Fără categorie

Comisia instituie sistemul de certificare a biocarburanților durabili

Comisia a decis să încurajeze industria, guvernele și ONG-urile să elaboreze sisteme de certificare pentru toate tipurile de biocarburanți, inclusiv pentru cei importați în UE. Comisia a stabilit, de asemenea, caracteristicile pe care trebuie să le aibă aceste sisteme pentru a beneficia de recunoașterea sa. Astfel se va contribui la implementarea cerințelor UE conform cărora biocarburanții trebuie să asigure reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră și nu trebuie să provină din păduri, zone umede sau arii naturale protejate. Regulile pentru sistemele de certificare reprezintă o parte a unui set de linii directoare care explică modul în care trebuie implementată Directiva privind energia din surse regenerabile, care intră în vigoare în decembrie 2010.

Comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a afirmat: „În anii următori, biocarburanții vor reprezenta alternativa la benzina și motorina utilizate în transport, care produc mai mult de 20% din emisiile …

Comisia a decis să încurajeze industria, guvernele și ONG-urile să elaboreze sisteme de certificare pentru toate tipurile de biocarburanți, inclusiv pentru cei importați în UE. Comisia a stabilit, de asemenea, caracteristicile pe care trebuie să le aibă aceste sisteme pentru a beneficia de recunoașterea sa. Astfel se va contribui la implementarea cerințelor UE conform cărora biocarburanții trebuie să asigure reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră și nu trebuie să provină din păduri, zone umede sau arii naturale protejate. Regulile pentru sistemele de certificare reprezintă o parte a unui set de linii directoare care explică modul în care trebuie implementată Directiva privind energia din surse regenerabile, care intră în vigoare în decembrie 2010.

Comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a afirmat: „În anii următori, biocarburanții vor reprezenta alternativa la benzina și motorina utilizate în transport, care produc mai mult de 20% din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că biocarburanții folosiți sunt și durabili. Sistemul nostru de certificare este cel mai stringent din lume și cu ajutorul său se poate garanta că biocarburanții noștri îndeplinesc cele mai ridicate standarde. El va avea efecte pozitive și asupra altor regiuni, deoarece are ca obiect și biocarburanții importați.

Pachetul adoptat astăzi constă în două comunicări și o decizie care au rolul de a ajuta companiile și statele membre la implementarea Directivei privind energia din surse regenerabile. Textele se axează în special pe criteriile de durabilitate a biocarburanților și pe demersurile care urmează să fie întreprinse pentru a asigura utilizarea exclusivă a biocarburanților durabili.

  • Certificarea biocarburanților durabili: Comisia încurajează industria, guvernele și ONG-urile să instituie „sisteme voluntare” de certificare a durabilității și explică standardele pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de recunoașterea UE. Unul dintre criteriile esențiale este ca activitatea de certificare să fie desfășurată de auditori independenți, care să verifice întreg lanțul de producție, de la fermier la unitatea de producție și, prin intermediul traderului, la furnizorul care aduce benzina sau motorina la stațiile de alimentare. Comunicarea stabilește standardele de fiabilitate și de imunitate la fraudă.
  • Protejarea naturii virgine: Comunicarea explică faptul că biocarburanții nu trebuie obținuți din materii prime provenind din păduri tropicale, din zone recent despădurite, din turbării drenate, din zone umede sau din arii cu un grad ridicat de biodiversitate. De asemenea, comunicarea clarifică faptul că transformarea unei păduri într-o pădure de palmieri de ulei ar însemna o încălcare a cerințelor de durabilitate.
  • Promovarea exclusivă a biocarburanților care determină reduceri mari ale emisiilor de gaze cu efect de seră: Comunicarea reiterează necesitatea ca statele membre să îndeplinească obiective obligatorii la nivel național pentru energia din surse regenerabile și că numai biocarburanții care determină reduceri mari ale emisiilor de gaze cu efect de seră contează pentru obiectivele naționale, explicând în același timp și metoda de calcul aplicabilă. Biocarburanții trebuie să determine o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puțin 35% față de combustibilii fosili, care să crească la 50% în 2017 și la 60% (în cazul biocarburanților produși în instalații noi în 2018).

 

Context:

Directiva privind energia din surse regenerabile din 2009 stabilește un obiectiv global pentru UE de 20% energie din surse regenerabile ca pondere din consumul total de energie până în 2020, traduse în obiective naționale cu caracter obligatoriu pentru statele membre. Fiecare stat membru trebuie să atingă obiective individuale naționale în ceea ce privește ponderea globală a energiei din surse regenerabile. În plus, în sectorul transporturilor, toate statele membre trebuie să atingă același obiectiv de 10% energie din surse regenerabile.

Printre sursele regenerabile de energie se numără biomasa, vântul, energia solară, hidroenergia și biocarburanții. Numai biocarburanții care îndeplinesc cerințele de durabilitate ale UE sunt contabilizați pentru realizarea obiectivelor din Directivă.

Următoarele trei documente:

  • Comunicarea cu privire la sistemele voluntare și valorile implicite din cadrul sistemului de durabilitate al UE pentru biocarburanți și biolichide:
  • Comunicarea privind implementarea practică a sistemului de durabilitate al UE pentru biocarburanți și biolichide și privind regulile de contabilizare aplicabile biocarburanților și
  • Decizia privind normele pentru calculul stocurilor de carbon din sol se găseste pe site-ul web click aici

 

Directiva 2009/28/CE din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile poate fi accesata aici

Obiective naționale individuale pentru energia din surse regenerabile: Anexa I, Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile – click aici

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top