Fără categorie

Comisia Europeană adoptă o strategie care să asigure respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Bruxelles, 19 octombrie 2010

Comisia Europeană a adoptat astăzi o strategie care să asigure punerea efectivă în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care este obligatorie din punct de vedere juridic odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Comisia va verifica dacă toate actele legislative ale UE respectă carta, în fiecare etapă a procesului legislativ – de la activitatea inițială de pregătire, efectuată în cadrul Comisiei, până la adoptarea proiectelor de acte legislative de către Parlamentul European și Consiliu și, ulterior, în aplicarea acestora de către statele membre ale UE. Comisia va furniza cetățenilor informații privind situațiile în care aceasta poate interveni în chestiuni legate de drepturile fundamentale și va publica un raport anual privind aplicarea dispozițiilor cartei, pentru monitorizarea progresele realizate. Prin aceasta, Comisia răspunde apelurilor Parlamentului European.

„Carta reprezintă o reflectare a va…

Bruxelles, 19 octombrie 2010

Comisia Europeană a adoptat astăzi o strategie care să asigure punerea efectivă în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care este obligatorie din punct de vedere juridic odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Comisia va verifica dacă toate actele legislative ale UE respectă carta, în fiecare etapă a procesului legislativ – de la activitatea inițială de pregătire, efectuată în cadrul Comisiei, până la adoptarea proiectelor de acte legislative de către Parlamentul European și Consiliu și, ulterior, în aplicarea acestora de către statele membre ale UE. Comisia va furniza cetățenilor informații privind situațiile în care aceasta poate interveni în chestiuni legate de drepturile fundamentale și va publica un raport anual privind aplicarea dispozițiilor cartei, pentru monitorizarea progresele realizate. Prin aceasta, Comisia răspunde apelurilor Parlamentului European.

„Carta reprezintă o reflectare a valorilor noastre comune și a tradițiilor noastre constituționale”, a declarat Viviane Reding, comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Carta trebuie să circumscrie toate politicile UE. Comisia Europeană, și cu precădere departamentul justiție al acesteia, va fi foarte vigilentă în a se asigura că dispozițiile cartei sunt respectate în toate propunerile legislative ale UE, în toate modificările introduse de Consiliu și de Parlamentul European, precum și de către statele membre atunci când pun în aplicare legislația UE. Strategia adoptată de Comisie astăzi reprezintă un pas important în crearea unei culturi europene a drepturilor fundamentale.”

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (1 decembrie 2009), Carta drepturilor fundamentale a UE a devenit obligatorie din punct de vedere juridic pentru instituțiile UE și pentru statele membre atunci când acestea pun în aplicare dreptul UE. Carta consacră toate drepturile din Convenția europeană a drepturilor omului, precum și alte drepturi și principii care decurg din tradițiile constituționale comune ale statelor membre ale UE, jurisprudența Curții Europene de Justiție și alte instrumente internaționale. Este o codificare foarte modernă și include drepturi fundamentale de a treia generație, precum protecția datelor, garanții în ceea ce privește bioetica și administrația transparentă.

În cadrul strategiei, Comisia explică măsurile pe care le poate lua pentru ca bilanțul UE în ceea ce privește drepturile fundamentale să fie exemplar și pentru o mai bună cunoaștere de către public a protecției drepturilor fundamentale în Europa prin:

1. Garantarea unei respectări ireproșabile a drepturilor fundamentale în UE

  • Toate propunerile de legislație UE trebuie să respecte dispozițiile cartei. Comisia va intensifica, prin urmare, evaluările impactului în ceea ce privește drepturile fundamentale pentru noile propuneri legislative. Pe baza unei „liste de verificare” a drepturilor fundamentale, serviciile Comisiei vor identifica drepturile fundamentale care ar putea fi afectate de o propunere și vor evalua sistematic impactul fiecărei opțiuni de politică avute în vedere asupra acestor drepturi.
  • Pe parcursul procesului legislativ, inclusiv compromisul final între Parlamentul European și Consiliu, Comisia va colabora cu colegislatorii pentru a se asigura că legea UE respectivă este în conformitate cu dispozițiile cartei. Comisia va lansa un dialog interinstituțional pentru a determina metodele de abordare a modificărilor care ridică probleme de compatibilitate cu drepturile fundamentale.
  • Statele membre UE sunt deja obligate prin drepturile fundamentale garantate în temeiul constituțiilor lor naționale. Cu toate acestea, atunci când pun în aplicare dreptul european, trebuie să respecte, de asemenea, drepturile fundamentale. Comisia va folosi toate instrumentele disponibile, inclusiv procedura de sancționare a nerespectării obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru, dacă este cazul, pentru a asigura respectarea dispozițiilor cartei în punerea în aplicare a dreptului UE.

 

2. O mai bună informare a cetățenilor

  • Cetățenii ar trebui să știe cui trebuie să solicite asistență în cazurile de violare a drepturilor fundamentale. Aceștia vor avea acces la informații privind căile de atac în toate statele membre prin intermediul noului portal e-Justice portal al Comisiei, din 2011.
  • Comisia va oferi explicații cu privire la cazurile în care poate sau nu poate interveni în cazurile de plângeri privind drepturile fundamentale, atunci când acestea nu intră în sfera de competență a UE. Carta nu stabilește o competență generală pentru Comisie de a interveni în domeniul drepturilor fundamentale. Aceasta poate interveni doar dacă este vorba de dreptul UE (de exemplu, atunci când se adoptă legislație UE sau când o măsură națională aplică o lege UE într­un mod incompatibil cu dispozițiile cartei). Statele membre au propriul lor sistem de asigurare a protecției drepturilor fundamentale prin constituțiile naționale și prin activitatea instanțelor; carta nu le înlocuiește. Prin urmare, asigurarea respectării drepturilor fundamentale revine în primul rând instanțelor naționale.

 

3. Monitorizarea progreselor

  • Comisia va publica un raport anual cu privire la aplicarea cartei. Raportul va monitoriza progresele în domeniile în care UE deține competența de a acționa: va indica modul în care s-a ținut seama de cartă în cazuri concrete (cum ar fi atunci când se propune o legislație nouă). Aceasta va oferi oportunitatea unui schimb anual de opinii cu Parlamentul European și Consiliul și va acționa ca un mijloc de îmbunătățire a informaților destinate publicului.

 

Context

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost inițial proclamată cu solemnitate de președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei la Consiliul European de la Nisa din 7 decembrie 2000. La acel moment, aceasta nu avea efecte juridice obligatorii. Articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat de Tratatul de la Lisabona, prevede obligativitatea, din punct de vedere juridic, a cartei precum și faptul că aceasta are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor; acesta înseamnă, în special, că legislația UE care încalcă drepturile fundamentale garantate de cartă ar putea fi anulată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Tratatul stipulează, totodată, că dispozițiile cartei nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate. Articolul 51 din cartă prevede că „Dispozițiile prezentei carte se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii.”

Pentru prima dată, membrii Colegiului Comisarilor s-au angajat printr-o declarație solemnă să respecte carta, precum și tratatele, în luna mai a acestui an (IP/10/487).

Pentru informații suplimentare

Comunicatul de astăzi este disponibil la sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

SURSA: COMISIA EUROPEANĂ

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top