Fără categorie

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) organizează prima reuniune a Consiliului său de administraţie la Valletta (Malta) şi îşi alege primul director executiv

Astăzi, Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) a organizat prima reuniune a Consiliului său de administraţie la Valletta (Malta) și l-a ales pe domnul Rob Visser în calitate de director executiv. Acesta va fi invitat acum să se prezinte în fața comisiei competente a Parlamentului European. Odată cu lansarea operaţională a acestei noi agenții, UE înregistrează noi progrese pe calea instituirii unui sistem european comun de azil mai cuprinzător. EASO va consolida solidaritatea între statele membre, prin intermediul cooperării practice în materie de azil, şi va contribui la îndeplinirea obligațiilor europene şi internaționale în domeniu ale acestora.

„Salut organizarea primei reuniuni a Consiliului de administrație a Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) și, totodată, am plăcerea de a-l felicita pe domnul Visser pentru alegerea sa ca primul director executiv al agenției. EASO va juca un rol esențial în calitate de centru de expertiză privind sistemele de azil ale sta…

Astăzi, Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) a organizat prima reuniune a Consiliului său de administraţie la Valletta (Malta) și l-a ales pe domnul Rob Visser în calitate de director executiv. Acesta va fi invitat acum să se prezinte în fața comisiei competente a Parlamentului European. Odată cu lansarea operaţională a acestei noi agenții, UE înregistrează noi progrese pe calea instituirii unui sistem european comun de azil mai cuprinzător. EASO va consolida solidaritatea între statele membre, prin intermediul cooperării practice în materie de azil, şi va contribui la îndeplinirea obligațiilor europene şi internaționale în domeniu ale acestora.

„Salut organizarea primei reuniuni a Consiliului de administrație a Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) și, totodată, am plăcerea de a-l felicita pe domnul Visser pentru alegerea sa ca primul director executiv al agenției. EASO va juca un rol esențial în calitate de centru de expertiză privind sistemele de azil ale statelor membre. Acesta va fi în măsură să contribuie la o mai bună punere în aplicare a legislației în materie de azil de către Comisie și statele membre, precum și la schimbul de cele mai bune practici,” a declarat doamna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne. Aceasta a adăugat: „Succesul Biroului de Sprijin va avea o contribuție substanțială la instituirea unui sistem capabil să ofere protecție celor care au nevoie de aceasta, în conformitate cu tradiția umanitară europeană. Văd EASO ca pe un instrument indispensabil pentru punerea în aplicare a unui sistem european comun de azil (SECA), bazat pe solidaritate și echitate. Consiliul European a stabilit anul 2012 ca data-limită pentru instituirea acestui sistem și invit toate statele membre și Parlamentul European să ajungă la un compromis rezonabil privind pachetul legislativ în materie de azil, pentru a ne putea îndeplini obiectivul în termenul stabilit”.

EASO va sprijini statele membre în eforturile lor de a pune în aplicare o politică mai coerentă și mai echitabilă în materie de azil, ajutându-le, de exemplu, să identifice bune practici, organizând cursuri de formare la nivel european sau îmbunătățind accesul la informații fiabile privind țările de origine. De asemenea, acesta va furniza sprijin tehnic și operațional statelor membre care se confruntă cu „presiuni deosebite” (și anume, statelor membre care primesc un număr mare de cereri de azil), prin intermediul desfășurării unor echipe de experți în domeniul azilului, contribuind astfel la reducerea parțială a presiunii exercitate asupra sistemelor acestora.

EASO a fost înființat sub forma unei agenții de reglementare, un organism european independent. Comisia și statele membre ale UE vor fi reprezentate în Consiliul de administrație al acestuia (organul său de conducere). EASO va colabora îndeaproape cu autoritățile naționale responsabile în materie de azil, cu Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale și cu FRONTEX și se va consulta cu societatea civilă. Directorul executiv al EASO va fi responsabil de gestionarea cotidiană a agenției.

EASO va avea trei sarcini principale:

să dezvolte cooperarea practică între statele membre în domeniul azilului, facilitând schimbul de informații privind țările de origine, oferind statelor membre sprijin pentru traducere și interpretare, organizând cursuri de formare pentru agenții responsabili pe probleme de azil și oferind asistență în transferul persoanelor cărora le-a fost recunoscut statutul de refugiat;

să susțină statele membre supuse unei „presiuni deosebite”, în special prin stabilirea unui sistem de alertă timpurie și prin coordonarea echipelor de experți pentru a oferi asistență țărilor UE în gestionarea cererilor de azil și în instituirea unor facilități de primire corespunzătoare;

să contribuie la punerea în aplicare a SECA, colectând informații și făcând schimb de informații privind cele mai bune practici, elaborând un raport anual referitor la situația azilului în UE și adoptând documente tehnice, cum ar fi orientări și manuale operaționale, privind punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii în materie de azil.

 Context

Comisia a propus crearea EASO la 18 februarie 2009 (IP/09/275). Această propunere includea un Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Biroului European de Sprijin pentru Azil, precum și modificări aduse Fondului european pentru refugiați (ERF).

În primul semestru al anului 2010, colegislatorii au aprobat în mod oficial crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil (EASO) și statele membre au decis că sediul acestuia va fi la Valletta, în Malta.

Regulamentul (UE) nr. 439/2010 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 29 mai 2010.

Pentru informații suplimentare:

Pagina principală de internet a doamnei Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne poate fi accesata aici

MEMO/10/618

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top