Fără categorie

Cinci ani de politică europeană de vecinătate: creșterea schimburilor comerciale, a ajutoarelor și a contactelor interpersonale

Din rapoartele anuale privind politica europeană de vecinătate rezultă încă o dată beneficiile evidente pe care Uniunea Europeană le aduce vecinilor săi. Timp de cinci ani, Uniunea Europeană a produs o creștere a schimburilor comerciale, a ajutoarelor și a contactelor interpersonale, precum și aprofundarea relațiilor de cooperare dintre UE și vecinii acesteia pe toată linia reformelor lor economice, politice și sectoriale. Parteneriatul nostru s-a dezvoltat semnificativ în domenii precum transporturile, energia, mediul și schimbările climatice, cercetarea, sănătatea și educația. Acesta a fost susținut de o creștere cu 32% a cadrului financiar actual, care va ajunge la peste 2 miliarde EUR anual în 2013.

„Politica europeană de vecinătate este o reușită, exemplele de realizări concrete, pe teren, fiind multiple”, a declarat Catherine Ashton, vicepreședinta Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. „Însă putem și trebuie să facem m…

Din rapoartele anuale privind politica europeană de vecinătate rezultă încă o dată beneficiile evidente pe care Uniunea Europeană le aduce vecinilor săi. Timp de cinci ani, Uniunea Europeană a produs o creștere a schimburilor comerciale, a ajutoarelor și a contactelor interpersonale, precum și aprofundarea relațiilor de cooperare dintre UE și vecinii acesteia pe toată linia reformelor lor economice, politice și sectoriale. Parteneriatul nostru s-a dezvoltat semnificativ în domenii precum transporturile, energia, mediul și schimbările climatice, cercetarea, sănătatea și educația. Acesta a fost susținut de o creștere cu 32% a cadrului financiar actual, care va ajunge la peste 2 miliarde EUR anual în 2013.

„Politica europeană de vecinătate este o reușită, exemplele de realizări concrete, pe teren, fiind multiple”, a declarat Catherine Ashton, vicepreședinta Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. „Însă putem și trebuie să facem mai mult pentru ca această parte a lumii, zona în care trăim, să fie mai sigură, mai stabilă și mai prosperă. Într-o lume globalizată, noi, țările europene și mediteraneene, trebuie să ne ajutăm reciproc pentru a face față crizei economice. Trebuie să conlucrăm pentru a face față noilor amenințări și provocări ale vremurilor noastre, cum ar fi terorismul internațional, traficul de persoane și criminalitatea organizată transfrontalieră. Trebuie să cooperăm pentru soluționarea diferendelor și a conflictelor care mai frânează încă dezvoltarea unor zone din regiunea în care trăim și îi împiedică pe mulți oameni obișnuiți să beneficieze de avantajele globalizării. Dorim ca vecinii noștri să se alăture eforturilor noastre de a aduce pace și securitate altor regiuni din lume care sunt mai puțin norocoase decât noi. Având în vedere că Uniunea se întemeiază pe valori comune, dorim ca vecinii noștri să beneficieze de stabilitatea și prosperitatea care sunt un corolar al societății deschise și democratice și al statului de drept. Această agendă ambițioasă reprezintă pentru mine o prioritate-cheie pe măsură ce accelerăm punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona și instituirea Serviciului de Acțiune Externă. Prietenii noștri din zona noastră de vecinătate europeană și mediteraneană vor fi printre primii beneficiari ai unei politici externe europene mai active, mai coerente și mai eficiente.”

Štefan Füle, comisarul pentru Extindere și Politică europeană de vecinătate a adăugat: „Consolidarea în continuare a PEV nu este altceva decât o investiție în stabilitatea și prosperitatea UE – și acest lucru trebuie să se reflecte în oferta pe care o facem partenerilor noștri. PEV este formă de cooperare în care toate părțile au de câștigat: cu cât ambițiile partenerilor noștri în domeniul reformelor sunt mai mari, cu atât mai puternic este răspunsul nostru. Reformele economice au înregistrat progrese remarcabile în zona noastră de vecinătate, atât în est, cât și în sud. În ceea ce privește viitorul, este esențial să accelerăm reformele democratice și politice, domeniu în care progresele au fost reale, însă, în general, mai lente.

Realizările Politicii europene de vecinătate în perioada 2004-2009

În 2004 erau încheiate acorduri de asociere bilaterale cu majoritatea partenerilor din sud la Politica europeană de vecinătate, în prezent fiind în derulare acțiuni de intensificare a relațiilor cu partenerii cei mai avansați (de exemplu, statutul de „avansat” a fost introdus pentru Maroc încă din 2008). În est, în conformitate cu obiectivele Parteneriatului estic, acordurile actuale de parteneriat și cooperare sunt înlocuite cu acorduri de asociere mult mai cuprinzătoare.

Un alt obiectiv al PEV este de a îmbunătăți guvernanța. Recentele alegeri prezidențiale din Ucraina, al doilea tur al alegerilor parlamentare din Moldova, precum și ameliorarea calității alegerilor în Maroc sau în Liban pun în evidență unele progrese din punct de vedere al procesului democratic. În ceea ce privește libertatea de asociere, pedeapsa cu moartea, libertatea presei, drepturile minorităților, precum și alte drepturi ale omului și libertățile fundamentale, s-au înregistrat ameliorări în câteva țări partenere la PEV, însă, în general, progresele nu au fost la înălțimea aspirațiilor exprimate în comun atât în cadrul PEV, cât și în planurile de acțiune. Sunt încă multe de făcut în ceea ce privește reforma judiciară și reforma administrației publice, precum și combaterea efectivă a corupției.

În ceea ce privește mobilitatea, în anul 2008 au fost eliberate peste 2 milioane de vize Schengen UE în zona noastră de vecinătate. Au fost încheiate acorduri cu Ucraina și Moldova privind facilitarea eliberării vizelor și readmisia, iar cu Georgia au fost încheiate negocierile. În vederea promovării migrației legale, au fost încheiate parteneriate de mobilitate cu Moldova și Georgia. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut pentru valorificarea întregului potențial al PEV, inclusiv stabilirea foilor de parcurs cu Ucraina și Moldova în vederea instituirii unui regim fără vize pentru șederi de scurtă durată.

Comerțul UE cu țările din regiunea care intră sub incidența PEV a crescut în perioada 2004-2008, exporturile UE înregistrând o creștere de 63%, iar importurile de 91% (cu o oarecare încetinire în 2009, din cauza crizei economice globale). UE este pregătită să negocieze zone de liber schimb consolidate și globale cu toți vecinii săi, de îndată ce aceștia sunt pregătiți și își manifestă interesul. De asemenea, au fost luate alte măsuri pentru o integrare economică consolidată, inclusiv negocierea unor acorduri sectoriale în domenii precum produsele agricole și pescărești sau spațiul aerian comun.

Cooperarea în domeniul energetic a fost consolidată prin încheierea cu Azerbaidjan, Belarus, Ucraina, Egipt, Iordania și Maroc a Memorandumurilor de înțelegere sau a declarațiilor comune. În 2009, Ucraina și Moldova au fost admise, sub rezerva anumitor condiții, pentru aderarea la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, iar Georgia a dobândit statutul de observator.

În 2007-2013, UE furnizează aproximativ 12 miliarde EUR pentru punerea în aplicare a Politicii europene de vecinătate. În plus, Facilitatea de investiții pentru vecinătate, susținută de bugetul UE și de bugetul statelor membre, oferă ajutor nerambursabil pentru atragerea de credite (peste 4,7 miliarde EUR în 20007-2009) pentru investiții concrete în transporturi, mediu, energie, sectorul privat și cel social.

Context

Politica europeană de vecinătate vizează creșterea stabilității comune, a prosperității și securității. Pe baza unui plan de acțiune comun, UE susține țările partenere pentru ca acestea să-și pună în aplicare reformele menite să le amelioreze standardele în materie de democrație și drepturile omului, să-și sporească accesul la piața unică a UE, să-și amelioreze mediul și să accelereze cooperarea cu UE în chestiuni cum ar fi schimbările climatice, energia, transporturile și migrația.

Astăzi, Comisia a publicat „Pachetul PEV” anual, care cuprinde:o comunicare în care sunt prezentate realizările din acest domeniu de politică de la lansarea acesteia în 2004, 12 rapoarte privind progresele înregistrate în 2009 de către cele 12 țări care au convenit cu UE planuri de acțiune în domeniul PEV, precum și un raport privind progresele sectoriale.

Documentele puse la dispoziție includ:

  • Comunicarea „Rezultatele politicii europene de vecinătate” (Bruxelles, 12 mai 2010)
  • Rapoarte individuale de țară pentru 2009 privind Armenia, Azerbaidjan, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Republica Moldova, Maroc, Teritoriile Palestiniene Ocupate,Tunisia și Ucraina
  • Raport sectorial: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_ro.htm

 

Pentru informații suplimentare privind PEV: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top