Fără categorie

Care sunt problemele satului românesc, în viziunea noului președinte al ACoR Tulcea, Eugen Ion

Pe 27 mai, Filiala Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România (ACoR) și-a ales o nouă conducere, în cadrul unei întâlniri ce a avut loc la Consiliul Județean. Lucrările au fost prezidate de primarul Emil Drăghici, președinte naţional al AcoR, iar votul a generat următoarele rezultate: Eugen Ion (primarul de Jurilovca) – Președinte, Alexe Anastase (Mihail Kogălniceanu) – prim-vicepreşedinte, Mugur Marşavela (Baia) şi Nicolaie Gioga (Stejaru) –vicepreşedinţi, Marian Naiman (Frecăţei) – secretar general, iar Costică Deacu (Jijila), Tănase Răducan (Mihai Bravu), Ion Dănilă (Nufăru), Eugen Matei (Peceneaga), Ivan Ignat (Slava Cercheză) şi Stelian Bălan (Turcoaia) – membri.
Am stat de vorbă cu noul președinte al AcoR Tulcea despre cele mai importante probleme ale satului românesc și viziunea sa pentru rezolvarea lor.

Dezvăluiri: Care sunt principalele probleme cu care se confruntă administrațiile locale, pe care ACoR le poate rezolva?

Eugen Ion: Dificultățile cu care se confruntă administrațiile publice locale sunt foarte complexe în România de azi. Lipsa de personal specializat în mediul rural în unele domenii-cheie, care trebuie să asigure sprijinul necesar pentru cetățeni, buna funcționare a instituțiilor și dezvoltarea comunităților este între cele mai importante. La aceasta se adaugă problemele în furnizarea de servicii publice în mediul rural, iar în ceea ce privește județul Tulcea, aș putea adăuga toate condiționările care derivă din statutul de Rezervație a Biosferei a Deltei Dunării și specificitatea aparte a acestui teritoriu.

Dezvăluiri: Care sunt primele măsuri pe care le veți lua în calitate de președinte nou ales?

Eugen Ion: Consider că este foarte important, la nivelul Filialei Județene Tulcea, să consolidăm cooperarea eficientă și durabilă, centrată pe rezultate, între comunele din județ. Pentru optimizarea performanțelor administrației publice locale în zona executivă, juridică și legislativă, ne-am propus, în noua formulă, consolidarea echipei de audit în ceea ce privește misunile asigurate la nivelul UAT-urilor membre ACoR, precum și crearea unui departament centralizat de achiziții publice, care să ofere primăriilor din județ suportul necesar în implementarea de proiecte cu fonduri europene și guvernamentale. În aceeași logică, ne propunem crearea unui departament juridic, alcătuit dintr-o echipă de specialiști, care să vină în întâmpinarea primarilor în rezolvarea problemelor de pe toate palierele juridice – pornind de la hotărârile de consiliu local, până la gestionarea neclarităților legislative sau informarea permanentă privind cele mai noi modificări ale legilor care privesc în mod direct activitatea administrațiilor publice locale.

Dezvăluiri: Conform Strategiei ACOR pentru perioada 2012-2016, Asociația se confruntă cu mai multe probleme, dintre care vom cita mai jos câteva. Vă rugăm să ne spuneți cum veți încerca să le rezolvați?

Grad scăzut de colectare a cotizațiilor (circa 30% în 2011)

Eugen Ion: Este adevărat că la nivel național colectarea cotizațiilor acoperă un procent relativ scăzut, însă nu este cazul Filialei Județene Tulcea, unde gradul de colectare pe anul 2017 este de 100%. Acest lucru arată că primarii din județ au înțeles importanța acestei structuri de sprijin, permițându-ne să ne concentrăm pe eforturile pe care trebuie să le depunem în sprijinul reprezentanților administrațiilor locale și pe rezultatele pe care ni le dorim cu toții – reducerea dificultăților birocratice, acces la fonduri nerambursabile pentru dezvoltare locală, o încredere mai mare a cetățenilor față de administrație.

Lipsă experți/personal pregătit pentru anumite domenii de interes (legislație)

Eugen Ion: Numărul insuficient al experților este, într-devăr, o mare provocare oriunde în țară. Ce ne dorim noi, aici, la nivelul județului Tulcea, și ceea ce vom face cu siguranță, este să investim în formarea profesională a resursei umane. În al doilea rând, ne străduim să dezvoltăm, acolo unde este cazul, o colaborare mai activă cu experți din alte județe și, în paralel, să asigurăm dialogul cu autoritățile centrale.

Comunicare internă deficitară

Eugen Ion: Comunicarea este un domeniu care poate fi în permanență îmbunătățit în toate aspectele administrației locale, însă la nivelul Filialei Județene Tulcea pot spune că între membrii ACoR există deja o colaborare foarte bună și nu există deficiențe în acest sens.

Număr mare de probleme ale membrilor ACoR de gestionat

Eugen Ion: Problemele în administrația publică locală nu sunt puține, iar o parte dintre ele nu sunt nici ușor de soluționat, însă am încredere că, printr-un departament juridic specializat și cu ajutorul unei echipe de specialiști în achiziții, vom putem să ușurăm munca funcționarilor din administrațiile locale din mediul rural și să contribuim, pe termen lung, la dezvoltarea echilibrată a comunităților.

Resurse financiare/umane scăzute la nivel de comune.

Eugen Ion: Este adevărat că este aproape imposibil pentru o primărie din mediul rural să aibă performanță în lipsa unui buget rezonabil și a unor oameni foarte bine pregătiți. În acest sens, ACoR va asigura gradul esențial de complementaritate a serviciilor în domenii importante cum sunt achizițiile publice, consilierea juridică, auditul financiar, ajutând, în acest fel, la reducerea cheltuielilor prin cooperare și prin suportul avizat pe care îl va oferi în accesarea de fonduri europene de către UAT-uri.

Instabilitate legislativă

Eugen Ion: Într-adevăr, instabilitatea legislativă este o realitate care poate afecta major activitatea administrațiilor publice locale din România. Deși nu poate fi rezolvată din teritoriu, consider că poate fi contracarată printr-o poziție fermă a primarilor, prin solidaritate și printr-un dialog mai aplicat, mai dinamic, cu toate ministerele și cu Parlamentul României. În acest sens, pot spune că noi, aici, la Tulcea, facem progrese considerabile, cu rezultate evidente în utlimii ani.

Condiții dure pentru accesarea fondurilor europene.

Eugen Ion: Provocările la care trebuie să răspundă administrațiile publice locale din mediul rural pentru accesarea de fonduri sunt, într-adevăr, nenumărate. Însă și în această privință am încredere că ACoR își va reafirma rolul de structură de sprijin, funcționând în același timp ca o rețea de bune practici și ca vector al schimbărilor pozitive pentru comunitățile rurale din județul Tulcea. De exemplu, ACoR are gradul de reprezentativitate necesar pentru a oferi recomandări în modificarea ghidurilor specifice pentru accesarea de fonduri europene sau pentru a identifica soluții privind asigurarea cofinanțării proiectelor cu fonduri nerambursabile la nivelul UAT-urilor.

Migrația personalului din cadrul primăriilor comunelor membre.

Eugen Ion: Gradul de mobilitate al populației în România ultimilor ani a devenit foarte mare, iar migrația personalului a rămas una dintre vulnerabilitățile sistemului administrativ. Însă și aici soluțiile care trebuie aplicate țin de remunerația corectă a personalului specializat, de posibilitatea de a oferi o perspectivă de dezvoltare profesională specialiștilor, chiar și în mediu rural, și de un accent mai mare pus pe implicarea funcționarilor în proiectele europene, care sunt atât de importante în stimularea dezvoltării sociale și economice durabile a mediului rural.

Interviu realizat de Mihai Răzvan ROTARU

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top