi cu privire la datele lor cu caracter personal care sunt păstrate sau care fac obiectul unor schimburi de informaţii. Prin urmare, una dintre primele acţiuni pe care le-am întreprins în calitate de comisar pentru afaceri interne a fost să solicit această prezentare generală, la cererea Parlamentului European. Mă bucur că pot prezenta astăzi această sinteză, însoţită de o serie de principii de bază privind mo…

Comisia Europeană prezintă astăzi o sinteză a instrumentelor UE existente care reglementează colectarea, stocarea sau schimbul de date cu caracter personal în scopul aplicării legii sau al gestionării migraţiei. Comunicarea clarifică obiectivele principale ale acestor instrumente, structura acestora, tipurile de date cu caracter personal la care se referă, lista autorităţilor care au acces la astfel de date şi dispoziţiile care reglementează protecţia şi păstrarea datelor.

Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne, a declarat: „Cetăţenii au dreptul să fie informaţi cu privire la datele lor cu caracter personal care sunt păstrate sau care fac obiectul unor schimburi de informaţii. Prin urmare, una dintre primele acţiuni pe care le-am întreprins în calitate de comisar pentru afaceri interne a fost să solicit această prezentare generală, la cererea Parlamentului European. Mă bucur că pot prezenta astăzi această sinteză, însoţită de o serie de principii de bază privind modul în care ar trebui să dezvoltăm o politică în acest domeniu. Aceasta ne va ajuta să reţinem o imagine generală atunci când vom revizui instrumentele existente şi să ne adaptăm la schimbările survenite de-a lungul timpului.”

Gestionarea informaţiei este un element central al funcţionării spațiului Schengen şi a pieţei interne. Sunt necesare instrumente adecvate pentru a permite dezvoltarea politicii în materie de vize și de azil, precum şi prevenirea atacurilor teroriste şi a altor forme de infracţiuni grave.

La nivelul UE, s-au luat deja mai multe măsuri, iar altele sunt în curs de aplicare sau de concepere în vederea reglementării colectării, a stocării şi a schimburilor transfrontaliere de informaţii cu caracter personal.

Comisia prezintă astăzi, pentru prima oară, o sinteză clară, cuprinzătoare şi transparentă privind aceste instrumente, stabilind totodată principiile fundamentale pe care ar trebui să se bazeze instrumentele de gestionare a informaţiilor în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Aceste principii vor orienta eventuala dezvoltare viitoare a instrumentelor de colectare, stocare sau efectuare a schimburilor de date.

Principiile vizează domenii precum drepturile fundamentale, proporţionalitatea şi gestionarea adecvată a riscurilor, precum şi repartizarea clară a responsabilităților, eficiența din punct de vedere al costurilor şi clauzele de revizuire. Protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, consacrată în Carta drepturilor fundamentale a UE, în special a dreptului la viața privată şi la protecţia datelor cu caracter personal, va fi în centrul preocupărilor Comisiei în contextul elaborării de noi propuneri care implică prelucrarea datelor cu caracter personal. În toate propunerile viitoare de politică, Comisia va evalua impactul prevăzut al inițiativei asupra drepturilor individuale și va analiza caracterul necesar şi proporţional al acesteia. Respectarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal va face, în toate cazurile, obiectul controlului de către o autoritate independentă la nivel naţional sau la nivelul UE.

Comisia va evalua fiecare instrument prezentat în comunicarea de astăzi, în conformitate cu obligaţiile de raportare prevăzute pentru fiecare instrument. Această evaluare ar trebui să ofere o imagine fiabilă a modului în care instrumentele individuale sunt integrate în contextul mai larg al securităţii interne și al gestionării migrației. Viitoarele propuneri vor include, dacă este cazul, obligaţia de a prezenta un raport anual, revizuiri periodice și ad-hoc, precum și o clauză privind încetarea efectelor juridice. Instrumentele existente vor fi menținute numai în măsura în care continuă să servească scopului legitim pentru care au fost concepute.

Pentru informaţii suplimentare

Pagina principală a dnei Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne, poate fi accesată aici.

MEMO/10/349

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top