Fără categorie

Cauza C – 263/10, Nisipeanu – Taxa pe poluare

La data de 07 iulie 2011, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Curtea) s-a pronunţat în Cauza C-263/10 asupra interpretării art. 110 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) pornind de la mai multe întrebări adresate Curţii de Tribunalul Gorj sesizat cu o cerere de restituire a taxei pe poluare în care reclamantul a invocat că taxa în cauză este incompatibilă cu articolul 110 TFUE.

 

Prin această hotărâre, Curtea a reluat considerentele expuse în hotărârea în cauza C-402/09 Tatu, considerând că modificările succesive aduse OUG nr. 50/2008 prin OUG nr. 208/2008, OUG nr. 218/20083, OUG nr. 7/2009 şi OUG nr. 117/2009 menţin un regim de impozitare care descurajează înmatricularea în România a unor autovehicule de ocazie cumpărate din alte state membre şi care se caracterizează printr-o uzură şi o vechime importante, în timp ce vehiculele  similare puse în vânzare pe piaţa naţională a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel grevate de o astfel de sarcină fis…

La data de 07 iulie 2011, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Curtea) s-a pronunţat în Cauza C-263/10 asupra interpretării art. 110 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) pornind de la mai multe întrebări adresate Curţii de Tribunalul Gorj sesizat cu o cerere de restituire a taxei pe poluare în care reclamantul a invocat că taxa în cauză este incompatibilă cu articolul 110 TFUE.

 

Prin această hotărâre, Curtea a reluat considerentele expuse în hotărârea în cauza C-402/09 Tatu, considerând că modificările succesive aduse OUG nr. 50/2008 prin OUG nr. 208/2008, OUG nr. 218/20083, OUG nr. 7/2009 şi OUG nr. 117/2009 menţin un regim de impozitare care descurajează înmatricularea în România a unor autovehicule de ocazie cumpărate din alte state membre şi care se caracterizează printr-o uzură şi o vechime importante, în timp ce vehiculele  similare puse în vânzare pe piaţa naţională a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel grevate de o astfel de sarcină fiscală, condiţii în care reglementarea menţionată are ca efect descurajarea importării şi punerii în circulaţie în România a unor autovehicule de ocazie cumpărate din alte state membre. 

Prin hotărârea sa, Curtea a recunoscut că din punct de vedere formal, regimul de impozitare instituit de OUG nr. 50/2008 cu modificările ulterioare nu întruneşte condiţiile unei discriminări directe, acesta aplicându-se, fără distincţie, tuturor autovehiculelor, indiferent de provenienţa lor, şi tuturor proprietarilor acestora, indiferent de naţionalitatea lor. Cu toate acestea însă, Curtea a reamintit că un impozit intern poate fi indirect discriminatoriu, prin efectele sale, impunându-se astfel o analiză a neutralităţii taxei în cauză, între vehiculele de ocazie importate şi vehiculele de ocazie similare, înmatriculate pe teritoriul naţional, înainte de intrarea în vigoare a acestei taxe.

În opinia Curţii, competenţa statelor membre de a stabili noi taxe nu este nelimitată, interdicţia de a aplica impozite mai mari produselor provenind din alte state membre în raport cu taxele aplicate produselor naţionale, prevăzută de art. 110 TFUE, trebuie să se aplice de fiecare dată când taxa respectivă este de natură să descurajeze importul de bunuri provenite din alte state membre, favorizând producţia naţională.

Curtea a apreciat că toate versiunile de modificare a OUG 50/2008 menţin un regim de impozitare care descurajează înmatricularea în România a unor autovehicule de ocazie cumpărate din alte state membre, similare cu cele puse în vânzare pe piaţa naţională a vehiculelor de ocazie.

Curtea a reamintit că obiectivul protecţiei mediului ar putea fi realizat, fără favorizarea produselor naţionale, prin stabilirea unei taxe anuale, aplicabilă oricărui vehicul pus în circulaţie în România.

Astfel, Curtea a decis că art. 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că impunerea unei taxe fiscale (taxa de poluare) doar autovehiculelor înmatriculate pentru prima dată în România după intrarea în vigoare a OUG nr. 50/2008, deşi nediscriminatorie, creează un efect protecţionist pe piaţă, descurajând importul de maşini de ocazie fără a descuraja în egală măsură şi cumpărarea de maşini de ocazie existente pe piaţa naţională anterior OUG nr. 50/2008.

Având în vedere răspunsul furnizat de Curte, privind compatibilitatea regimului de impozitare stabilit prin OUG 50/2008 cu art. 110 TFUE, instanţa europeană a considerat că nu mai este necesar să răspundă la întrebarea privind excepţia de la plata taxei pe poluare introdusă prin modificările la OUG nr. 50/2008, răspunsul iniţial fiind suficient instanţei naţionale în vederea soluţionării litigiului cu care a fost investită.

Curtea a decis nu este necesară limitarea în timp a efectelor hotărârii, nefiind stabilită condiţia existenţei unor perturbări grave.

Decizia instanţei europene confirmă jurisprudenţa Curţii recent creată prin pronunţarea hotărârii în cauza C-402/09, Tatu, prin care aceasta a arătat că art. 110 TFUE se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulaţie în statul membru menţionat a unor vehicule de ocazie cumpărate din alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa naţională.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top